Kindzer Bogdan

‹ wróć

Kindzer Bogdan

Dr hab. kandydat nauk fizycznych i sportu (doktor filozofii), profesor nadzwyczajny Wydziału Szermierki, Boksu i Państwowych Sztuk Walki na Lwowskim Państwowym Uniwersytecie Kultury Fizycznej

Lwów, Ukraina. Od 2019 jest członkiem Towarzystwa Naukowego w Grudziądzu (Polska). W latach 2019-21 jest aktywnym uczestnikiem międzynarodowych konferencji, seminariów i webinariów. Współautor międzynarodowej monografii „Kultura fizyczna, pedagogika, zdrowie i fizjoterapia”. Otrzymał Nagrodę Naukową Towarzystwa Naukowego w Grudziądzu (Polska) za międzynarodową monografię polsko-ukraińską. W 2020 roku otrzymał tytuł naukowy „Profesor nadzwyczajny”.

Międzynarodowy staż Erasmus+ odbył na Uniwersytecie Rzeszowskim (Polska). Ukończył studia podyplomowe na Lwowskiej Państwowej Akademii Wychowania Fizycznego (2010-2014), w Instytucie Wychowania Fizycznego Lwowskiej Państwowej Akademii (2007). Trener-nauczyciel w Lwowskim Państwowym Instytucie Kultury Fizycznej, kierownik Katedry Wsparcia Technicznego LSUFK w latach 2005-2017, starszy wykładowca szermierki, boksu i narodowych sztuk walki od 2005 roku. Od 2018 roku profesor nadzwyczajny szermierki, boksu i narodowych sztuk walki. Kursy instruktorskie karate Kyokushinkai (Państwowy Komitet ZSRR 1990), Kijów. Kursy instruktorów gimnastyki chińskiej (Komitet Państwowy RFSRR 1989), Moskwa. Staż w Moskiewskim Instytucie Poligraficznym (1984). Czołowy inżynier konstruktor Specjalnego Biura Konstrukcyjnego „Poligrafmasz” w Chodorowie (1982-1991). Absolwemt Politechniki Lwowskiej (1977-1982) – inżynier mechanik. Przewodniczący klubu sportowego i odnowy biologicznej w miejscu zamieszkania (1988–1996), Chodorów, Sakura Sports Club (1996–2004); Założyciel Pierwszej Galicyjskiej Federacji Karate Kyokushinkai w 1991 roku. Prezes Federacji Kyokushinkai Galicia Karate (1990-1998), Lwów. Jest organizatorem wielu mistrzostw w karate kyokushinkai, w tym pierwszych na Zachodniej Ukrainie, które odbyły się we Lwowie w 1991 r. Zorganizował i przeprowadził międzynarodowy okrągły stół „Kyokushinkai Karate we współczesnym świecie” na podstawie ŁSUPK, współorganizator Mistrzostw Kyokushinkai Karate (Lwów 2007, Iwano-Frankowsk 2009), uczestnik Orientalnej i Narodowej Gali Sztuk Walki (2008). Autor projektu Magazyn Sztuk Walki BUDO, Mistrz Sportu Ukrainy z Karate Kyokushinkai, Starszy Trener, Sędzia Kategorii Międzynarodowych, Wiceprezes Narodowej Federacji Karate Kyokushinka Ukrainy, Starszy Trener Drużyny Karate LDUFK, Członek Federacji Black Pas. Oddział Kyokushinkai Karate Federation of Ukraine, Lwów. Prezes Zachodnioukraińskiego Centrum Karate Kyokushinkai, 4 Dan Kyokushinkai Karate. Starszy Steward UEFA (2012). Obszary badawcze: „Trening specjalny zakwalifikowanych zawodników karate w dyscyplinach kumite z wykorzystaniem kompleksów formalnych Kata” (na przykładzie karate Kyokushinkai) „Rozprawa 2017”, „Poprawa sprawności psychofizycznej kwalifikowanych zawodników 226 zawodów Kyokushin” „Trening zawodników karate”, „Badania elektromiograficzne sportowców karate”, „Odzyskiwanie po znacznych obciążeniach psychofizycznych kwalifikowanych sportowców karate”, „Biomechanika karate”, „Rehabilitacja i regeneracja pourazowa.” Autor ponad 100 artykułów, publikacji i materiałów metodycznych, współautor podręcznika, uczestnik ponad 70 konferencji i seminariów. Nagrody: Wyróżnienie Honorowe Federacji Karate Kyokushin-kan Shogakukai (2004), „Wyróżnienie Honorowe Karate Kyokushinkai za 30 lat”. FKKUU (2010), Wyróżnienie DONSMS Państwowej Administracji Miasta Kijowa „Za rozwój ukraińskiego sportu” (2016), Nagroda Naukowa Towarzystwa Naukowego w Grudziądzu (Polska, 2021).
Loga w stopce