Łódzkie w dobrym zdrowiu

Takie hasło towarzyszy nowemu projektowi, ukierunkowanemu na potrzeby starzejącego się społeczeństwa. „Łódzkie w dobrym zdrowiu” to wspólne przedsięwzięcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) i partnera, którym jest województwo łódzkie. Założenia projektu przedstawili na konferencji prasowej podczas X Europejskiego Forum Gospodarczego Łódzkie 2017 Marszałek Witold Stępień i Profesor Maciej Chorowski, Dyrektor NCBR.

– Wspólne przedsięwzięcie polega na tym, że partner samorządowy definiuje pewne interesy na poziomie lokalnym. Wskazuje na te potrzeby, które można zrealizować, jeśli dobrze wykorzystuje się lokalny potencjał przemysłowy, gospodarczy i naukowy. NCBR stwarza natomiast dla tego potencjału pewną otulinę badawczą, współfinansując prace badawczo-rozwojowe. W efekcie następuje transfer technologii do tych podmiotów, które rzeczywiście realizują cele lokalne – mówił Profesor Maciej Chorowski. – Dzięki temu prace badawczo-rozwojowe są ściśle ukierunkowane na ich wdrożenie. Są inwestycją, która ma doprowadzić do efektu. W tym przypadku do poprawy zdrowia ludzi w województwie łódzkim, które wykazało inicjatywę i potrafiło zdefiniować swoje potrzeby – dodał. – Projekt „Łódzkie w dobrym zdrowiu” obejmie obszary zdrowia, usług zdrowotnych, farmacji, aktywnego starzenia się. NCBR i województwo łódzkie wniosą do budżetu wspólnego przedsięwzięcia po 50 milionów złotych, co oznacza, że najlepsze projekty badawczo-rozwojowe będą mogły otrzymać łącznie nawet 100 milionów złotych – zapowiedział Marszałek Witold Stępień. – Wkład Województwa Łódzkiego będzie pochodził ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Liczymy, że uda nam się wyjść poza granice województwa i zaangażować potencjał całego kraju, by zwiększyć skuteczność rozwiązań, jakie zostaną wypracowane dzięki temu projektowi – dodał.

Projekt „Łódzkie w dobrym zdrowiu” będzie realizowany w latach 2017-2027. Konkursy grantowe adresowane do łódzkich firm sektora medycznego i farmaceutycznego zostaną ogłoszone w pierwszym kwartale 2018 roku.