Agenda

I dzień 28.09.2015

Godzina
Wydarzenie
15:30 – 16:30
Czytaj więcej

MATEUSZ GRZESIAK „LIDER PRZYSZŁOŚCI”

Lider stał się zawodem przyszłości, a co za tym idzie, w ramach wspierania swojego zespołu w rozwoju nowoczesny menadżer potrzebuje wykorzystywać umiejętności miękkie pozwalające mu w pełni realizować postawione zadania. Najważniejsze z nich to:
1. Motywowanie grupy, aby skutecznie osiągała cele.
2. Świadome komunikowanie się z zespołem.

Prezentacja będzie zawierała w sobie szereg narzędzi potrzebnych menedżerowi, aby działał z zgodnie z zasadami nowoczesnego przywództwa:

 • piramida motywacji – jak działa motywacja w ujęciu najnowszych trendów i jak skutecznie zaangażować innych do działania,
 • komunikacja świadoma i nieświadoma – co warto sobie uświadomić, aby uniknąć niespójności w komunikacji i panować nad swoim wpływem na innych,
 • zasady precyzyjnej komunikacji – na co trzeba zwrócić uwagę w trakcie dawania feedbacku, aby został przyjęty i wdrożony do działania,
 • zasady komunikacji w sytuacjach stresowych – na co trzeba zwrócić uwagę w sytuacjach wysokiego ryzyka utracenia kontroli nad sobą, aby utrzymać jakość komunikacji na najwyższym poziomie.

Partner panelu:

15:30 – 17:00
Czytaj więcej

BUDOWA ZAUFANIA MIĘDZY BIZNESEM I NAUKĄ NA PRZYKŁADZIE KLASTRÓW POLSKICH I ZAGRANICZNYCH

Partner merytoryczny:

Moderator:

Dionizy Smoleń, Senior Manager, PwC

Tematyka panelu:

 • Przedsiębiorcze odkrywanie w ramach realizowanego Projektu dla woj. łódzkiego
 • Bariery we współpracy nauka – biznes
 • Inicjatywa klastrowa – skuteczne rozwiązanie

Paneliści:

 • Dr. Andrzej Siemaszko – Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, ale także Doradcą Marszałka Województwa Łódzkiego ds. Biogospodarki.
 • Paweł Nowicki – Prezes Zarządu BTM Innovations Sp. z o.o., Klastrer BioTechMed Mazovia
 • Kazimierz Murzyn – Dyrektor Zarządzający Klaster Lifescience Kraków
 • Michał Grabarz – Przedstawiciel Klastra ICT Polska Centralna
 • Eric Brown – region West MIdlands w Anglii
15:30 – 17:00
Czytaj więcej

EDUKACJA ZAWODOWA DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI

Gość specjalny:

 • Prof. dr hab. Elżbieta Kryńska – Kierownik Katedry Polityki Ekonomicznej na wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego
 • Helen Hoffmann – przedstawiciel Komisji Europejskiej – Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
 • Karl Wieczorek – Ministerstwo Nauki, Rozwoju i Gospodarki Austrii

Prelegenci:

 • Dr Iwona Kukulak-Dolata – Katedra Polityki Ekonomicznej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego
  „Kształcenie zawodowe w branży mechatronicznej, a potrzeby łódzkiego rynku pracy”
 • Helen Hoffmann – przedstawiciel Komisji Europejskiej – Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
  „Priorytety Unii Europejskiej w zakresie kształcenia zawodowego, z włączeniem praktyk zawodowych i kształcenia osób dorosłych”
 • Karl Wieczorek – Ministerstwo Nauki, Rozwoju i Gospodarki Austrii
  „Główne zasady odbywania praktyk zawodowych w Austrii i nowe wyzwania z tym związane”

Moderator panelu: dr Kazimierz Kubiak – Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI Społecznej Akademii Nauk

Paneliści:

