Kontakt

KONTAKT

Organizator Europejskiego Forum Gospodarczego
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź


Koordynatorzy wydarzenia

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament ds. Przedsiębiorczości
Ul. Tuwima 22/26
90-102 Łódź

Daniel Maliński
Wydział Rozwoju Przedsiębiorczości, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Email: daniel.malinski@lodzkie.pl
Tel: +48 42 291 98 43

Kinga Gołębiewska
Wydział Rozwoju Przedsiębiorczości, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Email: kinga.golebiewska@lodzkie.pl
Tel: +48 42 291 98 40


Kontakt dla Partnerów
Izabela Witaszek
Dyrektor Departamentu Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego, ŁARR S.A.
Email: i_witaszek@larr.lodz.pl
Tel: +48 724 544 018


Kontakt dla Panelistów
Izabela Witaszek
Dyrektor Departamentu Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego, ŁARR S.A.
Email: i_witaszek@larr.lodz.pl
Tel: +48 724 544 018


Kontakt dla Mediów
Karol Gloc
Departament Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego ŁARR S.A.
Email: k_gloc@larr.lodz.pl
Tel: +48 42 208 92 21