Zaproszenie

Szanowni Państwo,

w imieniu Samorządu Województwa Łódzkiego, mam zaszczyt zaprosić do udziału w XI edycji Europejskiego Forum Gospodarczego, które odbędzie się w Łodzi w dniach

15-16 października 2018 r.

Europejskie Forum Gospodarcze jest imprezą cykliczną, współtworzoną przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego oraz kluczowe podmioty życia gospodarczego z całej Polski. W czasie dwóch dni spotkań, warsztatów i prelekcji budowana jest platforma dialogu i integracji dla regionalnych i europejskich środowisk gospodarczych, sprzyjająca nawiązywaniu nowych oraz umacnianiu już istniejących relacji biznesowych.

Poprzednia, dziesiąta edycja wydarzenia przyczyniła się do zwiększenia rozpoznawalności marki Europejskiego Forum Gospodarczego. Region Łódzki na kilkadziesiąt godzin stał się centrum europejskiej gospodarki dzięki licznym panelom i sesjom, w których udział wzięło ponad trzy tysiące przedstawicieli biznesu, instytucji państwowych, samorządowych, otoczenia biznesu i nauki oraz goście specjalni tacy jak Lech Wałęsa – Prezydent RP, Aleksander Kwaśniewski – Prezydent RP, Günter Verheugen – Komisarz Unii Europejskiej ds. Rozszerzenia Unii, Ian Brzeziński – ekspert ds. amerykańskiej polityki zagranicznej i spraw wojskowych, Jan Krzysztof Bielecki – Przewodniczący Rady Partnerów Ernst & Young Polska, Henryka Bochniarz – Prezydent Konfederacji Lewiatan, Dominique Foray – Profesor Zwyczajny uczelni Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Marek Belka – Prezes Narodowego Banku Polskiego w latach 2010-2016.

Będziemy zaszczyceni, jeśli przyjmą Państwo nasze zaproszenie do wzięcia udziału w tym ważnym dla regionu oraz kraju wydarzeniu i swoim autorytetem wzbogacą wydźwięk Forum, przyczyniając się do wzmocnienia wizerunku Województwa Łódzkiego i dynamicznie rozwijającego się Samorządu, szczególnie przyjaznych dla przedsiębiorców i inwestorów.

Z wyrazami szacunku

Marszałek Województwa Łódzkiego