 • Prof. dr hab. Elżbieta Kryńska – Kierownik Katedry Polityki Ekonomicznej na wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego
 • Dr Iwona Kukulak-Dolata – Katedra Polityki Ekonomicznej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego
 • Helen Hoffmann – przedstawiciel Komisji Europejskiej – Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
 • Karl Wieczorek – Ministerstwo Nauki, Rozwoju i Gospodarki Austrii
 • Sławomir Wiak – Prorektor ds. Edukacji Politechniki Łódzkiej
 • Bożena Ziemniewicz – prezes British Centre, przedstawicielka Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej i Stowarzyszenia Klub 500-Łódź, prowadząca Łódzki Salon Gospodarczy
 • Paweł Saar – Prezes Zarządu Izby Rzemieślniczej w Łodzi
 • Mariola Mirecka – zastępca dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
 • Danuta Zakrzewska – dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi
 • Andrzej Kaczorowski – dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi

Tematyka panelu:

 • „Kształcenie zawodowe w branży mechatronicznej a potrzeby łódzkiego rynku pracy”
 • „Priorytety Unii Europejskiej w zakresie kształcenia zawodowego, z włączeniem praktyk zawodowych i kształcenia osób dorosłych”
 • „Główne zasady odbywania praktyk zawodowych w Austrii i nowe wyzwania z tym związane”

Partnerzy merytoryczni:

15:30 – 17:00
Czytaj więcej

EKONOMIA SPOŁECZNA W KONTEKŚCIE WYZWAŃ ZMIAN DEMOGRAFICZNYCH W POLSCE. WYMIAR SPOŁECZNY I BIZNESOWY

Partner merytoryczny:

Moderator:

Agnieszka Orzechowska, Dyrektor Krajowa Fundacji NESST w Polsce

Tematyka panelu:

XXI wiek, to wiek wyzwań demograficznych związanych ze zmianą modelu rodziny, zmniejszającą się dzietnością, koniecznością pozostawania dłużej na rynku pracy (do 67 roku życia), starzeniem się społeczeństwa, migracjami a także równoległym funkcjonowaniem na rynku pracy czterech pokoleń. Zmieniająca się struktura demograficzna mieszkańców miast, klientów i pracowników firm wpłynie na ofertę wszystkich organizacji, tj. przedsiębiorstw, instytucji kultury, administracji publicznej, służby zdrowia, organizacji pozarządowych. Celem panelu jest zainspirowanie uczestników do spojrzenia na swoje organizacje i ofertę z perspektywy procesów demograficznych. W ramach wydarzenia przewidzianych jest pięć krótkich prelekcji, prowadzonych przez ekspertów oraz dyskusja moderowana.

 • Prelekcja 1: Międzynarodowe trendy w budowaniu przedsiębiorstw społecznych – Agnieszka Orzechowska NeSST
 • Prelekcja 2: Wyzwania dla Polskich Miast w kontekście rewitalizacji społecznej wielopokoleniowych struktur mieszkańców – Piotr Masłowski
 • Prelekcja 3: Oferta wielopokoleniowa dla miast i dzielnic – wyzwania dla administracji publicznej – Magdalena Pulain
 • Prelekcja 4: Modele zarządzanie przedsiębiorstwem inteligentnym w warunkach zmiany demograficznej – perspektywa Polska 2025 – Patrycja Woszczyk, Justyna Kliombka – Jarzyna
 • Prelekcja 5: Modele Biznesowe przedsiębiorstw w kontekście zmian demograficznych – perspektywa Polska 2025 – Witold Buraczyński

Prelegenci:

 • Piotr Masłowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika.
 • Patrycja Woszczyk – HRP Perspective
 • Maria Magdalena Poulain – Prezes Fundacji 2035
 • Witold Buraczyński – Solver Doradztwo Biznesowe
 • Justyna Kliombka – Jarzyna Psycholog biznesu, mentor, coach
15:30 – 17:00
Czytaj więcej

ROLA ENERGETYKI ODNAWIALNEJ I ROZPROSZONEJ W POLSKIM SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM

Partner merytoryczny:

Moderator:

Beata Wiszniewska, Dyrektor Generalny Polskiej Izby Gospodarczej Energetyki Odnawialnej I Rozproszonej

Tematyka panelu:

