Pawłowska-Piorun Alicja

‹ wróć

Pawłowska-Piorun Alicja

Doktor nauk prawnych w zakresie prawa energetycznego, magister politologii i prawa, adwokat

Współtwórczyni ram prawnych polskiego sektora elektromobilności (2016 – 2019, Ministerstwo Energii) oraz ekspert Prezydencji COP24 (2019, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Klimatu). Obecnie pełni funkcję Kierownika Zakładu Zielonych Technologii Energetyczno – Klimatycznych (Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu).

Kluczowe obszary zainteresowań: prawo paliw alternatywnych, polityka przemysłowa, nowe modele biznesowe w energetyce i transporcie, transport jako narzędzie mitygacji (zmiana klimatu, neutralność klimatyczna), mobilność miejska i inteligentne miasta, megatrendy w mobilności
Loga w stopce