Stajuda Łukasz

‹ wróć

Stajuda Łukasz

Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi 

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Marketingu i Zarządzania. Ukończył Executive Master of Business Administration (MBA) accredited by Apsley Business School – London. Od lat zajmuje się współpracą z przedsiębiorcami w zakresie wsparcia rozwoju biznesu. Dostarczał przedsiębiorcom kompleksowe rozwiązania organizacyjne i technologiczne w zakresie zarządzania ryzykiem. Obecnie zarządza jednostką samorządową Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, wdrażając środki unijne z I i II osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Loga w stopce