 • Polityka energetyczna w kontekście procesów przeciwdziałania zmianom klimatu w UE i na świecie
 • Bezpieczeństwo energetyczne Polski
 • Producenci OZE na rynku energii
 • Rozwój technologii teleinformatycznych szansą dla rozwoju energetyki rozproszonej
 • Integracja OZE w systemie elektroenergetycznym
 • Finansowanie OZE w Polsce

Prelegenci:

 • Izabela Kielichowska, Dyrektor ds. polityki energetycznej, GE Energy
 • Tomasz Podgajniak, Prezes Zarządu, Enerco Sp. z o.o. Sp. k.
 • Bartłomiej Steczowicz, Prezes Zarządu, Teraz Energia Sp. z o.o.
 • Bohdan Cezary Dzierżek – Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
15:30 – 17:00
Czytaj więcej

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK AGD – WPŁYW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I REGIONU

Partner merytoryczny:

Moderator:

Przemysław Lisiecki, dziennikarz TVP Łódź, autor programu „Strefa Biznesu”

Prelegenci:

 • Konrad Pokutycki – Prezes Zarządu BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
 • Marek Cieślak – Wiceprezydent Miasta Łodzi
 • Wojciech Konecki – Dyrektor Generalny CECED Polska
 • Michał Frąk – dziennikarz „Gazety Wyborczej” w Łodzi
 • Zdzisława Wilk, Prezes Oddziału Federacji Konsumentów w Łodzi.

Tematyka panelu/sesji (w punktach)

 • Kodeks Dobrych Praktyk Sprzedaży AGD – porządkowanie rynku czy stymulacja konkurencji?
 • Inicjatywa branży AGD w kontekście eliminacji ryzyk i realnych korzyści dla gospodarczej stabilności i rozwoju regionu
 • Promowanie standardów etyczno-biznesowych dla wzmacniania pozytywnych trendów na rynku AGD
 • Celowość i skuteczność Kodeksów Dobrych Praktyk w budowaniu zaufania konsumentów i ochrony ich interesów
16:30 – 16:50
Czytaj więcej

KONFERENCJA PRASOWA

17:00 – 18:30
Czytaj więcej

SESJA INAUGURACYJNA „TRUDNE ODPOWIEDZI NA PROSTE PYTANIA, CZYLI SCENARIUSZE DLA EUROPY” Z UDZIAŁEM GOŚCIA SPECJALNEGO – PANA PREZYDENTA LECHA WAŁĘSY

Moderator:

Michał Kobosko – dyrektor polskiego biura Atlantic Council

Gość Specjalny:

Lech Wałęsa – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1990- 1995

Paneliści:

 • Henryka Bochniarz – Prezydent Konfederacji Lewiatan
 • Witold Stępień – Marszałek Województwa Łódzkiego
 • Konrad Pokutycki – Prezes Zarządu BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
 • Sławomir Lachowski – Prezes Zarządu FM Bank PBP SA

Tematyka sesji:

 • Jakie dziś największe wyzwania ma przed sobą Unia Europejska?
 • Na ile problem uchodźców wpłynie na funkcjonowanie Unii i jej największych państw członkowskich
 • Czego Polska może i powinna oczekiwać od Unii, czego Unia powinna oczekiwać od Polski?
 • Jak funkcjonują unijne regulacje z punktu widzenia polskiego przedsiębiorcy? Gdzie są główne problemy i wyzwania?
 • Jaka będzie Unia jutra? Jakie kraje powinny stać się jej częścią? Czy wspólna waluta euro przetrwa i stanie się walutą całej Unii? Czy marzenia o Stanach Zjednoczonych Europy pozostaną tylko marzeniami?
 • Czy Unia połączy się silną umową handlowo-gospodarczą TTIP ze Stanami Zjednoczonymi i jakie będą jej skutki?
18:30 – 20:00
Czytaj więcej

ROLA ORGANIZACJI PRZEDSIĘBIORCÓW W BUDOWANIU POLSKIEJ KLASY ŚREDNIEJ

Partner merytoryczny:

Moderator:

Michał Kobosko – dyrektor polskiego biura, Atlantic Council.

