Łódzkie w dobrym zdrowiu

Podczas konferencji prasowej drugiego dnia Forum, Marszałek Województwa Łódzkiego, Witold Stępień i profesor Maciej Chorowski, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju mówili o wspólnym przedsięwzięciu o nazwie „Łódzkie w dobrym zdrowiu”.

Chodzi o rozwój usług ukierunkowanych na potrzeby starzejącego się społeczeństwa. Projekt otwiera więc nowe możliwości dla firm z branży medycznej i farmaceutycznej. Pierwsze konkursy grantowe mają być ogłoszone już za kilka miesięcy, na początku 2018 roku. Do firm ze zwycięskimi pomysłami na poprawę stanu fizycznego mieszkańców regionu, trafi aż 100mln zł!

Wspólne przedsięwzięcie polega na tym, że partner samorządowy definiuje pewne interesy na poziomie lokalnym. Wskazuje na te potrzeby, które można zrealizować, jeśli dobrze wykorzystuje się lokalny potencjał przemysłowy, gospodarczy i naukowy. NCBR stwarza natomiast dla tego potencjału pewną otulinę badawczą, współfinansując prace badawczo-rozwojowe. W efekcie następuje transfer technologii do tych podmiotów, które rzeczywiście realizują cele lokalne – mówił Profesor Maciej Chorowski. – Dzięki temu prace badawczo-rozwojowe są ściśle ukierunkowane na ich wdrożenie. Są inwestycją, która ma doprowadzić do efektu. W tym przypadku do poprawy zdrowia ludzi w województwie łódzkim, które wykazało inicjatywę i potrafiło zdefiniować swoje potrzeby – dodał.

Projekt „Łódzkie w dobrym zdrowiu” obejmie obszary zdrowia, usług zdrowotnych, farmacji, aktywnego starzenia się. NCBR i województwo łódzkie wniosą do budżetu wspólnego przedsięwzięcia po 50 milionów złotych, co oznacza, że najlepsze projekty badawczo-rozwojowe będą mogły otrzymać łącznie nawet 100 milionów złotych – zapowiedział Marszałek Witold Stępień. – Wkład województwa łódzkiego będzie pochodził ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Liczymy, że uda nam się wyjść poza granice województwa i zaangażować potencjał całego kraju, by zwiększyć skuteczność rozwiązań, jakie zostaną wypracowane dzięki temu projektowi – dodał.

Projekt „Łódzkie w dobrym zdrowiu” będzie realizowany w latach 2017-2027.