Matusiak Bożena Ewa

‹ wróć

Matusiak Bożena Ewa

Dr hab., prof. UŁ, Kierownik Centrum Studiów Zrównoważonego Rozwoju, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

Jest doktorem habilitowanym w naukach o zarządzaniu. Zatrudniona na stanowisku profesora uczelni w Katedrze  Informatyki jest kierownikiem Zakładu analizy danych i systemów inteligentnych na Wydziale Zarządzania, Uniwersytet Łódzki. Jej zainteresowania dotyczą głównie problematyki zrównoważonego rozwoju, energetyki odnawialnej i prosumenckiej, zarządzania elastycznym popytem. Ostatni projekt międzynarodowy w którym prowadziła prace projektowe wraz z zespołem to: e-balance (2013-2017). Dotyczył on implementacji modelu innowacyjnego systemu bilansowania zapotrzebowania na energię elektryczną w inteligentnym sąsiedztwie.

Loga w stopce