Grygus Igor

‹ wróć

Grygus Igor

Profesor, Doktor habilitowany nauk medycznych, Dyrektor, Instytut Ochrony Zdrowia, Narodowy Uniwersytet Gospodarki Wodnej i Wykorzystania Zasobów Naturalnych, m. Riwne, Ukraina

Honorowy Pracownik Edukacji Ukrainy, Akademik Wydziału Lekarskiego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Członek-korespondent Międzynarodowej Słowiańskiej Akademii Edukacji im. Y.A. Komeńskiego, Akademik Akademii Turystyki Dzieci i Młodzieży i Wiedzy Lokalnej im. O.O. Ostaptsia-Sweshnikowa. Członek Rady Naukowej Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy Pedagogika, psychologia, problemy młodzieży i sportu. Ekspert Krajowej Agencji Zapewnienia Jakości Szkolnictwa Wyższego.

Autor i współautor ponad 350 prac naukowych w tym 43 artykułów, opublikowanych w bazach Scopus i Web of Science, trzech podręczników z pieczęcią Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy, trzech monografii, deklaratywnego patentu na wynalazek (leczenie), propozycji innowacji. Jest lekarzem o najwyższych kwalifikacjach w terapii i fizjoterapii, odbywał wielokrotny staż w Polsce. Przygotował siedmiu doktorantów i dwóch habilitantów. Jest opiekunem naukowym dwóch doktorantów oraz konsultantem naukowym dwóch rozpraw habilitacyjnych. Był oficjalnym oponentem ośmiu doktoratów i trzech rozpraw habilitacyjnych. Przewodniczący jury sekcji "Waleologia" oraz "Medycyna" II etapu Ogólnoukraińskiego konkursu – obrona prac badawczych studentów-członków Małej Akademii Nauk Ukraińskiej Młodzieży Studenckiej. Otrzymał Certyfikat Honorowy Ministerstwa Zdrowia Ukrainy, Napierśnik "Za osiągnięcia naukowe i edukacyjne", Medal "Za pracę i zwycięstwo w medycynie", Certyfikaty Honorowe Rówieńskiej Obwodowej Administracji Państwowej, Rady Okręgowej, Wydziału Oświaty i Nauki, Brązowy Krzyż III stopnia. Przewodniczący regionalnej organizacji Rówieńskiego Ogólnoukraińskiego Towarzystwa Lekarskiego. Członek publicznej organizacji "Stowarzyszenie Nauk Medycznych Ukrainy". Członek Rady Naukowej Krajowej Narodowego Uniwersytetu Gospodarki Wodnej i Wykorzystania Zasobów Naturalnych, Przewodniczący Rady Naukowej Dydaktyczno-Naukowego Instytutu Zdrowia, Przewodniczący Rady Naukowo-Metodycznej ds. Jakości Edukacyjno-Naukowego Instytutu Zdrowia. Jest głównym redaktorem naukowym czasopisma naukowego „Rehabilitacja i kultura fizyczna, rekreacyjne aspekty rozwoju człowieka”, członkiem rady naukowej dwóch ukraińskich i trzech polskich czasopism naukowych.
Loga w stopce