Urbaniak Bogusława

‹ wróć

Urbaniak Bogusława

Prof. dr hab. nauk ekonomicznych

Specjalizuje się w ekonomice rynku pracy, zarządzaniu zasobami ludzkimi i polityce społecznej. Pracuje w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej UŁ. Jest członkiem Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Badacz, ekspert, doradca w zakresie aktywnego i zdrowego starzenia.

Loga w stopce