Blog

Fintech, czyli finansowa rewolucja

Sytuacja sektora bankowego w Polsce wobec rosnącej konkurencji ze strony Fintechów – firm finansowych opierających swoją działalność na nowych technologiach – były tematem sesji plenarnej zamykającej X Europejskie Forum Gospodarczego Łódzkie 2017. W debacie o finansach 3.0 uczestniczyli znakomici absolwenci Uniwersytetu Łódzkiego, kuźni liderów w finansach i bankowości. Uczelnia ta...

Łódzkie łączy środowiska – po X Europejskim Forum Gospodarczym – Łódzkie 2017

Rekordowa liczba ponad 3000 zarejestrowanych uczestników, przeszło 30 debat i dyskusji, 2 sesje plenarne, przedsiębiorcy z regionu „Mocni w Biznesie” nagrodzeni w 6 kategoriach,  a to wszystko w ciągu 2 dni, z udziałem ponad 100 ekspertów – naukowców, przedsiębiorców, dziennikarzy, przedstawicieli instytucji z otoczenia biznesu. Tak w największym skrócie przebiegało...

Łódzkie w dobrym zdrowiu

Podczas konferencji prasowej drugiego dnia Forum, Marszałek Województwa Łódzkiego, Witold Stępień i profesor Maciej Chorowski, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju mówili o wspólnym przedsięwzięciu o nazwie „Łódzkie w dobrym zdrowiu”. Chodzi o rozwój usług ukierunkowanych na potrzeby starzejącego się społeczeństwa. Projekt otwiera więc nowe możliwości dla firm z branży...

Łódzkie startuje na podbój świata!

Azja i Afryka to nie tylko coraz modniejsze kierunki podróży urlopowych. Te egzotyczne dla nas kontynenty mogą być również atrakcyjnym celem biznesowym dla polskich firm. Ekspansja na inne kontynenty to pomysł o tyle śmiały, co pociągający, zwłaszcza w epoce bardzo silnej konkurencji, w której lokalne rynki stają się po prostu...

Samorząd i przedsiębiorca, czyli partnerstwo z potencjałem?

Zgoda buduje, niezgoda… Od dziecka wiemy, jak kończy się to porzekadło. Budujące przykłady zgodne współpracy – nastawionej na cel i obopólne korzyści –  przedsiębiorców z samorządami nie należą już, na szczęście, do rzadkości. Jednak jak pokazują przeprowadzenie w województwie łódzkim badania, gminy często obawiają się, że nie mają odpowiedniego doświadczenia...