Coelho Carlota

‹ wróć

Coelho Carlota

Specjalistka w zakresie polityki UE i zrównoważonego rozwoju

Mieszkała w Luksemburgu, Belgii, Holandii, Portugalii i Hiszpanii. Absolwentka prawa europejskiego na Uniwersytecie w Maastricht oraz na Uniwersytecie w Leiden. Jej zainteresowania badawcze skupiają się na współpracy europejskiej i prawach człowieka. Asystent naukowy Instytutu Europa (Europa Institute). Konsultantka w zakresie pomiaru wpływu społecznego i jego dostosowania zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju. W Asociación Con Valores odpowiedzialna za pozyskiwanie funduszy na działania statutowe organizacji.

Loga w stopce