program

Lider, Zespół, Synergia

15:30-16:30
PANEL 12

Lider w sporcie, lider w biznesie – zarządzanie organizacją sportową w dobie wyzwań i innowacji

Rozwój

Związek między sportem a biznesem staje się coraz bardziej ścisły. Przejawia się to m.in. we współpracy klubów sportowych i przedsiębiorstw z różnych branż, ale także w zarządzaniu samymi organizacjami sportowymi, które coraz częściej budują swoje struktury i strategie czerpiąc z wzorców biznesowych i zarządzając zasobami ludzkimi poprzez budowę drużyny nie tylko na boisku, ale również w organizacji. Podczas panelu dyskusyjnego organizowanego przez Skrę Bełchatów – klub z ponad 90-letnią tradycją i markę rozpoznawalną w całym kraju – będzie można dowiedzieć się, jak efektywnie być liderem – w organizacji sportowej i w biznesie, jak korzystać z innowacyjnych narzędzi usprawniających zarządzanie oraz jak przygotować organizację na zbliżające się wyzwania w świecie sportu i biznesu.

Moderator
Tomasz Koprowski Dyrektor marketingu, KPS Skra Bełchatów S.A.
Prelegenci
Oleg Baran Prezes zarządu, Barkom Każany Lwów
Konrad Piechocki Prezes zarządu, KPS Skra Bełchatów S.A.
Andrzej Legeżyński Prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Tomasz Liedmann Prezes zarządu, Liedmann Agro
Partner merytoryczny
KPS Skra Bełchatów S.A.
Loga w stopce