Dziuba Radosław

‹ wróć

Dziuba Radosław

Dyrektor Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych

Inicjator wielu działań zmierzających do wykorzystania potencjału środowiska naukowego we współpracy z przedsiębiorstwami zarówno o charakterze krajowym, jak i międzynarodowym. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w instytucjach europejskich, gdzie był m.in. urzędnikiem w Parlamencie Europejskim. W swej długoletniej karierze zawodowej kierował oraz brał udział w wielu krajowych i międzynarodowych projektach badawczych w tym m.in. finansowanych w ramach Horyzont 2020, grantów norweskich oraz NCBiR.

Autor szeregu publikacji w zakresie m.in.: zrównoważonego rozwoju turystyki, przemysłu tekstylnego i odzieżowego, gospodarki o obiegu zamkniętym oraz integracji europejskiej. Ekspert w zakresie komercjalizacji wiedzy, absorpcji funduszy europejskich oraz specjalizacji regionalnych. Adiunkt w Instytucie Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2017 r. Dyrektor Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych, a od sierpnia 2021 r. także p.o. Dyrektora Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Włókiennictwa. Od początku kierowania jednostkami jako priorytet obrał promowanie projektów aplikacyjnych, rozwijanie prac wdrożeniowych oraz wykorzystanie nauki w gospodarce. Za swoją działalność otrzymał Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju w kategorii „Dyrektor Instytutu Przyszłości” przyznaną przez Kapitułę Forum Inteligentnego Rozwoju. Pasjonat podróży, których inspiracje przekłada w rozwój aktywności zawodowej.
Loga w stopce