Fintech, czyli finansowa rewolucja

Sytuacja sektora bankowego w Polsce wobec rosnącej konkurencji ze strony Fintechów – firm finansowych opierających swoją działalność na nowych technologiach – były tematem sesji plenarnej zamykającej X Europejskie Forum Gospodarczego Łódzkie 2017. W debacie o finansach 3.0 uczestniczyli znakomici absolwenci Uniwersytetu Łódzkiego, kuźni liderów w finansach i bankowości. Uczelnia ta była patronem sesji.

– Przewaga banków nad innymi firmami w przeszłości polegała głównie na tym, ze banki miały znacznie więcej informacji o swoich klientach niż inne przedsiębiorstwa. Tymczasem weszliśmy w świat, w którym najwięcej informacji o nas nie ma nawet nasza rodzina, ale ma je na przykład Google czy Facebook. Niespostrzeżenie sporo wiedzy o nas samych, naszej prywatności, oddaliśmy rozmaitym przedmiotom gospodarczym, które na różny sposób będą to wykorzystywać. Banki powinny widzieć w Fintechach poważnego rywala – mówił prof. Witold Orłowski, główny doradca ekonomiczny PwC.

O tym, jakie wyzwania sytuacja ta oznacza dla sektora bankowego, o kwestii zaufania w branży finansowej, o kształceniu przyszłych pracowników bankowości, a także o zmieniających się oczekiwaniach nowych pokoleń klientów dyskutowali: Cezary Kocik – Wiceprezes Zarządu mBank SA, prof. Monika Marcinkowska – Dyrektor Instytutu Finansów Uniwersytetu Łódzkiego i Jarosław Kroc – Prezes Zarządu Accenture Polska, Tomasz Bogus – Prezes Zarządu BGŻ BNP Paribas SA,   Arkadiusz Przybył – Członek Zarządu BZ WBK SA, Karol Mazurek – Dyrektor Zarządzający Management&Technology Consulting, Accenture oraz Przemysław Andrzejczak – Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego.