Historia

IX Europejskie Forum Gospodarcze

  2016 IX Europejskie Forum GospodarczeOdbyło się w dniach 14-15 listopada 2016 roku. Hasło przewodnie dziewiątej edycji brzmiało: Przedsiębiorcza Europa – szanse, wyzwania, zagrożenia Główne wydarzenia: – wystąpienia gościa VIP i panele dyskusyjne z ich udziałem (goście: Ian Brzeziński, Marek Belka, Jan Krzysztof Bielecki, dr Henryka Bochniarz, Dominique Foray, Przemysław Andrzejak, Stéphane Antiga, Krzysztof Apostolidis) – sesja inauguracyjna „Polska, Europa i świat w obliczu zmian społeczno-gospodarczych” – sesja plenarna „EXPO 2022” – branżowe panele dyskusyjne – Nieobowiązkowe obowiązki firm – nagroda „Wiosło biznesu” – wręczenie Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego „Mocni w Biznesie”

VIII Europejskie Forum Gospodarcze

  2015 VIII Europejskie Forum Gospodarcze odbyło się w dniach 28-29 września 2015 roku. Hasło przewodnie ósmej edycji brzmiało: Wyzwania Europy – gospodarka, pieniądze, biznesGłówne wydarzenia:- wystąpienia gości VIP i dyskusje z ich udziałem (prezydenta Lecha Wałęsy, prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego,  Henryki Bochniarz)- sesja inauguracyjna I dnia („Trudne odpowiedzi na proste pytania, czyli scenariusze dla Europy”) – sesja inauguracyjna II dnia („Unia, Rosja, Ukraina – jak przekuć kryzys w sukces”) – panele dyskusyjne – wręczenie Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego

VII Europejskie Forum Gospodarcze

  2014 VII Europejskie Forum Gospodarcze odbyło się w dniach 14-15 października 2014 roku. Hasło przewodnie siódmej edycji brzmiało: W centrum Polski, w centrum EuropyGłówne wydarzenia:- wystąpienia gości VIP (prof. Witold Orłowski, prof. Dariusz Rosati) – sesja I – poświęcona X rocznicy wstąpienia Polski do UE – sesja II – Budowanie świadomości obywatelskiej – forum gospodarcze Polska – Turcja z okazji 600-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych – szczyt Polska – Bałkany B2B – I Międzynarodowa Konferencja Nauki Dla Biznesu: Innowacje dla tekstyliów, polimerów i skóry – konferencja „Made with Poland” – panele branżowe – wręczenie Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego

VI Europejskie Forum Gospodarcze

2013 VI Europejskie Forum Gospodarcze odbyło się w dniach 13-14 listopada 2013 roku. Hasło przewodnie szóstej edycji brzmiało: Nowoczesne usługi biznesowe i ich wpływ na atrakcyjność innowacyjną polskich regionów Główne wydarzenia: – wystąpienia gości VIP (m.in. prof. Grzegorz Kołodko) – szczyt gospodarczy Polsk – Rumunia – sesja plenarna I: Outsourcing procesów biznesowych na świecie – sesja plenarna II: Outsourcing procesów biznesowych w Polsce – sesja plenarna III: Connectiva „W biznesie liczą się relacje” – sesja plenarna IV: Partnerstwo samorządu gospodarczego i samorządu terytorialnego w rozwoju kształcenia zawodowego na rzecz regionalnego rynku pracy – wręczenie Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego

V Europejskie Forum Gospodarcze

  2012 V Europejskie Forum Gospodarcze odbyło się w dniach 7-9 listopada 2012 roku. Hasło przewodnie piątej edycji brzmiało: W drodze do innowacyjnej gospodarki regionów – rozwój, konkurencja, współpracaGłówne wydarzenia: – wystąpienia gości VIP – sesja plenarna I: Innowacyjne sektory gospodarki kluczem do nowoczesnych strategii samorządowych: rozwój, konkurencja, współpraca – sesja plenarna II: Współpraca w nowych warunkach konkurencyjności: przedsiębiorcy – firmy – regiony – państwa – sesja plenarna III: Nowoczesne usługi biznesowe (BPO, ITO) – sesja plenarna IV: Innowacyjny przemysł włókienniczy/przemysł mody – sesja plenarna VIP – salony branżowe – seminaria i panele branżowe – wręczenie Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego

IV Europejskie Forum Gospodarcze

  2011 IV Europejskie Forum Gospodarcze odbyło się w dniach 9-10 listopada 2011 roku. Hasło przewodnie czwartej edycji brzmiało: Aktywność inwestycyjna województwa łódzkiego – w centrum Polski w centrum EuropyGłówne wydarzenia: – wystąpienia gości VIP – salony branżowe (bio i nonotechnologie, inwestowanie w kapitał ludzki, innowacyjne włókiennictwo, energetyka i budownictwo energooszczędne, ekologiczne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze)- wręczenie Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego

III Europejskie Forum Gospodarcze

2010 III Europejskie Forum Gospodarcze odbyło się w dniach 6-7 grudnia 2010 roku. Hasło przewodnie trzeciej edycji brzmiało: Odpowiedzialność i skuteczność – idea CSR a efekty w biznesie Główne wydarzenia: – wystąpienia gości VIP – sesja tematyczna I – Odpowiedzialność – sesja tematyczna II – Skuteczność – salony branżowe (bio i nonotechnologie, innowacyjne włókiennictwo, energetyka i budownictwo pasywne, ekologiczne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, infrastruktura i transport, innowacyjność i innowatorzy w regionie) – sesja podsumowująca i sesja zamknięcia

II Europejskie Forum Gospodarcze

2009 II Europejskie Forum Gospodarcze odbyło się w dniach 5-6 listopada 2009 roku. Motywem przewodnim tej edycji były energetyka i ochrona środowiska oraz społeczeństwo informacyjne, ICT i media. Główne wydarzenia: – sesja plenarna I: energetyka i ochrona środowiska – sesja plenarna II: społeczeństwo informacyjne, telekomunikacja, media – sesja plenarna III: podsumowanie tematycznych salonów ekonomicznych – tematyczne salony ekonomiczne – wystąpienie gościa honorowego – Michaela Raegana (dziennikarza, syna prezydent Ronalda Reagana)

I Europejskie Forum Gospodarcze

I Europejskie Forum Gospodarcze odbyło się w dniach 27-29 listopada 2008 roku. Od samego początku forum było skierowane do środowiska gospodarczego reprezentującego region, kraj oraz otoczenie międzynarodowe. Główne wydarzenia: – wystąpienia gości VIP – tematyczne salony ekonomiczne (spożywczy, budowlany/developerski, finansowy, odzieżowy, IT/ICT oraz biotechnologiczny) – panele „Stan sektora dużych przedsiębiorstw w Polsce” i „Internacjonalizacja przedsiębiorstw – doświadczenia międzynarodowe i działania dotyczące internacjonalizacji na terenie Polski” – seminarium Polska-Wschód „Otwarcie Unii Europejskiej na rynki wschodnie” – liczne wykłady ekspertów