Gębicki Jerzy

‹ wróć

Gębicki Jerzy

Prezes Zarządu Angionica Sp. z o.o.

Związany z Politechniką Łódzką od 1969 r. W 1993 roku otrzymał tytuł profesora nauk chemicznych. Wypromował 15 doktorów. Odbył długoterminowe staże naukowe w kilku ośrodkach w Stanach Zjednoczonych oraz Szwajcarii. Jest autorem licznych publikacji, patentów oraz wdrożeń. Jest współzałożycielem kilku spółek innowacyjnych. Wielokrotnie nagradzany, w tym Medalem im. J. Zawidzkiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Medalem im. M. Skłodowskiej-Curie Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych.

Loga w stopce