Program

Pobierz katalog EFG (PDF) Pobierz program (PDF)

X EUROPEJSKIE FORUM GOSPODARCZE - ŁÓDZKIE 2017

16 – 17.10.2017
VIENNA HOUSE ANDEL’s ŁÓDŹ

DZIEŃ I - 16 października (poniedziałek)

13.00 – 14.00 NETWORKING
14.00 – 15.30 SESJE PANELOWE
Partnerzy Merytoryczni Opis panelu: • Panorama współczesnego świata, kraje i regiony z największym potencjałem
• Przetrwanie czy rozwój? Szansa czy przymus? Motywy ekspansji zagranicznej
• Otwarci na świat, ale czy świat stoi dla na nas otworem? Jak są traktowani Polscy inwestorzy zagraniczni w państwach rozwijających się?
• Proinwestycyjna polityka państwa: z punktu widzenia biznesu i administracji
• Co dla Polski mogłyby zrobić polskie firmy działające globalnie?

Moderator: Michał Kobosko – Dyrektor polskiego biura Atlantic Council

Gość Specjalny:Garcia Joet - Kongresmen reprezentujący Region Bataan w Parlamencie Filipin

Prelegenci:Agnieszka First – Wiceprezes Zarządu, Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Jan Kolański - Prezes Zarządu, Colian Holding S.A.
Jerzy Pietrucha - Prezes Zarządu, Grupa Pietrucha
Tomasz Pisula - Prezes Zarządu, Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
Michał Styś - Dyrektor Zarządzający, OPG Property Professionals
Partnerzy Merytoryczni

Partnerzy Panelu
           
   Opis panelu: Jesteśmy zdania, że „warto być przyzwoitym” jak mawiał profesor Bartoszewski. To jedyny słuszny, choć nie zawsze należycie doceniany sposób osiągania sukcesu i mierzenia biznesowej pozycji. Niestety, instytucje i ludzie realizujący własne cele, podejmują czasem decyzje kontrowersyjne, nierzadko sprzeczne z normami współżycia społecznego. Na krótką metę osiągają dzięki temu korzyści, ale w dłuższej perspektywie działania takie przynoszą straty – zarówno im jak i ich branży. Warto się takich błędów wystrzegać i trzeba o nich rozmawiać.O różnych aspektach etyki w biznesie; począwszy od współpracy z kontrahentami i klientami, przez relacje z konkurencją, aż po zasady panujące w firmie i język reklamy.

Moderator: Juliusz Kaszyński – Dziennikarz, reporter, producent, wydawca i prezenter, TVN24

Prelegenci:prof. Andrzej Blikle - Członek Europejskiej Akademii Nauk, członek honorowy i były prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego
Jarosław Kuźniar - Dziennikarz
dr Anna Midera - Prezes Zarządu Portu Lotniczego w Łodzi
dr Robert Sroka - Menedżer, Ernst & Young, Katedra Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie
Partnerzy Merytoryczni Opis panelu: Incydenty w sferze bezpieczeństwa cybernetycznego codziennie powodują poważne szkody gospodarcze dla europejskich przedsiębiorstw, jak i całej gospodarki. Internacjonalizacja wraz z rewolucją mobilną, która rozgrywa się tu i teraz powoduje, że polski biznes, który do tej pory nie musiał zbyt często borykać się z zagrożeniem ze strony hakerów, został wystawiony na ich ataki. Według ekspertów stale rośnie liczba potencjalnych obszarów, które cyberprzestępcy mogą wykorzystać w celu włamania się do organizacji. Dlatego odpowiedzialność za cyberbezpieczeństwo, które staje się problemem strategicznym, przesuwa się z działów IT w kierunku zarządów firm. W dyskusji poruszymy - poza kwestią wdrożenia odpowiednich środków ochrony - także tematy związane z potrzebą wypracowania takiej kultury biznesu, która pozwoli na przeciwdziałanie potencjalnym atakom.

Moderator:Robert Fintak – Prezes Zarządu, Terra Hexen Sp. z o. o.

Prelegenci: Adam Haertle - Redaktor naczelny, ZaufanaTrzeciaStrona.pl, doradca R&D, IMMUSEC, analityk zagrożeń, White Cat Security
major Michał Siek - szef Sekcji Planowania Szkolenia w Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi, doktorant Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, wykładowca Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
Jakub Syta - Dyrektor Biura Usług Bezpieczeństwa i SOC, EXATEL S.A.
Partner Merytoryczny Opis panelu: Tematyka panelu dot. kształcenia dualnego w wymiarze europejskim będzie ukazana poprzez pryzmat przedstawienia dobrych praktyk na arenie krajowej i międzynarodowej. Przedstawiciele z Badenii-Wirtembergii zaprezentują rozwiązania dot. kształcenia dualnego w Niemczech, nie tylko w odniesieniu do szkolnictwa średniego, lecz również szkolnictwa wyższego (Dualna Wyższa Szkoła Badenii-Wirtembergii, która oferuje także studia w systemie on-line). Czołowi pracodawcy regionu łódzkiego przedstawią korzyści wynikające z systemu kształcenia dualnego dla ich przedsiębiorstw, jak również dla uczniów i słuchaczy szkół zawodowych.

Moderator: Sławomir Fater - Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi

Goście Specjalni: prof. dr Darius O. Schindler - Dualna Wyższa Szkoła Badenii-Wirtembergii
Uwe Peleikis – Ministerstwo Kultury, Młodzieży i Sportu Badenii-Wirtembergii

Prelegenci: Lidia Kowalska – SKB Drive Tech S.A. w Radomsku
Maria Montowska – Dyrektor, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo – Handlowa AHK
Dariusz Pytlewski – Dyrektor, Häring Polska w Piotrkowie Trybunalskim
Bożena Ziemniewicz - Prezes i Dyrektor Generalny BRITISH CENTRE, ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej ds. pracodawców
Partner Merytoryczny
Partnerzy Panelu:
Opis panelu:Podczas panelu porozmawiamy o ekspansji eksportowej łódzkich firm na rynki zagraniczne – o zagrożeniach i ryzykach, którym trzeba stawić czoła, a zwłaszcza o stojących przed nimi wyzwaniach. Jak odnieść sukces za granicą? Jak się do tego przygotować? Jakie są największe problemy firm rozpoczynających działalność za granicą? Gdzie szukać pomocy i jak sobie radzić z piętrzącymi się przeciwnościami? O tym wszystkich dyskutować będą ci, którzy zdołali wszelkie bariery pokonać i z powodzeniem zostać EKSPORTEREM.

Moderator: Przemysław Andrzejak – Prezes Zarządu, Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Prelegenci: Noemi Chudzik, LL.M. – Partner, Chudzik i Wspólnicy Radcowie Prawni spółka partnerska
prof. dr hab. Adam Mariański – Doradca podatkowy, adwokat, Partner Zarządzający w Mariański Group, Prezes Stowarzyszenia Polskich Firm Rodzinnych
Ignacy Petecki – Prezes Zarządu, PPHU Petecki
Jacek Pękala – Prokurent, Fortech Sp. z o.o.
Marek Sobieraj – Prezes Zarządu, Lumileds Polska S.A.
dr inż. Józef Szmich – Prezes Zarządu, Delia Cosmetics Sp. z o.o.
Sylwester Szymalak – Prezes Zarządu, Zakłady Chemiczne Organika S.A., Organika Capital Group
Partner Merytoryczny Opis panelu: - Znaczenie organów kontroli państwowej w demokratycznym państwie prawa
- Współpraca pomiędzy organami kontroli państwowej
- Najważniejsze ustalenia z kontroli przeprowadzonych w samorządach i instytucjach publicznych w roku 2016
- Przykłady dobrych praktyk zaobserwowanych w samorządach i instytucjach państwowych po przeprowadzonych kontrolach
- Rola organów kontroli państwowej w kształtowaniu prawa – wnioski de lege ferenda i ich realizacja Moderator: Krzysztof Kwiatkowski – Prezes, Najwyższa Izba Kontroli

Prelegenci: Bogusław Pilc – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Dariusz Mińkowski – Zastępca Głównego Inspektora Pracy, Państwowa Inspekcja Pracy
Janusz Wojciechowski - Członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego
Partner Merytoryczny Opis panelu:„Chcesz być bogaty, zbuduj drogę” – to przysłowie chińskie. Od 2014 roku inicjatywa Nowego Jedwabnego szlaku jest narzędziem polityki chińskiej. Szlak ma zmienić regionalny i globalny układ sił. Konflikt między USA i Chinami przybiera na sile. Jak polskie elity mają zadbać o interes naszego państwa? Łódź, obok Warszawy, jest najbardziej rozpoznawalnym polskim miastem w Chinach. Łódź była pierwszym miastem, do którego zaczęły kursować regularne pociągi kontenerowe z Chin. Łódź leży na trasie chińskiego Nowego Jedwabnego Szlaku. Jak łódzkie elity zamierzają wykorzystać ten potencjał? Na panel zapraszamy wszystkie osoby, które chcą wsiąść do pociągu Chiny-Polska, zanim odjedzie ze stacji Łódź.

Moderator: Rafał Górski - Prezes Zarządu, Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO)

Goście Specjalni: dr Jacek Bartosiak - ekspert do spraw geostrategii, Senior Fellow w Potomac Foundation w Waszyngtonie, Dyrektor Programu Gier Wojennych i Symulacji Fundacji Pułaskiego

Prelegenci: dr Michał Lubina - adiunkt w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego
dr hab. Dominik Mierzejewski - Kierownik Ośrodka Spraw Azjatyckich, profesor w Katedrze Studiów Azjatyckich Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego
Jarosław Żak
- Członek Zarządu, Hatrans Sp. z o.o.
Partner Merytoryczny Opis panelu: - JAK - w jaki sposób kreowana jest innowacyjność w przedsiębiorstwach, czy wymaga to specjalnych zasobów, procedur i narzędzi, czy stanowi raczej codzienność?
- CZY WARTO - czy są widoczne korzyści z bycia innowacyjnym w polskim otoczeniu gospodarczym?
- JAK FINANSOWAĆ - jak finansowana jest innowacyjność, od czego zależy budżet na nią, czy przedsiębiorstwa finansują innowacje ze środków zewnętrznych, jakich?
- W JAKICH FORMACH - jakie formy przybiera obszar innowacyjności w polskich przedsiębiorstwach, czy organizujemy typowe laboratoria, czy rozwijamy innowacyjność pracowniczą, a może pracujemy w modelu otwartych innowacji z jednostkami naukowymi, czy startupami?

Moderator: Beata Cichocka-Tylman - Dyrektor, Innowacje i B+R, PwC Polska Sp. z o.o.

Prelegenci: Piotr Baczyński – Prezes Zarządu, MDH Sp. z o.o.
Marek Cieślak – Prezes Zarządu, "Bionanopark" Sp. z o.o.
Paweł Jaroszek - Członek Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Zuzanna Mikołajczyk – Dyrektor ds. Handlu i Marketingu, Członek Zarządu, Mikomax Sp. z o.o. Sp. k.
16.00 – 17.30 sala BALOWA
SESJA INAUGURACYJNA

z udziałem Gościa Specjalnego


Powitanie:

Witold Stępień – Marszałek Województwa Łódzkiego

Wystawa EXPO 2022 - silny impuls do rozwoju gospodarczego Łodzi i Województwa Łódzkiego
Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta Łodzi

Wystąpienie Güntera Verheugena:
"THE EUROPEAN INTEGRATION: SHAPING GLOBALISATION"


Moderator:
Michał Kobosko – Dyrektor polskiego biura Atlantic Council

Prelegenci:
dr Henryka Bochniarz – Prezydent Konfederacji Lewiatan
Włodzimierz Cimoszewicz – Prezes Rady Ministrów (lata 1996 – 1997)
Cezary Kocik - Wiceprezes Zarządu, mBank S.A
Witold Stępień – Marszałek Województwa Łódzkiego
Günter Verheugen - Komisarz Unii Europejskiej ds. Rozszerzenia Unii (lata 1999 – 2004), Komisarz ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu (lata 2004 – 2010)


Partner Strategiczny:

Partner Merytoryczny:


18.00 – 19.30 SESJE PANELOWE
Partnerzy Merytoryczni Opis panelu:Wobec szans i wyzwań związanych z globalną konkurencją, polskie regiony powinny maksymalnie wykorzystać swój potencjał. Według raportu przygotowanego przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego i firmę PwC Polska, partnerskie podejście samorządów do przedsiębiorców pozwala na lepsze projektowanie strategii rozwoju, efektywniejsze wydatkowanie środków przeznaczonych na wspieranie gospodarki czy przyciąganie inwestorów oraz celną identyfikację kluczowych barier administracyjnych i infrastrukturalnych. Jak pokazują przeprowadzenie w województwie łódzkim badania, gminy często obawiają się, że nie posiadają środków, doświadczeń i kompetencji, pozwalających na przejście od pasywnej obsługi administracyjnej podmiotów gospodarczych do aktywnego współdziałania. Tematem łączącym poszczególne wątki będzie rozwój kompleksowego podejścia – od wyłącznie pasywnej realizacji przez samorząd podstawowych zadań wynikających z ustaw do aktywnego współtworzenia, wraz z przedsiębiorstwami, instytucjami otoczenia biznesu i społeczeństwem obywatelskim, regionalnego ekosystemu gospodarczego. Nacisk zostanie położony na potencjalne kierunki rozwoju oraz działania, które mogą być podjęte i rozwijane przez samorządy Województwa Łódzkiego. Po prezentacji głównych tez raportu odbędzie się dyskusja panelowa z udziałem przedstawicieli władz samorządowych oraz instytucji na temat wyzwań, osiągnięć i dalszych kierunków rozwoju regionu. Jaka jest rola współpracy poszczególnych podmiotów – samorządów, strefy ekonomicznej, organizacji i instytucji otoczenia biznesu w systemie obsługi i wsparcia przedsiębiorców województwa łódzkiego? Jak nawiązywać oparte na zaufaniu, profesjonalne kontakty pomiędzy publicznymi i prywatnymi aktorami lokalnej sceny gospodarczej? Na co uskarżają się przedsiębiorcy – ale też jakie ograniczenia po ich stronie utrudniają podjęcie wspólnych działań na rzecz rozwoju regionalnego?

Moderator: Dionizy Smoleń – Dyrektor, Lider Zespołu ds. Sektora Publicznego, PwC Polska Sp. z o.o.

Prelegenci: Radosław Agaciak - Wójt Gminy Brójce
Przemysław Andrzejak – Prezes Zarządu, Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Piotr Ciechowicz – Wiceprezes Zarządu, Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
Artur Habza – Dyrektor, Departament Gospodarki i Współpracy Zagranicznej, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Jerzy Pietrucha - Prezes Zarządu, Grupa Pietrucha
dr hab. Krzysztof Zamasz – Członek Zarządu, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
Witold Stępień – Marszałek Województwa Łódzkiego
Partner Merytoryczny
Partnerzy Panelu:   
Opis panelu: Podczas panelu „Work Life Balance – przyszłość nowoczesnego biznesu” porozmawiamy o równowadze między pracą a życiem prywatnym, o odpowiedzialności firm i zainteresowaniach pracowników oraz o nowoczesnym podejściu korporacyjnym do tej idei. Czym jest Work Life Balance w praktyce i jak się odnosi do pojęcia Work Life Blending? Czy jest to korporacyjna moda, czy jednak element nowoczesnego zarządzania? Na te oraz inne pytania odpowiedzą nam praktycy biznesu z branż m.in. BPO, SSC, R&D, Consulting.

Moderator: Michał Bielawski – Wiceprezes Zarządu Adaptive Solutions & Advisory Group

Prelegenci: Krystian Bestry – Prezes Zarządu, Prezes Zarządu Adaptive Solutions & Advisory Group
Żaneta Leduchowska – Head of EMEIA Finance Services Fujitsu
Andrea Marciandi - Whirlpool EMEA Shared Service Director
Krzysztof Misiak – Partner oraz Dyrektor Sekcji Miast Regionalnych, Cushmann & Wakefield
Sebastian Osuch - Business Services Senior Manager, Grupa Nowy Styl
Artur Skiba - Prezes Zarządu, Antal
Karina Trafna – Prezes Zarządu, KiDS&Co.
Partner Merytoryczny Opis panelu: Kraje azjatyckie i afrykańskie to dynamicznie rozwijające się gospodarki, a tym samym coraz atrakcyjniejsze rynki eksportowe dla polskich przedsiębiorców. Obecnie znacznie więcej jednak z nich importujemy, aniżeli wysyłamy swoich towarów. Jak odwrócić ten trend? Jakich produktów oczekują tamtejsi klienci? Jakie przeszkody stoją na drodze w ekspansji do Azji i Afryki oraz jak można je przezwyciężyć? Czy Łódź może odegrać w tym przedsięwzięciu znaczącą rolę? Opowiedzą o tym w trakcie panelu eksperci z obszaru ekonomii, handlu zagranicznego, polityki, prawa i logistyki. Nie zabraknie też dobrych praktyk, którymi podzielą się przedsiębiorcy funkcjonujący już na rynkach Azji i Afryki. W dyskusji szczególny nacisk zostanie położony na następujące obszary tematyczne: • Czy dysproporcje w wolumenie wymiany handlowej między Europą a Azją i Afryką to problem polityczny czy gospodarczy?
• Jakie towary mają największy potencjał, by podbić rynki Azji i Afryki z punktu widzenia tamtejszego konsumenta, ale także ograniczeń transportowych?
• Jakie wyzwania prawne stoją przed europejskimi przedsiębiorcami, by wejść na rynki Azji i Afryki?
• Jak odnieść sukces na azjatyckich i afrykańskich rynkach – dobre przykłady,
• Jakie są pomysły, by Łódź mogła odegrać ważną rolę hubu logistycznego w transporcie towarów z Europy do Azji i Afryki?

Moderator: Artur Malarski - Branch Director Lodz, ROHLIG SUUS Logistics S.A.
Łukasz Michałowski - Business Development Manager, Raben Logistics Polska Sp. z o. o.

Prelegenci: Dariusz Joński - Polski polityk i samorządowiec, w 2010 wiceprezydent Łodzi, poseł na Sejm VII kadencji
Michał Kijewski - Radca prawny, założyciel oraz wspólnik Kijewski, Graś Kancelaria Prawna
Amit Lath - Vice President of the Indo-Polish Chamber of Commerce and Industry
prof. dr hab. Adam Mariański - Doradca podatkowy, adwokat, Partner Zarządzający w Mariański Group, Prezes Stowarzyszenia Polskich Firm Rodzinnych
Emmanuel D. Pineda - Chairman and Administrator Authority of the Freeport Area of Bataan
Paweł Suchorzebski - Prezes Zarządu, Prologus Sp. o.o.
Andrzej Zarzycki - przedstawiciel na Polskę, Velji Dosabhai & Sons
Partnerzy Merytoryczni
Partner Panelu
Opis panelu: Brak realnej współpracy między szkołami i uczelniami a otoczeniem społeczno-gospodarczym jest coraz większym problemem w Polsce, pomimo podejmowanych w ostatnich latach aktywności z obydwu stron. Pracodawcy od dłuższego czasu narzekają na brak wykształconej kadry i ciągły niedobór pracowników, a mimo to rynek pracy w Polsce jest uważany za rynek pracownika. Jednocześnie, zarówno szkoły i uczelnie, jak i biznes, nie do końca radzą sobie z zainicjowaniem i podtrzymaniem wzajemnych relacji. Jeżeli edukacja i biznes nie będą nadążały za zmianami społecznymi i gospodarczymi, może to doprowadzić do załamania sytuacji na rynku pracy, czego pierwsze symptomy obserwujemy już dzisiaj. W ramach panelu spróbujemy określić kondycję szkolnictwa wyższego w Polsce oraz potrzeby i realne możliwości współpracy z biznesem, a także odpowiedzieć na wciąż aktualne pytania o możliwości synergii między nowoczesną edukacją a coraz bardziej wymagającą gospodarką. Czy w takiej sytuacji kreatywna destrukcja systemu edukacji może być jedyną szansą dla polskiego biznesu, a jeśli tak, to na czym powinna ona polegać?

Moderator:dr Grzegorz Mnich - Kierownik Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Społeczna Akademia Nauk

Prelegenci:Piotr Jankowski - Dyrektor Zarządzający Globalnym Centrum Usług Fujitsu w Łodzi
prof. UW dr hab. Jacek Męcina - Doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan
dr Łukasz Prysiński - Wykładowca Clark University; Prodziekan, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
prof. dr hab. Łukasz Sułkowski - Profesor nauk ekonomicznych, Społeczna Akademia Nauk
Partner Merytoryczny
Opis panelu: - Kontrola w firmie – czego możemy się spodziewać?
- Ogólne uwarunkowania prawne przeprowadzenia kontroli w firmach
- Jak postępować w przypadku kontroli?
- NIK jako wiodący organ kontroli państwowej – kompetencje i uprawnienia
- Znaczenie instytucji kontrolnych w polityce państwa Moderator: Krzysztof Kwiatkowski – Prezes, Najwyższa Izba Kontroli

Prelegenci: Bogusław Pilc – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Paweł Jaroszek – Członek Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Dariusz Mińkowski – Zastępca Głównego Inspektora Pracy, Państwowa Inspekcja Pracy
dr Marlena Sakowska – Baryła - Partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p., redaktor naczelna "ABI Expert"
Tomasz Szymański - Doradca podatkowy w Departamencie Kontroli Podatkowych Mariański Group Kancelarii Prawno Podatkowej
Janusz Wojciechowski - Członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego
Partnerzy Merytoryczni Opis panelu: Przedsiębiorcy od lat narzekają na kolejne ekipy rządzące, że za mało korzystają z potencjału intelektualnego i doświadczenia pracodawców przy tworzeniu prawa, szczególnie tego, które reguluje życie gospodarcze. Organizacje pracodawców, korzystając ze swoich ustawowych uprawnień opiniują projekty ustaw i rozporządzeń, uczestniczą też w pracach komisji sejmowych. W trakcie tych prac obserwują niewielkie doświadczenie biznesowe wielu posłów, brak takiego doświadczenia widać też u autorów projektów ustaw wychodzących z ministerstw. W efekcie wiele uwag i propozycji poprawek, zgłaszanych przez organizacje pracodawców, do projektów ustaw jest odrzucanych, często bez uzasadnienia merytorycznego. Skutkiem jest uchwalanie przez Sejm ustaw, które jeśli nawet w zamyśle autorów miały ułatwić prowadzenie biznesu, wprowadzają utrudnienia, są mało zrozumiałe i klarowne, zmuszając do ich interpretacji. A jeśli przedsiębiorca i organ kontrolny inaczej dany przepis interpretują, to skutki doskonale znamy. Podczas panelu chcemy wykazać, że większe zaufanie władz do kompetencji i doświadczenia przedsiębiorców może skutkować lepszym prawem, z korzyścią dla prowadzących działalność gospodarczą i dla budżetu Państwa.

Moderator: Krzysztof T. Borkowski - Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego, Wiceprezes Business Centre Club, Kanclerz Loży Łódzkiej BCC

Gość Specjalny: Mariusz Haładyj - Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju

Prelegenci: Sławomir Karasiński - Radca prawny, Partner Kancelarii Fortak & Karasiński Radcowie Prawni Spółka Partnerska
Wojciech Konecki - Dyrektor Generalny, CECED Polska, Związek Pracodawców AGD
Andrzej Lewandowski - Członek Zarządu, JTI Polska Spółka z o.o., Dyrektor ds. Korporacyjnych i Komunikacji
dr Wojciech Warski - Wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecznego, Przewodniczący Konwentu Business Centre Club
Partnerzy Merytoryczni Opis panelu: Technologia 5G to kolejny etap rozwoju telekomunikacji. Odpowiednie wykorzystanie jej znacząco ma szanse wpłynąć na komfort naszego życia. Niewątpliwie pozwoli ona również, na poprawę funkcjonowania i zarządzania miastem. 5G umożliwi w łatwy i bezprzewodowy sposób sterowanie kompleksami budynków. To niewątpliwie szansa na szybki rozwój, poprawę organizacji jak i ulepszenia, które wpłyną na komfort życia mieszkańców Łodzi. Podczas panelu chcemy poruszyć, w jakich aspektach funkcjonowania miasta możliwe jest wykorzystanie technologii 5G. Elementem dyskusji będzie również wpływ na komfort życia mieszkańców oraz usprawnienie zarządzanie tak dużym miastem. Na panel zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane rozwojem nowych technologii, w szczególności technologii telekomunikacyjnych oraz wykorzystaniem ich do nowych celów.

Moderator: Michał Hertel – Dyrektor marketingu, Makolab
Prelegenci: Prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak – Rektor Politechniki Łódzkiej
Robert Kobylański - Wiceprezes Asseco Data Systems S.A.
Szymon Uczciwek - Dyrektor Centrum Konsultingu, Comarch
Maciej Mroczek - Head of Product Development Traffic Control in 4G&5G, Ericsson
Robert Kolczyński – Dyrektor Wydziału ds. Zarządzania Projektami w Urzędzie Miasta Łodzi
Mariusz Gruszczyński - Naczelnik Wydział Sieci Radiokomunikacyjnych z Departamentu Zarządzania Zasobami Częstotliwości Urzędu Komunikacji Elektronicznej
19.30 – 20.00 NETWORKING
20.00 – 21.30 Gala „MOCNI W BIZNESIE” / sala BALOWA (tłumaczenie)
Uroczysta Gala "MOCNI w BIZNESIE"

Prowadzenie Gali
Dorota Wellman & Marcin Prokop

pokaz mody Fabryki Rajstop Adrian, przygotowany przez Agencję IGO-ART
wręczenie nagród „Mocni w Biznesie 2017”
recital gwiazdy wieczoru Edyty Górniak

Partnerzy Gali


21.30 – 2.00 EVENING NETWORKING / sala SATIN
A po uroczystej Gali zapraszamy na Evening Networking!
Swobodna atmosfera, pyszna kuchnia, doborowa muzyka. Tego wieczoru musisz tu być!


Partnerzy


DZIEŃ II - 17 października (wtorek)


9.00 – 10.00 NETWORKING
10.00 – 11.30 SESJE PANELOWE
Partnerzy Merytoryczni Opis panelu: Jeśli prawdą jest, że tylko jedna dobrze zinformatyzowana firma wytwarza w ciągu 60 minut 167 razy więcej danych niż zgromadzonych jest w Bibliotece Kongresu Stanów Zjednoczonych, a 3 największe obecnie firmy na świecie przy podobnym poziomie przychodów uzyskują 30 razy większą kapitalizację przy 10-krotnie mniejszym zatrudnieniu, to w sposób naturalny pojawiają się pytania o nowe kompetencje menedżerskie. Rynek amerykański od początku XX wieku nadawał ton i wskazywał kierunki rozwoju wiedzy i umiejętności w sferze menedżerskiej. To na tym rynku powstał program MBA traktowany obecnie jako standard i wyznacznik kwalifikacji profesjonalnych w biznesie. Wobec powyższego dyskusja ma na celu wskazanie na wymagane kompetencje liderów biznesu w czasach rewolucji cyfrowej.

Moderator: Michał Frąk – dziennikarz, Gazeta Wyborcza

Prelegenci: Agnieszka Chimkowska - Menedżer, mentor, mówca
prof. nadzw. dr hab. Tomasz Czapla – Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
prof. nadzw. dr hab. Robert Kozielski – Dyrektor Polsko-Amerykańskiego Centrum Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
Waldemar Olbryk – Dyrektor, Echo-Investment
prof. dr hab. Witold Orłowski - Rektor Akademii Vistula w Warszawie, główny doradca ekonomiczny PwC Polska Sp. z o.o.
Paulina Rutkowska – Dyrektor HR, Grupa mBank
dr Henryk Siodmok – Prezes Zarządu, Atlas

Partner Merytoryczny Opis panelu: Obecnie, w silnie konkurencyjnym środowisku biznesowym i produkcyjnym, firmy muszą radzić sobie z dużą ilością danych, elastycznością procesów produkcyjnych i logistycznych czy optymalizacją procesów wewnętrznych. Udogodnieniem dla każdego może być otwarcie się na innowacje i wdrażanie rozwiązań z zakresu przemysłu 4.0, które zautomatyzują i przyspieszą procesy, a także dostarczą innowacyjnych narzędzi do wzajemnej współpracy ludzi i urządzeń w zakresie każdego obszaru działalności przedsiębiorstwa. Dzięki temu, w przyszłości fabryki mogą działać 30% szybciej, a ich wydajność może wzrosnąć o co najmniej 25% (Boston Consulting Group, raport „Przemysł 4.0 PL”). Szanse i korzyści, a także bariery wdrażania innowacji z zakresu Przemysłu 4.0 podczas panelu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. omówią:

Moderator:Agnieszka Sygitowicz - Wiceprezes Zarządu ŁSSE S.A.

Prelegenci: Piotr Kowalski - Prezes Zarządu, Wielton Investment / Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju, Wielton S.A.
Marek Michalik -Prezes Zarządu, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
Jan Staniłko - Z-ca Dyrektora, Departament Innowacji, Ministerstwo Rozwoju
Marcin Sugak - Head of Industry and Society Poland, Ericsson
Partner Merytoryczny Opis panelu: Jakie są scenariusze rozwoju polskiej gospodarki w kontekście obecnej sytuacji makroekonomicznej Europy i Brexitu? Które kluczowe czynniki wpływają na rozwój polskiego eksportu i przyśpieszenia tempa rozwoju gospodarczego? Jakie uwarunkowania makroekonomiczne mają wpływ na rozwój jednostek samorządu terytorialnego? Na te pytania odpowiedzą zaproszeni goście, eksperci z zakresu ekonomii, liderzy eksportu i rozwoju regionalnego na czele z prof. Grzegorzem W.Kołodko. Moderator: Przemysław Andrzejak – Prezes Zarządu, Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Gość specjalny: prof. Grzegorz W. Kołodko - Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Finansów w latach 1994–1997, 2002–2003

Prelegenci: Jan Kolański – Prezes Zarządu, Colian Holding S.A.
Ignacy Petecki – Prezes Zarządu, PPHU Petecki
Paweł Poncyliusz - Poseł na Sejm IV, V, VI kadencji, sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki (2006-2007), w 2011 przewodniczący klubu parlamentarnego Polska jest Najważniejsza
Marek Zuber - polski ekonomista, analityk rynków finansowych, ekspert i doradca finansowy
Partnerzy Merytoryczni Kancelaria JP Partners – Business/Arbitration Opis panelu: Arbitraż stał się w ostatnich latach najskuteczniejszym sposobem rozstrzygania sporów w gospodarczych stosunkach międzynarodowych. Mimo wzrastającej popularności, wielu przedsiębiorców nadal traktuje tę metodę z nieufnością, podnosząc wiele wątpliwości dotyczących głównych cech i zasad rządzących tym rodzajem postępowania. Celem panelu jest omówienie tych wątpliwości oraz wykazanie, czemu arbitraż to skuteczniejsza, szybsza i korzystniejsza cenowo alternatywa dla sądów powszechnych w rozwiązywaniu konfliktów gospodarczych.