Tematyka panelu:

 • Rola samorządu gospodarczego w promowaniu rozwoju polskiej klasy średniej.
 • Firma rodzinna jako droga do budowania klasy średniej w Polsce.

Prelegenci:

 • Andrzej Arendarski – Prezes Krajowej Izby Gospodarczej
 • Wojciech Kruk- przedsiębiorca, właściciel firmy W.KRUK S.A
 • Józef Szmich – przedsiębiorca, Prezes firmy Delia Cosmetics Distribution Sp. z o. o.
 • Ewa Sobkiewicz – Salve Medica Sp. z o.o., NZOZ Medica Ewa Sobkiewicz
18:30 – 20:00
Czytaj więcej

NOWA A STARA PERSPEKTYWA FINANSOWA UE – DOŚWIADCZENIA I WYZWANIA

Partner merytoryczny:

Moderator:

Jacek Grudzień – polski dziennikarz, dyrektor łódzkiego oddziału TVP

Tematyka panelu:

 • Problemy uwidocznione przy realizacji Perspektywy 2007 – 2013
 • Wyzwanie w kontekście Perspektywy 2014 – 2020
 • Jak nie zmarnować szans – Perspektywa 2014 – 2020
 • Jak przygotować gospodarkę na czas po roku 2020
 • Jak perspektywicznie inwestować by tworzyć gospodarkę innowacyjną oraz generować miejsca pracy
 • Perspektywa 2014 – 2020 – jako szansa na dogonienie rozwiniętych gospodarek państw UE

Prelegenci:

 • Henryka Bochniarz – Prezydent Konfederacji Lewiatan
 • Bożena Lublińska – Kasprzak Prezes PARP
 • Joanna Skrzydlewska – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego
 • Patrycja Zielińska – Wiceprezes ARP S.A.
 • Radosław Stępień – Wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego
 • Mariusz Dziedziński – Prezes Zarządu PL Europa
18:30 – 20:00
Czytaj więcej

MARKA TERYTORIALNA JAKO SKUTECZNE NARZĘDZIE KONKUROWANIA GMIN, MIAST I REGIONÓW

Partner merytoryczny:

Moderator:

Adam Mikołajczyk – Prezes Zarządu Fundacji Best Place – Europejski Instytut Marketingu Miejsc

W dobie globalizacji i postępu technologicznego samorządy poszukują coraz to nowych instrumentów budowania przewagi konkurencyjnej. Wielu ekspertów wskazuje, że w XXI w. to silna, rozpoznawalna marka JST może być jej strategicznym atrybutem i najcenniejszym kapitałem. Jak z tym wyzwaniem konkurencyjności radzą sobie polskie samorządy? W panelu poruszone zostaną kwestie dotyczące m.in.: budowania marki jednostki samorządowej, kreowania rozwoju gospodarczego (smart specializations), wdrażania innowacyjnych instrumentów zarządzania rozwojem, aplikacji idei „smart city” w warunkach polskich.

Paneliści:

 • Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta Łodzi
 • Robert Biedroń – Prezydent Miasta Słupska
 • Thomas Schwara – Dyrektor Referatu 86 Standort Baden-Württemberg (SME AND MARKETS) ,Ministry of Finances and Economics
 • Przemysław Andrzejak – Prezes Zarządu ŁARR S.A.
20:00 – 20:30
Czytaj więcej

KAWA POWITALNA PRZED GALĄ + NETWORKING

20:30 –
Czytaj więcej

UROCZYSTA GALA WRĘCZENIA „NAGRÓD GOSPODARCZYCH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO” BANKIET + AFTER PARTY

II dzień 29.09.2015

Godzina
Wydarzenie
10:30 – 12:15
Czytaj więcej

DESIGN THINKING: DA-SIĘ, CZY NIE-DA-SIĘ?

