V Międzynarodowy Kongres Biogospodarki – już niedługo!

Międzynarodowy Kongres Biogospodarki jest wydarzeniem cyklicznym, w którym aktywny udział biorą przedstawiciele środowisk biznesowych, jednostek samorządu terytorialnego, sfery badawczo – naukowej, organizacji oraz instytucji otoczenia biznesu wspierających rozwój biogospodarki, zarówno z Polski jak i z zagranicy. Jest on istotnym wydarzeniem, nie tylko na poziomie regionalnym, ale także krajowym i międzynarodowym, przyczyniającym się do wymiany wiedzy i doświadczeń, a także promocji idei biogospodarki i nawiązywania kontaktów biznesowych.

V Międzynarodowy Kongres Biogospodarki, który odbędzie się w dniach 20 – 21 listopada 2017 r. w Łodzi, będzie stanowił kontynuację wysiłków zmierzających do wsparcia rozwoju biogospodarki na poziomie lokalnym. Tegoroczna edycja będzie opierała się na doświadczeniach wyniesionych z ubiegłorocznego wydarzenia, którego główną konkluzją było przekonanie, iż biogospodarkę powinna być rozwijana u podstaw – w biowioskach i biomiasteczkach.

Więcej informacji pod linkiem