Moderator: prof. dr hab. Maria Królikowska Olczak – Prezes, Sąd Arbitrażowy Polski Centralnej przy Łódzkiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, Kierownik Katedry Europejskiego Prawa Gospodarczego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Gość specjalny: Laurence Burger – Partner, Landolt & Koch

Prelegenci: prof. dr hab. Sławomir Cieślak - Wiceprezes, Sąd Arbitrażowy Polski Centralnej przy Łódzkiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, Prorektor ds. kształcenia Uniwersytetu Łódzkiego
Michał Haze - Prezes Zarządu, Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa, właściciel salonów firmowych Mikomax Smart Office
Jarosław Pączek – Adwokat, Kancelaria JP Partners Business/Arbitration 
Partner Merytoryczny Partner Panelu Opis panelu: Warsztat adresowany jest do gości z regionów partnerskich z Białorusi, Ukrainy, Łotwy i Mołdawii oraz podmiotów z Województwa Łódzkiego. Wydarzenie odbywa się w języku rosyjskim. Warsztat rozpoczyna autoprezentacja uczestników i przedstawienie jednego (najważniejszego, najbardziej aktualnego) problemu, który powstaje w przypadku podjęcia decyzji o realizacji wspólnego przedsięwzięcia z partnerem publicznym lub niepublicznym. Drugi element działań to opracowanie przez uczestników case study (np. zorganizowanie wystawy, koncertu, spotkanie b2b, organizacja wolontariatu). Uczestników Europejskiego Forum Gospodarczego prosimy o kontakt pod adresami barbara.rybak@lodzkie.pl oraz michal.pietranek@lodzkie.pl

Partner Merytoryczny
Partnerzy Panelu
Opis panelu: Podczas pierwszej części spotkania podejmiemy próbę przedstawienia diagnozy sytuacji. Każdy z samorządów prezentuje dane ilościowe tj.: obszar obecnie zajmują inwestycje, ilu jest inwestorów, z iloma prowadzone są rozmowy. Następnie zwrócimy uwagę na wyzwania licząc na mocny głos przedsiębiorców biorących udział w dyskusji. Kolejnym krokiem będzie przedstawienie skutecznych rozwiązań, które przedstawią wszyscy Paneliści.

Moderator: Maciej Kowalczyk – Prezes Zarządu, OLP Sp. z o.o.

Prelegenci: Marek Cieślak - Prezes Zarządu, "Bionanopark" Sp. z o.o.
Andrzej Jankowski - Burmistrz Gminy Stryków
Maciej Kokotek - Dyrektor Zarządzający Łódzki Dom Biznesu Sp. z o.o.
Piotr Panfil - Dyrektor Operacyjny Rembor General Sp. z o.o.
Jadwiga Sobańska - Burmistrz Miasta i Gminy Złoczew
Partner Merytoryczny

Partnerzy Panelu

Opis panelu: Eksport jest naturalną formą rozwoju przedsiębiorstwa. Dotyka wszystkich kluczowych obszarów funkcjonowania takich jak sprzedaż, HR, B+R, inwestycje, marketing oraz IT.W jaki sposób budować i rozwijać eksport? Jak wykorzystać fundusze UE na rozwój eksportu i inwestycji? Jaką rolę w eksporcie odgrywają B+R i inwestycje? W jaki sposób zarządzać globalną firmą, z wykorzystaniem narzędzi IT – koncepcja przemysłu 4.0

Moderator: Adam Binkiewicz – Członek Zarządu, ROEX sp. z o.o.

Goście specjalni: Urszula Czechowicz- Górna – Prezes Zarządu, UST-M Sp. z o.o.
Maciej Balcerak – Prezes Zarządu, Kuchinox sp. z o.o.

Prelegenci: Małgorzata Ławniczek-Blażlak – Kierownik projektów, ROEX sp. z o.o.
Krzysztof Koźmiński – Kierownik projektów, ROEX sp. z o.o.
dr Norbert Krygier – Członek Zarządu CTO, INTELO sp. z o.o.
Partnerzy Merytoryczni Opis panelu:Łódź w najbliższych latach ma szansę zostać bramą Chin do Europy. Zacieśnianiu relacji gospodarczych sprzyja uruchomienie w maju 2013 pierwszego regularnego kontenerowego połączenia kolejowego na linii Łódź-Chengdu. W tym chińskim mieście powstało nawet Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego i Miasta Łódź w Chengdu, a także salon, w którym wystawiane są produkty importowane z Polski. Prężnie rozwija się również współpraca akademicka pomiędzy Polską a Chinami. Z kolei Hong Kong rywalizuje z Londynem o rolę finansowego centrum chińskiego projektu Nowego Jedwabnego Szlaku. W jaki sposób zwiększyć znaczenie Polski i Łodzi w tym projekcie? Jakie znaczenie ma Hongkong w relacjach gospodarczych z Chinami? Na te pytania postaramy się znaleźć odpowiedź podczas panelu pt. „Rola Polski w projekcie Jednego Pasa i Jednego Szlaku. Znaczenie Hongkongu jako gospodarczej bramy do Chin”, zorganizowanego przez Centrum Stosunków Międzynarodowych i THINKTANK.

