Kozłowski Remigiusz

‹ wróć

Kozłowski Remigiusz

Dr hab. inż. prof UŁ, Kierownik Centrum Technologii Bezpieczeństwa w Logistyce UŁ, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Łodzi

Jest wykładowcą z blisko 20-letnim doświadczeniem. Uzyskał stopień profesora Uniwersytetu Łódzkiego jako jeden z najmłodszych wykładowców. Wyniki prowadzonych przez niego badań naukowych odnoszą się do ważnych zagadnień związanych z rozwojem regionu łódzkiego i Polski. Wpływ infrastruktury transportowej (dróg, kolei, lotnisk) na rozwój miast i regionów. Inteligentne systemy transportowe.

Wpływ infrastruktury transportowej (dróg, kolei, lotnisk) na rozwój miast i regionów. Inteligentne systemy transportowe. Systemy zrównoważonego transportu miejskiego i metropolitalnego. Nowoczesne rozwiązania w logistyce np. KDP, inteligentna infrastruktura, pojazdy autonomiczne. Bezpieczeństwo w transporcie i ochronie zdrowia. Remigiusz Kozłowski jest autorem ponad 130 publikacji naukowych wydanych m.in. w USA, Niemczech czy w Wielkiej Brytanii. Z 12 opublikowanych monografii jedna została wydana aż trzykrotnie, a trzy kolejne doczekały się drugiego wydania. Pod jego redakcją ukazały się m.in. takie pozycje jak: „Wybrane problemy nowoczesnej infrastruktury transportu drogowego” (2013), „Znaczenie i skutki budowy wybranych elementów infrastruktury nowoczesnego transportu kolejowego” (2012) oraz „Wybrane zagadnienia infrastruktury logistyki i jej ekonomiki” (2012). Książka „Strategiczne znaczenie dróg ekspresowych S-8 (Wrocław-Łódź), S-74 i S-12 dla rozwoju Polski Środkowo – Wschodniej” (2008) została wysłana jako materiał w ramach konsultacji Komisji Europejskiej dot. korytarzy TEN-T, w wyniku których zostały one rozbudowane na terenie Polski. Książka „Wykorzystanie zaawansowanych technologii w zarządzaniu projektami” wraz z wieloma innymi publikacjami wpisuje się w zainteresowania autora obejmujące obszar wykorzystania nowoczesnych technologii, który jest przedmiotem prowadzonych badań, prac konsultingowych oraz zajęć dydaktycznych. Prowadził zajęcia także na wielu innych uczelniach m.in. na Politechnice Łódzkiej, Społecznej Akademii Nauk i Wyższej Szkole Administracji Publicznej. Wygłaszał referaty, prezentacje, a także uczestniczył w wielu konferencjach i seminariach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Remigiusz Kozłowski brał udział w licznych działaniach na rzecz regionu Łódzkiego, m.in. organizował szereg konferencji poświęconych problematyce rozwoju infrastruktury transportu w Polsce, był członkiem Lokalnej Grupy Wsparcia (2012-2014) pracującej nad Lokalnym Planem Działania w Łodzi w ramach międzynarodowego projektu URBACT finansowanego bezpośrednio z Komisji Europejskiej oraz aktywnie uczestniczył w wielu konsultacjach społecznych dotyczących kluczowych spraw dla rozwoju miasta i regionu.
Loga w stopce