Nève de Mévergnies Nicolas

‹ wróć

Nève de Mévergnies Nicolas

Radca ekonomiczny i handlowy reprezentujący rząd Brukseli w Polsce

Od 21 lat pracuje w Służbach Inwestycji i Eksportu Zagranicznego Ministerstwa Regionu Stołecznego Brukseli, które w 2018 roku przekształciło się w agencję pod nazwą hub.brussels. hub.brussels jest punktem centralnym dla firm z Brukseli w ich staraniach na rynku polskim. Biuro w Warszawie promuje również walory inwestycyjne Brukseli dla polskich firm oraz monitoruje i rozwija możliwości wynikające z Umowy Ramowej pomiędzy Regionem Brukselskim a Województwem Mazowieckim.

W tym celu Hub.brussels w Warszawie organizuje kampanię informacyjną, wydarzenia networkingowe, misje gospodarcze, wspólne stoiska na targach oraz różne inne działania na polskim rynku, takie jak zbliżająca się misja handlowa "Brussels Innovative Real Estate" w dniach 15-17 listopada oraz Round-table "Supporting your start-ups in a smart way" w dniu 16.11.2021 .
Loga w stopce