program

Lider, Zespół, Synergia

10:30 - 11:30
PANEL 6

Biznes a ZUS – szanse i wyzwania

Technologie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje strategię digitalizacji polskiego systemu ubezpieczeń społecznych, dostosowuje swoje usługi do sytuacji społecznej i gospodarczej  w kraju i na świecie.

Podczas panelu powiemy o elektronizacji procesów, komunikacji i dokumentacji. Wskażemy na dalsze kierunki rozwoju zmian m.in. w zakresie Platformy Usług Elektronicznych ZUS  – pierwszego e-urzędu w Polsce oraz innych kanałów komunikacji  z Zakładem.

Porozmawiamy o integracji danych i rozwoju e-administracji, w tym m.in. wymianie danych pomiędzy instytucjami zabezpieczenia społecznego w krajach Unii Europejskiej (EESSI).

Powiemy  o uproszczeniu systemu ubezpieczeń społecznych  w kontekście przejęcia zadań od płatników (np. e-rozliczenia,  e-zasiłki).

Zwrócimy uwagę na optymalizację kosztów w kontekście „depapieryzacji” w obiegu zewnętrznym.

Porozmawiamy o   działaniach jakie Zakład podejmuje w celu zapewnienia wysokiej jakości  świadczonych usług.

Panel będzie doskonałym czasem na wymianę doświadczeń i poglądów przedsiębiorców, przedstawicieli otoczenia biznesu, samorządu oraz m.in. świata nauki i kultury.

 

Moderator
Monika Majewska Dziennikarka
Prelegenci
Paweł Jaroszek Członek Zarządu nadzorujący Pion Finansów i Realizacji Dochodów, Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Krystyna Dirani Kierownik Działu Płac, Wielton S.A.
dr Paweł A. Nowak Uniwersytet Łódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Marzena Pokucińska Kierownik Działu Kadr i Płac, PTAK S.A.
Marek Spiżewski Wiceprezes Zarządu - KLUB 500 – Łódź, Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm
Partner merytoryczny
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Loga w stopce