Muter Andrzej

‹ wróć

Muter Andrzej

Kierownik Wydziału LIFE w NFOŚiGW

Ekspert NFOŚiGW w zakresie finansowania ochrony środowiska, w szczególności ochrony przyrody, ze środków krajowych i zagranicznych. Od 2007 roku zaangażowany we wdrażanie Programu LIFE w Polsce. Współautor systemu współfinansowania projektów LIFE przez NFOŚiGW oraz struktur Krajowego Punktu Kontaktowego LIFE. Ekspert krajowy w Komitecie LIFE Komisji Europejskiej.

Loga w stopce