Nabór projektów do Konkursu „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2017”

lodzkie

W dniu 23 lutego 2017 r. Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP Komisji Europejskiej ogłosiła rozpoczęcie tegorocznej edycji Konkursu „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości”.
Konkurs adresowany jest do władz lokalnych, regionalnych i krajowych, do miast, regionów, wspólnot, organizacji biznesowych, instytucji realizujących programy edukacyjne, jak również do jednostek samorządu terytorialnego, które wspólnie z przedsiębiorcami realizują projekty w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
Celem Konkursu jest wyróżnienie najlepszych promotorów przedsiębiorczości w Europie, przedstawienie najlepszych praktyk w dziedzinie przedsiębiorczości, zwiększenie społecznej świadomości roli przedsiębiorców, a także inspirowanie potencjalnych przedsiębiorców.
Zasady Konkursu pozostają bez zmian w stosunku do lat ubiegłych. W 2017 r. nagrody zostaną przyznane w tych samych sześciu kategoriach, a Konkurs zostanie zorganizowany w dwóch etapach: krajowym i europejskim.
W etapie europejskim jury przyznaje nagrodę oraz po dwa wyróżnienia w każdej kategorii. Wybiera również najlepszy projekt ze wszystkich zgłoszonych przez uczestniczące w Konkursie kraje. Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród nastąpi w listopadzie 2017 roku.
W etapie krajowym powołana w Ministerstwie Rozwoju Komisja oceniająca wybierze dwa najlepsze projekty z dwóch różnych kategorii, które zostaną zgłoszone do etapu europejskiego.
Zachęcając Państwa do udziału w tej inicjatywie zwracamy uwagę, że stanowi ona dobrą okazję do promocji regionu, w którym projekt jest realizowany, a także do nawiązania kontaktów na szczeblu krajowym i europejskim.
Zgłoszenia należy przesyłać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 maja 2017 r. na adres izabela.kozlowska@lodzkie.pl.
Telefon kontaktowy 42 663 3797

Więcej o konkursie