Kształcenie dualne – dlaczego warto?

Łączenie teorii z praktyką – to prawdopodobnie najkrótsza definicja dualnego systemu kształcenia. Bezpośredni kontakt z rynkiem pracy jest tutaj kluczowy, a włącza się w niego nie tylko sama szkoła czy instytucja kształcąca, ale również konkretni pracodawcy, co niesie ze sobą szereg korzyści. W krajach takich jak Niemcy, Austria, Szwajcaria, Norwegia czy Francja system ten zyskał sporą popularność i jest mocno upowszechniony. W Polsce „praktyczna nauka zawodu” zdarza się również, ale nie na taką skalę. Czy warto rozwinąć ten trend również lokalnie?

Dualny system kształcenia niewątpliwie posiada dużo zalet. Jak pokazują badania w krajach, gdzie system ten jest powszechny, jego zastosowanie powoduje chociażby zmniejszenie niedopasowania kwalifikacji pracowników do potrzeb pracodawców. Po zakończeniu edukacji dużo łatwiej jest takim uczniom zyskać zatrudnienie – bardzo często u pracodawców, u których się kształcili. To wszystko przekłada się na efekt w postaci redukcji bezrobocia wśród ludzi młodych.

Susanne Burger kierująca działem europejskim w Departamencie Współpracy Zagranicznej Federalnego Ministerstwa Edukacji i Badań w Niemczech powiedziała, że „nie da się 1:1 przełożyć niemieckiego systemu do innych krajów, ale można i należy korzystać z wiedzy i doświadczeń państw, które przeszły drogę wdrażania systemów kształcenia zawodowego pomimo odmiennych uwarunkowań wewnętrznych.…”.

W trakcie Europejskiego Forum Gospodarczego kształcenie dualne w wymiarze europejskim będzie ukazane poprzez pryzmat przedstawienia dobrych praktyk na arenie krajowej i międzynarodowej. Przedstawiciele z Badenii-Wirtembergii zaprezentują rozwiązania dot. kształcenia dualnego w Niemczech, nie tylko w odniesieniu do szkolnictwa średniego, lecz również szkolnictwa wyższego (Dualna Wyższa Szkoła Badenii-Wirtembergii, która oferuje także studia w systemie on-line). Czołowi pracodawcy regionu łódzkiego przedstawią korzyści wynikające z systemu kształcenia dualnego dla ich przedsiębiorstw, jak również dla uczniów i słuchaczy szkół zawodowych.

Zapraszamy na panel: KSZTAŁCENIE DUALNE W WYMIARZE EUROPEJSKIM, który odbędzie się 16 października w godz. 14.00-15.30 w sali COTTON.

Partner Merytoryczny: