program

Lider, Zespół, Synergia

15:30-16:30
PANEL 8

Trudny rynek pracy w logistyce, a pokolenie BB, X, Y i Z – szansa i wyzwanie czy ból głowy? Spojrzenie z różnych perspektyw

Społeczeństwo

Rynek pracy w ostatnich latach, zwłaszcza w okresie pandemii, jest dla sektora logistycznego niezwykle trudny, zwłaszcza w obliczu niezwykle szybkiego wzrostu branży w ostatnich latach. Znany problem niedoboru pracowników znacznie się nasilił i nie dotyczy tylko pracowników magazynowych, ale także technicznych i administracyjnych. Zapełnienie wakatu to jedynie połowa sukcesu, wdrożenie w obowiązki to zasadnicza część procesu pozyskania pracownika. Na tym etapie warunkiem sukcesu całego projektu rekrutacyjnego jest adaptacja pracownika, aklimatyzacja w zespole i stosunki ze zwierzchnikami. W trakcie panelu chcielibyśmy skupić się na tym, jaką rolę w rekrutacji i adaptacji, a później w szansach na związanie się z daną firmą na dłuższy okres mają różnice pokoleniowe. Spojrzenie na ten problem z punktu widzenia uczelni, kształcących przyszłe kadry, a także pracodawców związanych z sektorem TSL przybliży nas do odpowiedzi czy załoga złożona z pracowników z różnych pokoleń to szansa czy problem, a może po prostu konieczność.

Moderator
Marek Skrzyński Dyrektor ds. Badań i Rozwoju, ASM Research Solution Strategy
Prelegenci
Wiktoria Kujawa Dyrektor Operacyjna, QED Edukacja, Technikum Administracyjno-Usługowe w Łodzi
Łukasz Michałowski Regionalny Kierownik Sprzedaży, Raben Logistics
Danuta Oleśkiewicz HR Manager Rohlig Suus Logistics
doc. dr inż. Marek Sekieta Prezes Zarządu, LODZistics, członek Rady Kierunku Logistyka, Politechnika Łódzka
Związek Pracodawców "Lodzistics" - Logistyczna Sieć Biznesowa Polski Centralnej
Loga w stopce