Arendt Łukasz

‹ wróć

Arendt Łukasz

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor Uniwersytetu Łódzkiego

Członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk kadencji 2020–2023, Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy Województwa Mazowieckiego kadencji 2019-2022. Specjalizuje się przede wszystkim w problematyce rynku pracy oraz wpływie nowych technologii na gospodarkę. Ekspert w międzynarodowych projektach badawczych, realizowanych m.in. na zlecenie Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury, Parlamentu Europejskiego, CEDEFOP-u, EUROSTATU, EBOiR.

Loga w stopce