Design Thinking – fundamenty i perspektywy

„Doing, not talking” – to dewiza myślenia projektowego design thinking. Czym jest design thinking i jakie ma zadanie?

Design thinking to narzędzie do tworzenia rozwiązań uwzględniających potrzeby i oczekiwania ostatecznych użytkowników usług i produktów. Design thinking zaczyna się od ludzi – użytkowników, klientów, pracowników, mieszkańców, a kończy innowacyjnymi rozwiązaniami dopasowanymi do ich potrzeb. Polega na budowaniu głębokiej empatii i zrozumieniu osób, dla których projektujemy, generowaniu pomysłów, tworzeniu prostych rozwiązań i testowaniu ich w praktyce z realnymi użytkownikami. Metodyka design thinking łączy kompetencje analityczne z intuicją, a koncentrując się na odbiorcach, skutkuje ideami dedykowanych, użytecznych rozwiązań w każdej sferze – samorządowej, biznesowej i społecznej.

Jakie są najważniejsze etapu metodyki design thinking? Mówi się o pięciu najważniejszych filarach:  empatia, zdefiniowanie problemu, kreatywne myślenie i tworzenie prototypów. Nastawienie na drugiego człowieka, dokładne nazwanie problemu, do którego rozwiązanie mamy zaprojektować, ale także solidna burza mózgów i nie ograniczanie swojej kreatywności – to wszystko składa się na kompletny i efektywny proces, mający zaspokoić konkretną potrzebę.

Zapraszamy na panel tematyczny: DESIGN THINKING – FUNDAMENTY I PERSPEKTYWY – 17 października, godz. 12.00-13.30 w sali VELVET.

Partner merytoryczny: