Samorząd i przedsiębiorca, czyli partnerstwo z potencjałem?

Zgoda buduje, niezgoda… Od dziecka wiemy, jak kończy się to porzekadło. Budujące przykłady zgodne współpracy – nastawionej na cel i obopólne korzyści –  przedsiębiorców z samorządami nie należą już, na szczęście, do rzadkości. Jednak jak pokazują przeprowadzenie w województwie łódzkim badania, gminy często obawiają się, że nie mają odpowiedniego doświadczenia i kompetencji, dzięki którym mogłyby aktywnie współdziałać z firmami. Skupiają się na obsłudze administracyjnej, na co z kolei narzekają przedsiębiorcy.

O tym, że warto zbliżyć obie strony, by maksymalnie wykorzystywały wspólny potencjał, przekonuje raport opracowany przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego i firmę PwC Polska. Według niego partnerskie podejście samorządów do przedsiębiorców pozwala lepiej projektować strategie rozwoju, efektywniej wykorzystywać środki przeznaczone na wspieranie gospodarki, skuteczniej przyciągać inwestorów. To tylko część wniosków z raportu. O szczegółach będzie mowa podczas X Europejskiego Forum Gospodarczego – Łódzkie 2017.

Uczestnicy dyskusji poszukają odpowiedzi na pytanie o to, w jaki konkretnie sposób poszczególne podmioty – samorządy, strefa ekonomiczna, organizacje i instytucje otoczenia biznesu – mogą wspierać firmy województwa łódzkiego? Jak nawiązywać z nimi profesjonalne kontakty, oparte na zaufaniu? Nie zabraknie też perspektywy samych przedsiębiorców, którzy podzielą się uwagami o tym, co najbardziej im utrudnia współdziałanie oraz gdzie widzą szanse na zgodne  budowanie efektywnego regionalnego ekosystemu gospodarczego.

Zapraszamy na panel pod tytułem „ZAŁATWIANIE SPRAW” CZY PARTNERSTWO? KU NOWEMU MODELOWI WSPÓŁPRACY SAMORZĄDÓW I PRZEDSIĘBIORSTW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO, który odbędzie się w poniedziałek 16 października 2017 roku, w godz. 18.00-19.30 w sali SATIN hotelu Andel’s.

Partnerzy Merytoryczni: