Buda Waldemar

‹ wróć

Buda Waldemar

Sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

Wcześniej, od 4 czerwca 2019 r., pełnił tę funkcję w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Od 23 lipca 2019 r. jest również pełnomocnikiem rządu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego. Radca prawny. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Poseł na Sejm RP. Współtworzył ustawę dotyczącą komorników sądowych oraz uczestniczył w pracach nad zmianami w Kodeksie Postępowania Cywilnego. Pełnił funkcje wiceprzewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach.

Loga w stopce