Moderator: dr Małgorzata Bonikowska - Prezes THINKTANK i Centrum Stosunków Międzynarodowych

Prelegenci: amb. Tadeusz Chomicki - Były ambasador RP w Korei Południowej, Chinach i Mongolii, odznaczony Krzyżem Oficerskim Order Odrodzenia Polski (2015r.)
Grzegorz Marciniak - Współwłaściciel firmy VMIX Limited
Witold Stępień - Marszałek Województwa Łódzkiego
12.00 – 13.30 SESJE PANELOWE
Partnerzy Merytoryczni Opis panelu: Nowe technologie zmieniają nasze zachowania, sposoby komunikacji, style życia. Całe sektory biznesowe znikają a tradycyjne modele konkurowania odchodzą w niebyt. Czy to kreuje więcej zagrożeń czy możliwości biznesowych? Czy to oznacza, że praktycznie na silnie rozwiniętych rynkach, takich jak na przykład rynek amerykański, nie da się już konkurować firmom z mniej rozwiniętych krajów, a może wprost przeciwnie?

Moderator: Jacek Grudzień – dziennikarz

Prelegenci: Marcin Barański – Prezes Zarządu, VOX Detal S.A.
Dorota Dąbrowski - Dyrektor Zarządzający Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce (AmCham)
Sławomir Lachowski – twórca mBanku
dr Jacek Mrozik – Dziekan College of Business, Minot State University, USA
Gedeon Werner - Prezes, Aquarius Management
Partner Merytoryczny Partner Panelu Opis panelu: Tematem panelu będzie promocja firmy, produktu przez sport. Promując własną firmę tworzymy, budujemy jednocześnie trwały produkt jakim jest cykliczne wydarzenie sportowe lub Klub piłkarski. Sport jako platforma, narzędzie do prezentacji długofalowej strategii firmy . Sport i Biznes wykazanie wspólnych celów i idei, ale również zagrożeń i ryzyka.

Moderator:Artur Partyka – były lekkoatleta, rekordzista Polski w skoku wzwyż, dwukrotny medalista Igrzysk Olimpijskich, propagator sportu dla dzieci i młodzieży

Goście Specjalni: Czesław Lang – Dyrektor Tour de Pologne, Dyrektor Generalny spółki Lang Team
Wojciech Strzałkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej Jagiellonii Białystok S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej Zakładu Przemysłu Sklejek BIAFORM, Przewodniczący Rady Nadzorczej Hotelu Branicki w Białymstoku Konsul Honorowy Republiki Chorwacji w Polsce

Prelegenci: Jan Kolański – Prezes Zarządu Colian Holding S.A
Cezary Kulesza – Prezes Zarządu Jagiellonii Białystok S.A., członek Rady Nadzorczej spółki Ekstraklasa S.A., wiceprezes Polskiego Związku Piłki Nożnej
Małgorzata Niemczyk - Polska siatkarka, reprezentantka Polski, mistrzyni Europy z 2003, Posłanka na Sejm VII i VIII kadencji
Tomasz Półgrabski - Członek Rady Nadzorczej Miejska Arena Kultury i Sportu Sp. z o.o., sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki (2012-2014), prezes zarządu spółki PL.2012+ (2014-2016)
Tomasz Salski – Prezes Zarządu ŁKS Łódź, wiceprezes Łódzkiego Związku Piłki Nożnej, wiceprezes Stowarzyszenia Druga Liga Piłkarska, członek Komisji w Polskim Związku Piłki Nożnej
Tadeusz Żórawski - Dyrektor Zarządzający PHD Media Direction Poland
Partner Merytoryczny
Partner Panelu
Opis panelu: W panelu organizowanym przez Stowarzyszenie Polskich Firm Rodzinnych z siedzibą w Łodzi, przedstawiciele Instytutu Biznesu Rodzinnego, Najwyższej Izby Kontroli (NIK) oraz Mariański Group wraz z reprezentantami świata biznesu omówią bariery rozwoju polskich firm rodzinnych. Udział przedsiębiorców jest tu niezwykle istotny z uwagi na nowy projekt badań NIK, którego oficjalne ogłoszenie nastąpi właśnie podczas niniejszego panelu. Dyskusja umożliwi zebranie opinii doświadczonego grona przedsiębiorców, które będą miały znaczenie dla projektów legislacyjnych znoszących bariery rozwoju firm rodzinnych. Jeżeli jesteś polskim przedsiębiorcą - koniecznie weź udział w naszym panelu!

Moderator: prof. dr hab. Adam Mariański – Prezes Stowarzyszenia Polskich Firm Rodzinnych

Prelegenci: Adam Lesław Godawski - Współzałożyciel i Prezes rodzinnej firmy OMEGA Pilzno Godawski & Godawski Sp. z o. o.
Krzysztof Kwiatkowski – Prezes Najwyższej Izby Kontroli
Robert Krzak - Członek Rady Nadzorczej Piotr i Paweł S.A
dr Adrianna Lewandowska - Prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego (IBR), doradca i Partner Zarządzający w Lewandowska i Partnerzy
Małgorzata Nesterowicz - Dyrektor Programu Bank Firm Rodzinnych, Bank Zachodni WBK S.A.
mec. Dorota Tarnowska - Radca prawny, doradca podatkowy, partner Mariański Group Kancelarii Prawno-Podatkowej Sp. K.
Alicja Wojciechowska - Współwłaścicielka firmy Alles Company Sp. z o.o.
Partner Merytoryczny Opis panelu:Po blisko 30 latach wolnej polskiej gospodarki przyszedł najwyższy czas by odwrócić pewne trendy. Wszyscy pamiętamy zachłyśnięcie się Zachodem i jego produktami po roku 1989. Wtedy wszystko co stamtąd przyjeżdżało było “lepsze” od lokalnego. Jednak przez te wszystkie lata polska gospodarka ciężko pracowała na to, by było odwrotnie. By to Zachód zachwycał się naszymi produktami. Żeby polskie było lepsze od zagranicznego. Podczas panelu na Europejskim Forum Gospodarczym porozmawiamy o tym co zrobić, by nasze produkty jeszcze łatwiej znajdowały nabywców za granicą. Zastanowimy się, które kierunki ekspansji są najbardziej perspektywiczne. Podyskutujemy o problemach związanych z internacjonalizacją. Podczas panelu Wyborcza wręczy również statuetki Wiosła Eksportu. To nagrody w plebiscycie Wiosła Biznesu. W tym roku otrzymają je firmy z województwa łódzkiego najaktywniej szukające dla siebie miejsca za granicą.

