Zaproszenie

Szanowni Państwo,

W imieniu Samorządu Województwa Łódzkiego, mam zaszczyt zaprosić do udziału w X jubileuszowej edycji Europejskiego Forum Gospodarczego, które odbędzie się w Łodzi w dniach
16-17 października 2017 r.

Europejskie Forum Gospodarcze jest imprezą cykliczną, współtworzoną przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego oraz kluczowe podmioty życia gospodarczego z całej Polski. W czasie dwóch dni spotkań, warsztatów i prelekcji budowana jest platforma dialogu i integracji dla regionalnych i europejskich środowisk gospodarczych, sprzyjająca nawiązywaniu nowych oraz umacnianiu już istniejących relacji biznesowych.

Poprzednia, dziewiąta edycja wydarzenia przyczyniła się do zwiększenia rozpoznawalności marki Europejskiego Forum Gospodarczego. Liczne panele i sesje, w których udział wzięło ponad trzy tysiące przedstawicieli biznesu, instytucji państwowych, samorządowych, otoczenia biznesu i nauki oraz goście specjalni tacy jak Pan Ian Brzeziński – ekspert ds. amerykańskiej polityki zagranicznej i spraw wojskowych, Jan Krzysztof Bielecki (Przewodniczący Rady Partnerów Ernst & Young Polska), Henryka Bochniarz (Prezydent Konfederacji Lewiatan), Dominique Foray- (Profesor Zwyczajny uczelni Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne), Marek Belka (Prezes Narodowego Banku Polskiego w latach 2010-2016)  – sprawiły, że Region Łódzki na kilkadziesiąt godzin stał się centrum europejskiej gospodarki.

Będziemy zaszczyceni, jeśli przyjmą Państwo nasze zaproszenie do wzięcia udziału w tym ważnym dla regionu i kraju wydarzeniu i swoim autorytetem wzbogacą wydźwięk Forum przyczyniając się do wzmocnienia wizerunku Województwa Łódzkiego, szczególnie przyjaznego dla przedsiębiorców i inwestorów oraz dynamicznie rozwijającego się Samorządu.

Z wyrazami szacunku

Marszałek Województwa Łódzkiego