Pawłowska-Piorun Alicja

‹ wróć

Doktor nauk prawnych w zakresie prawa energetycznego, magister politologii i prawa, adwokat

Współtwórczyni ram prawnych polskiego sektora elektromobilności (2016 – 2019, Ministerstwo Energii) oraz ekspert Prezydencji COP24 (2019, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Klimatu). Obecnie pełni funkcję Kierownika Zakładu Zielonych Technologii Energetyczno - Klimatycznych (Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu).

Kluczowe obszary zainteresowań:

  • prawo paliw alternatywnych
  • polityka przemysłowa
  • nowe modele biznesowe w energetyce i transporcie
  • transport jako narzędzie mitygacji (zmiana klimatu, neutralność klimatyczna)
  • mobilność miejska i inteligentne miasta
  • megatrendy w mobilności