Moderator: Piotr Wesołowski, Michał Frąk – Gazeta Wyborcza

Prelegenci:
Andrzej Pawelec - Przewodniczący Rady Nadzorczej Plus H2O
Jerzy Pietrucha - Prezes Zarządu, Grupa Pietrucha
Fabio Pommella - Dyrektor Strefa Przemysłowa Grupa Whirlpool
Nina Ryszka - Prezes Zarządu Ptak Holding
Radosław Wiśniewski - Właściciel firmy Redan S.A.
Partner Merytoryczny Opis panelu: Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w swoim panelu przedstawi aktualną pozycję polskiego inżyniera budownictwa w kraju i za granicą – jak przedstawiciele tego zawodu są postrzegani i jak radzą sobie na rynku pracy w sytuacji zwiększonej konkurencji i pojawiających się problemów. Paneliści zwrócą uwagę na rolę polskiego inżyniera w procesie inwestycyjnym oraz odniosą się do kwestii etyki i powinności inżyniera budownictwa jako zawodu zaufania publicznego.

Moderator: Barbara Malec – Przewodnicząca Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Prelegenci: prof. Irena Lipowicz – Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer – Kierownik Zakładu Mechaniki Gruntów i Fundamentowania Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, wiceprezydent European Council of Engineers Chambers (ECEC), przewodniczący Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
dr inż. Jacek Szer - Kanclerz Politechniki Łódzkiej
Partner Merytoryczny Opis panelu: Metodyka design thinking to narzędzie do tworzenia rozwiązań uwzględniających potrzeby i oczekiwania ostatecznych użytkowników usług i produktów. Design thinking to proces, który zaczyna się od ludzi - użytkowników, klientów, pracowników, mieszkańców, a kończy innowacyjnymi rozwiązaniami dopasowanymi do ich potrzeb. Polega na budowaniu głębokiej empatii i zrozumieniu osób, dla których projektujemy, generowaniu pomysłów, tworzeniu prostych rozwiązań i testowaniu ich w praktyce z realnymi użytkownikami. Metodyka design thinking łączy kompetencje analityczne z intuicją, a koncentrując się na odbiorcach, skutkuje ideami dedykowanych, użytecznych rozwiązań w każdej sferze – samorządowej, biznesowej i społecznej.

Moderator:Maciej Łaski - Dyrektor Departamentu Promocji i Współpracy Zagranicznej, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Prelegenci:Hubert Anyżewski - Deloitte Digital CE
dr Marcin Chłodnicki - Service Design Polska, projektant usług i wykładowca na Collegium Da Vinci
Ewa Gołębiowska - Współinicjatorka i Dyrektorka Zamku Cieszyn
Agnieszka Mróz - Logisfera Nowa
Opis panelu: Stoimy u progu czwartej rewolucji przemysłowej, gdzie aktywnie będą wprowadzane nowe technologie do firm i przemysłu, co przełoży się na rozwój nowych branż a wraz z nimi będą powstawać nowe miejsca pracy. Niestety firmy już od dłuższego czasu sygnalizują problem z wolnymi wakatami w obszarze IT i brakiem na rynku specjalistów, osób posiadające konkretne umiejętności. Prognozy wskazują, że luka ta będzie się pogłębiać jeśli weźmiemy pod uwagę niż demograficzny i starzejące się społeczeństwo gdy system kształcenia nie zostanie odpowiednio dopasowany do nowych oczekiwań rynku. System edukacji wymaga zmian nie tylko w zakresie kierunków studiów, ale również w ich profilach, gdzie kształcenie powinno być bardziej interdyscyplinarne niż obecnie.

Moderator:Dariusz Lis - InnoMentors

Prelegenci:Marek Cieślak – Prezes Zarządu, "Bionanopark" Sp. z o.o.
Barbara Nowacka - Kanclerz, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
dr Andrzej Szczepek - Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności
Marek Wójcik - Dyrektor Zarządzający Widex Polska
Partner Merytoryczny

Partner MerytorycznyPartnerzy Panelu


Opis panelu: Raport „Plany inwestycyjny firm 2017” jest szerokim projektem badawczym, mającym na celu opis rzeczywistości biznesowej, w jakiej funkcjonują firmy. Badanie ukazuje nastroje i kierunki inwestycyjne wybierane przez decydentów, a dzięki niemu możemy spojrzeć na rynek z perspektywy biznesu. Raport pozwala też na wskazanie głównych trendów w rozwoju ekonomicznym polskich przedsiębiorstw, a także na poznanie korporacyjnych planów inwestycyjnych firm, co jest szalenie ważne dla oceny kondycji ekonomicznej państwa. Zapraszamy do lektury.

Moderator:Adam Pustelnik - Director of Investor Service and International Cooperation Bureau, City of Łódź Office

Prelegenci: Michał Bielawski – Group CFO at Adaptive Solutions & Advisory Group
dr hab. Tomasz Cieślak - Prorektor ds. studenckich Uniwersytet Łódzki
Karolina Korzeniewska - Account Executive Europe, ANTAL
Piotr Pikiewicz - Senior Consultant CBRE Research&Consultancy
Artur Skiba - President of the Board, CEO, ANTAL
Anna Trębicka - Associate Director, CBRE
13.30 – 14.00 NETWORKING
14.00 – 16.00 sala BALOWA/ tłumaczenie
SESJA PLENARNA

FINANSE 3.0. SEKTOR BANKOWY WOBEC WYZWAŃ ERY FINTECH

Moderator:
Robert Stanilewicz – Dziennikarz ekonomiczny

Gość Specjalny:
Witold Stępień – Marszałek Województwa Łódzkiego

Prelegenci - Absolwenci Uniwersytetu Łódzkiego – „kuźni” liderów w finansach i bankowości
Tomasz Bogus – Prezes Zarządu, BGŻ BNP Paribas S.A.
Cezary Kocik - Wiceprezes Zarządu, mBank S.A.
prof. Monika Marcinkowska – Dyrektor Instytutu Finansów Uniwersytet Łódzki, członek European Banking Authority Banking Stakeholder Group
prof. Witold Orłowski – Główny doradca ekonomiczny, PwC Polska Sp. z o.o.
Arkadiusz Przybył – Członek Zarządu, BZ WBK S.A.
Karol Mazurek - Dyrektor Zarządzający Management & Technology Consulting, Accenture


Partner Merytoryczny