Aktualności

DO EUROPEJSKIEGO FORUM GOSPODARCZEGO POZOSTAŁO

Raport o Sytuacji Mikro i Małych Firm

Siódma edycja „Raportu o Sytuacji Mikro i Małych Firm” przygotowanego przez Bank Pekao S.A. pokazała że w województwie łódzkim sukcesywnie przybywa eksporterów. Najwięcej inwestują właściciele firm z podregionu sieradzkiego. Oni też najlepiej oceniają perspektywy kolejnego roku. Przedsiębiorcy z województwa bardzo dobrze oceniają dostępność do finansowania zewnętrznego. Sukcesywnie rośnie odsetek eksporterów...

O SUKCESJI W FIRMACH RODZINNYCH

O SUKCESJI W FIRMACH RODZINNYCH W czwartek 30 marca w sali sejmikowej Urzędu Marszałkowskiego przy al. Piłsudskiego 8 w Łodzi odbyło się spotkanie łódzkich przedsiębiorców z doradcą sukcesyjnym Łukaszem Martyńcem. Patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Witold Stępień. Ekspert, który od ponad 12 lat spotyka się z firmami rodzinnymi z...