Rejestracja

W celu pomyślnej rejestracji niezbędne jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką (*).
Po prawidłowej rejestracji na Państwa adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w Europejskim Forum Gospodarczym.

DANE OSOBOWE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rejestracji na Europejskim Forum Gospodarczym*

Wyrażam zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji o innych wydarzeniach organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

plakat

Prosimy zaznacz jakie wydarzenia Cię interesują.

DZIEŃ 1 (16.10.2017)

SESJA INAUGURACYJNA z udziałem Gościa Specjalnego Wystąpienie gościa specjalnego Güntera Verheugena
mBank S.A.

16.00 – 17.30
Gala wręczenia nagród „Mocni w Biznesie”

20.00 – 21.30
OTWARCI NA ŚWIAT, CZYLI POLSKI BIZNES GLOBALNY Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Grupa Pietrucha

14.00 – 15.30
ETYKA W BIZNESIE – KONIECZNY ELEMENT, CZY ZBĘDNY FRAZES? Izba Przedsiębiorców i Pracodawców Centralnej Polski

14.00 – 15.30
MIĘDZYNARODOWA CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ – ROSNĄCE ZAGROŻENIE DLA SEKTORA PRYWATNEGO W DOBIE INTERNACJONALIZACJI Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa, Exatel

14.00 – 15.30
KSZTAŁCENIE DUALNE W WYMIARZE EUROPEJSKIMUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

14.00 – 15.30
FIRMY Z KLUBU 500-ŁÓDŹ NA ŚWIECIE Klub 500

14.00 – 15.30
KONTROLA W SAMORZĄDACH I INSTYTUCJACH PUBLICZNYCHNajwyższa Izba Kontroli

14.00 – 15.30
NOWY JEDWABNY SZLAK – TO ZMIENIA WSZYSTKO. ŚWIAT, POLSKA, ŁÓDŹInspro – Instytut Spraw Obywatelskich

14.00 – 15.30
INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWIE - MODA CZY KONIECZNOŚĆ PwC Polska Sp. z o.o.

14.00 – 15.30
ZAŁATWIANIE SPRAW CZY PARTNERSTWO? KU NOWEMU MODELOWI WSPÓŁPRACY SAMORZĄDÓW I PRZEDSIĘBIORSTW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGOŁódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., PwC Polska Sp. z o.o.

18.00 – 19.30
WORK LIFE BALANCE – PRZYSZŁOŚĆ NOWOCZESNEGO BIZNESUAdaptive

18.00 – 19.30
ŁÓDŹ HUBEM LOGISTYCZNYM EUROPY ŚRODKOWOWSCHODNIEJ. PRAKTYCZNE SPOSOBY ZWIĘKSZANIA EXPORTU DO AZJI I AFRYKILODZisitics – Logistyczna Sieć Polski Centralnej

18.00 – 19.30
KREATYWNA DESTRUKCJA SYSTEMU EDUKACJI LUB KATASTROFA NA RYNKU PRACY… CZY BIZNES W POLSCE MA PRZYSZŁOŚĆ?Konfederacja Lewiatan, Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej, Społeczna Akademia Nauk

18.00 – 19.30
KONTROLA W BIZNESIENajwyższa Izba Kontroli

18.00 – 19.30
ROLA ORGANIZACJI PRACODAWCÓW W PROCESIE STANOWIENIA PRAWA GOSPODARCZEGOBusiness Center Club, Kancelaria Fortak & Karasiński Radcowie Prawni

18:00 - 19:30
TECHNOLOGIE 5G DLA ŁODZIICT Polska Centralna Klaster, Politechnika Łódzka

18.00 – 19.30

 

DZIEŃ 2 (17.10.2017)

PRZYWÓDZTWO I KLUCZOWE KOMPETENCJE W EPOCE IV REWOLUCJI PRZEMYSŁOWEJNOWA ROLA EDUKACJI MENEDŻERSKIEJUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, PAM Center, Minot State University

10.00 – 11.30

REALIA CZWARTEJ REWOLUCJI PRZEMYSŁOWEJ WEDŁUG ŁSSE SPARK – STARTUPOWA INNOWACJA WYSOKICH PRĘDKOŚCI CZY WYSOKO ZAAWANSOWANA KULTURA PRZEMYSŁOWA KORPORACJI? Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna

10.00 – 11.30

UWARUNKOWANIA I PERSPEKTYWY ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI WYSTĄPIENIE GOŚCIA SPECJALNEGO prof. Grzegorza KołodkoŁódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

10.00 – 11.30

ROZSTRZYGANIE SPORÓW W RELACJACH HANDLOWYCH. ARBITRAŻ - KOSZTOWNY KOSZMAR CZY SKUTECZNY SPOSÓB NA ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW GOSPODARCZYCHŁódzka Izba Przemysłowo Handlowa, Sąd Arbitrażowy Polski Centralnej, Kancelaria JP Partners

10.00 – 11.30

“WSCHODNI” WARSZTAT O TYM JAK PIERWSZY SEKTOR WSPÓŁPRACUJE Z TRZECIM I CZWARTYM, Z JAKIMI PROBLEMAMI WIĄŻE SIĘ WSPÓLNA REALIZACJA PROJEKTÓWUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

10.00 – 11.30

EFEKTYWNA WSPÓŁPRACA SAMORZĄDU Z PRZEDSIĘBIORCAMI. MODELE, DOŚWIADCZENIA, DOFINANSOWANIAPHENO Horizon

10.00 – 11.30
EKSPORT - JAKO ELEMENT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWAROEX Sp. z o.o.

10.00 – 11.30

POLSKI „AMERICAN DREAM” 2.0 – KONKUROWANIE W EPOCE CYFROWEJ CZYLI RZECZ O TYM JAK ZDOBYWAĆ „NIE-DZIKI” ZACHÓDUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, PAM Center, Minot State University

12.00 – 13.30

SPORT W BIZNESIE – BIZNES W SPORCIE

12.00 – 13.30
BARIERY ROZWOJU FIRM RODZINNYCH W POLSCEStowarzyszenie Polskich Firm Rodzinnych

12.00 – 13.30

ZAGRANICA BEZ KOMPLEKSÓWGazeta Wyborcza

12.00 – 13.30

POZYCJA POLSKIEGO INŻYNIERA BUDOWNICTWAŁódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

12.00 – 13.30
DESIGN THINKING - FUNDAMENTY I PERSPEKTYWYUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

12.00 – 13.30
PRAKTYCZNE KSZTAŁCENIE INFORMATYCZNE A WYZWANIA PRZYSZŁOŚCI W DOBIE CZWARTEJ REWOLUCJI PRZEMYSŁOWEJ (INDUSTRY 4.0) Wyższa Szkoła Informacji i Umiejętności

12.00 – 13.30
PANEL DYSKUSYJNY

12.00 – 13.30


Formularz rejestracyjny będzie aktywny do dnia 12 października 2017.
Rejestracja będzie możliwa również w dniu Forum w godzinach 9—11.
W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących rejestracji prosimy o kontakt elektroniczny na adres forum@lodzkie.pl lub telefoniczny pod numerami 509-855-081 lub 512-139-400.