Partner merytoryczny:

Moderator:

Wojtek Ławniczak – doradca i przedsiębiorca, CEO Service Design Polska

Tematyka panelu:

 • Wpływ design thinking na poziom innowacyjności i konkurencyjności firm
 • Bariery w osiągnięciu sukcesu i jak sobie z nimi radzić
 • Jak się zabrać za design thinking po polsku? Rekomendacje i sugestie

Prelegenci:

 • Eberhard Schrempf – Dyrektor Zarządzający CREATIVE INDUSTRIES STYRIA
 • Ralph Talmont – Strateg Kreatywny i kurator TEDxWarsaw
 • Dr Andrew Walters – Director of Research and Reader in Product Design, PDR
 • Zuzanna Mikołajczyk – Dyrektor ds. Handlu i Marketingu, Członek Zarządu Mikomax
 • Anna Wróblewska – Partner i Szef Concordia Design Consulting

10:30 – 12:00
Czytaj więcej

INNOWACYJNOŚĆ – BYĆ ALBO NIE BYĆ POLSKIEJ GOSPODARKI

Partner merytoryczny:

Opis panelu:

 • Innowacyjność warunkiem wzrostu wartości dodanej i wynagrodzeń
 • Pozycja Polski w rankingach konkurencyjności i innowacyjności
 • Bariery ograniczające poprawę poziomu innowacyjności
 • Usprawnienie transferu wiedzy między nauką a przedsiębiorstwami szansą dla gospodarki
 • Rola instytucji państwowych w podniesieniu poziomu innowacyjności polskiej gospodarki

Moderator:

Michał Kobosko, dyrektor polskiego biura Atlantic Council

Prelegenci:

 • prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki, Rektor Politechniki Łódzkiej
 • Krzysztof T. Borkowski, Kanclerz Loży Łódzkiej BCC, Wiceprezes Business Centre Club
 • Maciej Grelowski, przewodniczący Rady Głównej BCC, ekspert gospodarczy, minister infrastruktury Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC
 • dr hab. Anna Rogut prof. SAN, Społeczna Akademia Nauk; Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Przewodnicząca Rady
 • Dariusz Żuk, współtwórca Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości i Polski Przedsiębiorczej

Goście panelu:

 • Elżbieta Królikowska – Kińska – Poseł na Sejm RP
 • Tomasz Sadzyński – Prezes Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
10:30 – 12:00
Czytaj więcej

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, EKSPORT- GOSPODARKA

Partner merytoryczny:

Moderator:

Przemysław Andrzejak – Prezes Zarządu Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Prelegenci:

 • Ilgvars Kļava – Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Łotewskiej
 • Tomasz Grzelak – Prezes Zarządu Hatrans. Sp. z o.o.
 • Jan Kolański – Prezes Zarządu Colian Holding S.A.
 • Jerzy Kotwas – Dyrektor Biura Tekstyliów Sharda Europe Sp. z o.o.
 • Wojciech Olejniczak – Doradca Prezesa NBP
 • Monika Różalska – Create Tel Aviv
 • Artur Tomaszewski – Prezes Zarządu DNB Bank
 • Mariusz Golec – Prezes Zarządu Wielton SA

Tematyka panelu:

 • Współpraca międzynarodowa wyzwania i perspektywy
 • Co Polscy Eksporterzy powinni wiedzieć o międzynarodowych rynkach
 • Współczesne nierówności w gospodarkach
 • Możliwości wsparcia eksportu – najczęściej popełniane błędy

Podczas panelu o godzinie 10:30 zostanie podpisane porozumienie między Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. i Obwodowym Centrum Marketingu. W wydarzeniu uczestniczyć będą:

 • Joanna Skrzydlewska – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego
 • Oleg Mackiewicz, Wicegubernatorem Obwodu Witebskiego
 • Przemysław Andrzejak – Prezes Zarządu ŁARR S.
10:30 – 12:00
Czytaj więcej

CYBERZAGROŻENIA. CZY FIRMY ROBIĄ WYSTARCZAJĄCO DUŻO ABY SIĘ CHRONIĆ?

