Retransmission

| 27.10.2021 |

PANEL I: KWALIFIKACJE INNOWACYJNE DLA ROZWOJU REGIONU

PANEL II: FUNDUSZE EUROPEJSKIE "NA STÓŁ"

PANEL III: NIE TYLKO MIÓD – HISZPAŃSKIE DOŚWIADCZENIA I POLSKIE WYZWANIA W BIZNESIE SPOŁECZNYM

PANEL IV: WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PRZEZ SAMORZĄD TERYTORIALNY - DOŚWIADCZENIA ZAGRANICZNE

PANEL V: INNOWACYJNOŚĆ MŚP PRZEZ PRYZMAT ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO

PANEL VI: ŁÓDZKI BIZNES NA DRODZE DO ŚWIATOWYCH RYNKÓW

PANEL VII: 1% PODATKU OD FIRM DLA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

PANEL VIII: INWESTYCJE CENTRALNEGO PORTU KOMUNIKACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. W JAKI SPOSÓB ZMIENIĄ WARUNKI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW?

PANEL X: DLACZEGO WARTO WSPÓŁPRACOWAĆ? KLASTER JAKO PLATFORMA WSPÓŁPRACY W POSZUKIWANIU KOLEJNYCH INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ

PANEL XII: EKOLOGICZNY TRANSPORT

PANEL XIII: REGIONALNE FUNDUSZE ROZWOJU: NOWATORSKI MECHANIZM FINANSOWANIA POLITYKI ROZWOJU SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW

SESJA INAUGURACYJNA: KSZTAŁCENIE KADR DLA NOWOCZESNEJ GOSPODARKI W DOBIE PANDEMII - SZANSE I WYZWANIA

| 28.10.2021 |

PANEL I: E-WOLUCJA W ZUS – CZY ZMIANY IDĄ W DOBRĄ STRONĘ?

PANEL II: SPORTOWE PERŁY WOJEWÓDZTWA - JAK KREOWAĆ MARKĘ SPORTOWĄ I REGIONALNĄ?

PANEL III: FINANSOWANIE PROJEKTÓW OCHRONY ŚRODOWISKA ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH I UNIJNYCH

PANEL IV: KOLEJ DLA KLIMATU – KLIMAT DLA KOLEI

PANEL V: MEDIACJA JAKO NARZĘDZIE OPTYMALIZACJI BIZNESU

PANEL VI: LIDER W ERZE TECHNOLOGII CYFROWYCH - ZAWODOWIEC, WIZJONER, ARTYSTA

PANEL VII: KRAJOWY PLAN ODBUDOWY: SZANSA DLA GOSPODARKI ŁÓDZKIEGO

PANEL VIII: ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCÓW W BRANŻY LOGISTYCZNEJ W UJĘCIU SPOŁECZNYM

PANEL IX: WODA-KLIMAT-GOSPODARKA

PANEL X: NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W MEDYCYNIE

PANEL XI: PROFESJONALNE WSPARCIE W ROZWOJU - PERSPEKTYWA PRACODAWCY I PRACOWNIKA W KONTEKŚCIE REWOLUCJI 4.0

PANEL XII: CROWDFUNDING UDZIAŁOWY SZANSA NA ROZWÓJ ŁÓDZKIEGO RYNKU KAPITAŁOWEGO

PANEL XIII: ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII - OGROMNA SZANSA CZY ODROCZENIE PROBLEMU?

GALA NAGRODY GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO "BIZNES NA PLUS"

| 29.10.2021 |

PANEL I: LODZKIE GO BENELUX

PANEL II: INNOWACJE W OPIECE I WSPARCIU SAMODZIELNOŚCI OSÓB STARSZYCH #ŁÓDZKIE_WSPIERA_SENIORÓW

PANEL III: CYRKULARNI W BIZNESIE – KIERUNEK NORWEGIA

PANEL IV: POLITYKA SPOŁECZNA #ŁÓDZKIE_WSPIERA_SENIORÓW

Loga w stopce