Lachowicz Tomasz

‹ wróć

Lachowicz Tomasz

Akredytowany Przedstawiciel Grupy PKP w Brukseli

Koordynator NATO ds. transportu kolejowego. Członek Komitetu Doradczego Rail Forum Europe w Parlamencie Europejskim. Szef Gabinetu Prezydenta UIC (Międzynarodowego Związku Kolei z siedzibą w Paryżu). W 2002 r. otwierał i kieruje pierwszym przedstawicielstwem polskiej firmy w Brukseli, które w 2015 r. zostało uznane przez Biuro Analiz Sejmowych za najlepsze polskie biuro w stolicy Belgii. 

Reprezentuje interesy spółek PKP i odpowiada za relacje z instytucjami unijnymi i organizacjami publiczno-prywatnymi w Belgii . Ekspert w dziedzinie polityki transportowej UE, procedury legislacyjnej, funduszy unijnych, lobbingu, procesu decyzyjnego w UE. Ukończył z wyróżnieniem studia MBA; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała S. Wyszyńskiego oraz podyplomowych studiów menadżerskich z zarządzania w gospodarce na SGH. W trakcie studiów pracował w sektorze prywatnym na stanowisku kierowniczym (1995-2001). W 2001 roku rozpoczął pracę w Biurze Zarządu Centrali PKP SA, w 2002 r. odbył staż zawodowy w Brukseli w organizacji CER (Community of European Railways and Infrastructure Managers). Stypendysta rządu flamandzkiego.
Loga w stopce