Partner merytoryczny:

Tematyka panelu:

 • Na jakie cyberzagrożenia są najczęściej narażone polskie firmy?
 • W jaki sposób najefektywniej podnosić świadomość cyberzagrożeń wewnątrz firmy?
 • Jak skutecznie monitorować i uszczelniać bezpieczeństwo IT w firmie

Moderator:

 • Rafał Jaczyński- ekspert PwC

Paneliści:

 • Łukasz Dębski – Wastelands Interactive Business Development Director
 • Jerzy Wiśniewski – Fujitsu Technology Solutions Head of R&D in Global Delivery Center Łódź
 • Michał Grabarz – Infosys BPO Poland Infosys Business Transformation Services Principal Consultant
 • Bogusław Święcicki – Grupa Atlas, Dyrektor ds. Systemów Informacyjnych
 • Artur Tomaszewski – Prezes Zarządu DNB Bank
10:30 – 12:00
Czytaj więcej

ADWOKAT PARTNEREM W BIZNESIE – KLASYCZNE I INNOWACYJNE MODELE WSPARCIA PRAWNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I SAMORZĄDÓW.

Partner merytoryczny:

Moderator:

Profesor Adwokat Szymon Byczko – Izba Adwokacka w Łodzi

Prelegenci:

 • Adwokat Jerzy Szczepaniak- Izba Adwokacka w Łodzi,
 • Adwokat Mirosław Narolski – Izba Adwokacka w Łodzi,
 • Adwokat Aleksandra Bierzgalska – Izba Adwokacka w Łodzi,
 • Adwokat Alicja Bień – Izba Adwokacka w Łodzi, Konsul Honorowa Francji w Łodzi,
 • Przemysław Staniszewski – Prezydent Miasta Zgierza,
 • Piotr Paweł Piechowiak – Dyrektor Finansowy Sklepy Komfort S.A.

Tematyka panelu:

 • dlaczego współczesny biznes powinien zatrudnia adwokatów?
 • w jakiej formie najlepiej zatrudnić adwokata do obsługi prawnej?
 • dlaczego obsługa prawna prowadzona przez adwokata minimalizuje ryzyko długotrwałych i kosztownych sporów sądowych?
 • dlaczego obsługa prawna prowadzona przez adwokata to obniżenie kosztów stałych, korzyści podatkowe i optymalizacja czasu pracy?
 • dlaczego zatrudnienie adwokata zapewnia bezpieczeństwo przy współpracy międzynarodowej?
 • czy adwokat może coś wynegocjować?
 • jak adwokat dba o bezpieczeństwo informacji w firmie ?
10:30 – 17:00
Czytaj więcej

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI – ASPEKTY PRAWNE TRANSFERU NOWYCH TECHNOLOGII

Partner merytoryczny:

Moderator:

Piotr Koral, Prezes Grupy INVESTIN

Tematyka warsztatu:

 • Podstawowe zagadnienia prawne w procesie transferu nowych technologii
 • Ścieżki komercjalizacji (komercjalizacja bezpośrednia i komercjalizacja pośrednia)
 • Rodzaje i charakterystyka umów w procesie transferu nowych technologii

Akademia Komercjalizacji to kompleksowy cykl szkoleniowo-warsztatowy Grupy INVESTIN, który przekazuje wiedzę, narzędzia i umiejętności niezbędne w procesie komercjalizacji projektów technologicznych. Pełen cykl obejmuje 8 bloków tematycznych i odbędzie się w terminie 21.10-04.11. 2015 r. w Wojewódzkim Centrum Przedsiębiorczości w Łodzi. Szczegóły i zapisy: www.akademiakomercjalizacji.pl.

Prelegent:

Aleksandra Pióro, Radca Prawny

12:00 – 14:00
Czytaj więcej

PRZERWA KAWOWA + LUNCH

14:00 – 15:30
Czytaj więcej

SESJA INAUGURACYJNA „UNIA, ROSJA, UKRAINA – JAK PRZEKUĆ KRYZYS W SUKCES” Z UDZIAŁEM GOŚCIA SPECJALNEGO – PANA PREZYDENTA ALEKSANDRA KWAŚNIEWSKIEGO

Moderator:

Michał Kobosko – dyrektor polskiego biura Atlantic Council

Gość Specjalny:

Aleksander Kwaśniewski – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1995 – 2005

Paneliści:

 • Witold Stępień – Marszałek Województwa Łódzkiego
 • Jan Kolański – Prezes Zarządu Colian Sp. z o.o .
 • Artur Tomaszewski – Prezes Zarządu DNB BANK POLSKA S.A.
 • Krzysztof Apostolidis – Prezes Zarządu Partner Center i Fabryka Biznesu, Konsul Honorowy Królestwa Danii w Łodzi

Tematyka sesji:

 • Jaki powinien być stosunek władz polskich do imigracji, w tym imigracji zarobkowej? Jakiej polityki imigracyjnej potrzebuje polski biznes?
 • Relacje polityczne i gospodarcze Polski ze Wschodem. Jakiej Rosji i jakiej Ukrainy potrzebujemy? Jak istotne powinna być nasza obecność ekonomiczna na tych rynkach. Jakie największe problemy napotyka nasz biznes na Wschodzie?
 • Polska w Unii Europejskiej – czym Polska może przyciągać inwestorów zachodnich? Przez ostatnie 25 lat kusiliśmy głównie niskimi kosztami siły roboczej. Jakie dziś mamy atuty, a jakie obciążenia? Czy i kiedy Polska powinna postarać się o przyjęcie wspólnej waluty euro?
 • Obecny i spodziewany poziom uregulowania gospodarki, zapowiedzi wprowadzenia nowych regulacji i podatków, m.in. na sektor bankowy i sieci handlowe? Co trzeba zrobić, by ułatwić funkcjonowanie polskiemu biznesowi?
 • Polskie tygrysy – firmy z jakich sektorów mogą stać się polskimi inwestorami na świecie? Czy wiedzą jak to osiągnąć?
15:30 – 17:00
Czytaj więcej

PRZYSZŁOŚĆ SEKTORA NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE – PERSPEKTYWA 2020

Partner merytoryczny:

Moderator:

Krystian Bestry, CEO of Adaptive Solutions & Advisory Group

Tematyka panelu:

 • Perspektywy wzrostu sektora SSC/BPO w najbliższych 5 latach
 • Możliwości i wyzwania biznesowe dla firm sektora
 • Elastyczność rynku pracy i rynku powierzchni biurowych jako warunek niezbędny dla intensyfikacji rozwoju branży

Prelegenci:

 • Rafal Drygała, Service Delivery Director, OpusCapita
 • Marcin Janiszewski, Client Operations Head EMEA, Infosys BPO
 • Wojciech Karpiński, Director, Amway Business Centre Europe
 • Mikołaj Ługowski, Head of Group Workplace Management, Head of Nordea Bank AB SA Branch in Poland, Nordea Operations Centre
 • Tomasz Maciejak, Prezes Zarządu, Business Support Solution S.A.
 • Artur Skiba, President of the Board, Chief Executive Officer, Antal International Poland
 • Jakub Sylwestrowicz – head of tenant representation, JLL
15:30 – 17:00
Czytaj więcej

25 LAT WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ

Paneliści:

 • Szewach Weiss – Ambasador Izraela w Polsce w latach 2001–2003
 • Krzysztof Apostolidis – Konsul Honorowy Królestwa Danii
 • Sławomir Lachowski – Prezes Zarządu FM Bank PBP SA
 • Krzysztof Witkowski – Prezes Zarządu Virako Sp. z o.o.
 • Laureaci plebiscytu „Gazety Wyborczej” – „Wiosła Biznesu”

Moderatorzy:

 • Michał Frąk – Dziennikarz „Gazety Wyborczej” w Łodzi
 • Piotr Wesołowski – Zastępca Redaktora Naczelnego łódzkiej redakcji „Gazety Wyborczej”

Opis Panelu:

Panel dyskusyjny o 25 latach wolności gospodarczej. O procesie transformacji od gospodarki centralnie planowanej do wolnorynkowej ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Łodzi. Co się udało? Gdzie popełniliśmy błędy?
Na początku panelu wręczone zostaną nagrody w plebiscycie „Gazety Wyborczej” – „Wiosła Biznesu”. Wyróżnione w nim zostaną firmy, które swoją działalnością najbardziej przyczyniły się do rozwoju Łodzi i regionu.

15:30 – 17:00
Czytaj więcej

BUSINESS LINK GRAND BUSINESS MIXER

Partner Merytoryczny:

Moderator:

Cezary Stacewicz – Chief Product Officer Business Link Poland & Manager Business Link Łódź

Tematyka panelu:

 • Polish startups opportunities in the global knowledge-based economy.
 • Successes of Polish companies on global markets.
 • Business Mixer Ready To Go USA Silicon Valley.
 • Business Mixer Ready To Go Israel Tel Aviv.

Paneliści::

 • Dariusz Żuk, CEO, Business Link
 • Błażej Marciniak, CEO, Sher.ly
 • Jakub Kompa, Dyrektor Think Tanku Poland Go Global, ICAN Harvard BR
 • Magdalena Wysocka, Head of AdRevenue, NASPERS
 • Dermott Corr, Consultant, Independent
 • Ewa Suszek Communications Manager at Deloitte Polska
 • Rafał Plutecki, Google, Head of Campus Warsaw
 • Marcin Kozłowski, GM. Business Link
 • Michael Jacobsen, CEO, Global Entrepreneurs Agency
 • Andrew Humphries, Founder, The Bakery

Kancelaria Prawna Lubasz & Wspólnicy
oraz
Fundacja Kronenberga

15:30 – 17:00
Czytaj więcej

„EAST-CENTRAL EUROPE FOR AFRICA” MOŻLIWOŚĆ ROZWOJU WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ

Partner Merytoryczny:

Moderator:

 • Jan Bocian – Polskie Towarzystwo Gospodarcze Bioenergii

Paneliści:

 • Poseł John Godson – Parlamentarny Zespół ds. Afryki
 • Jerzy Pietrucha – Grupa Pietrucha realizujący projekty w Nigerii i Rwandzie,
 • Sławomir Jarecki – ekspert w zakresie górnictwa w Afryce Subsaharyjskiej (kopalnie złota, platyny, i innych surowców mineralnych) od ponad 25 lat mieszkający w RPA i prowadzący działalność w zakresie dostaw mediów woda powietrze w kopalniach oraz doradca dla spółek wydobywczych w Afryce Subsaharyjskiej – unikalne doświadczenie w realizacji i zarządzaniu projektami w Afryce,
 • Dr Mieczysław Paszczyk – od 2014 roku Dyrektor ds Nadzoru i Inwestycji Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej wieloletnie doświadczenie w pracy w Ministerstwie Wody w Republice Południowej Afryki.
15:30 – 17:00
Czytaj więcej

KORZYŚCI Z ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM WDRAŻANEGO NA PROJEKTACH INFRASTRUKTURALNYCH.

Partner Merytoryczny:

Moderator:

Maciej S. Kowalczyk, Prezes Zarządu Pheno Horizon.

Prelegenci:

 • Daria Krawczak – Menager Zespołu ds. BHP Skanska S.A.
 • Izabela Pilarczyk – Dyrektor Zespołu Projektów, Skanska S.A.
 • Michał Wasilewski – Koordynator Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie
 • Maciej Widerowski – Dyrektor Zespołu Projektów, Skanska S.A.
 • Robert Andrzejak – Dyrektor Oddziału Budownictwa Inżynieryjnego w Łodzi, Skanska S.A.
 • Przemysław Andrzejak – Prezes Zarządu Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
 • Mateusz Walasek – Radny Rady Miejskiej w Łodzi

Tematyka panelu:

 • Prezentacja problematyki bezpieczeństwa pracowników przy projektach infrastrukturalnych.
 • Znaczenie zarządzania bezpieczeństwem w realizacji dobrej inwestycji.
 • Dobre praktyki i skuteczne rozwiązania pozwalające podnieść jakość, skrócić termin poprawić bezpieczeństwo na budowach infrastrukturalnych.
 • Model działania Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie będącym dobrowolną umową pomiędzy dziesięcioma największymi generalnymi wykonawcami na rynku polskim, którzy postawili sobie za cel obniżenie liczby wypadków śmiertelnych w całym sektorze budowlanym.
 • Wpływ na zarządzanie inwestycją w zależności od sposobu jej przygotowania.

 

Ściągnij Agende Wydarzenia

[wce_code id=”3″]

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress