efg 2022

XV Europejskie Forum Gospodarcze – Łódzkie 2022

14 – 16 grudnia 2022 r.

Forum okazało się jednym z największych i najważniejszych wydarzeń gospodarczych w Polsce. Goście mogli wziąć udział w dziesiątkach paneli, warsztatów, wykładów, sesji plenarnych. Tematem tegorocznej edycji był biznes w erze innowacji, co pozwoliło poruszyć wiele zagadnień, w których nowe rozwiązania są z powodzeniem realizowane.

EFG było jednocześnie miejscem podpisania bardzo ważnych umów i porozumień. I tak Centralny Port Komunikacyjny przekaże 10 mln zł na zakup nowych autobusów hybrydowych dla województwa łódzkiego. To efekt podpisów złożonych przez pełnomocnika rządu do spraw CPK Marcina Horały, prezesa spółki CPK Mikołaja Wilda i marszałka województwa łódzkiego Grzegorza Schreibera.

Forum było też okazją do rozmowy na temat przeznaczenia 2 mld 745 mln unijnych euro, które trafią do naszego województwa z programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego do roku 2027. W dyskusji wzięli udział: Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego. A skoro była mowa o tak dużych pieniądzach, poruszona została też kwestia cyfryzacji i jej rozwoju w biznesie i administracji – w tym temacie aktywny był wicemarszałek Piotr Adamczyk, innowacji w rolnictwie – w tym panelu uczestniczył m.in. członek zarządu województwa łódzkiego Andrzej Górczyński, aktywizacji i aktywności seniorów – w tym panelu wziął udział członek zarządu województwa łódzkiego Robert Baryła, profilaktyki onkologicznej czy rozwoju rynku dronów.

To ostatnie zagadnienie blisko łączyło się z blokiem tematycznym, który przewijał się przez cały czas trwania Forum, czyli sytuacji w Ukrainie. Goście z ogarniętego wojną kraju wprost przyznali, że przyjechali do Łódzkiego po pomoc – tę humanitarną, bezpośrednio kierowaną do mieszkańców okupowanego kraju, jak i tę zabezpieczającą jego przyszłość, czyli m.in. kontakty biznesowe, które pozwolą podnieść ukraińską gospodarkę. W EFG uczestniczyły delegacje z obwodu odeskiego, Winnicy oraz przedstawiciele lokalnego biznesu. Wszyscy byli uczestnikami paneli dedykowanych Ukrainie i jej obecnej sytuacji m.in.: „Wojna dronów na Ukrainie. Przyszłość rynku systemów bezzałogowych”, „Co możemy zrobić dziś dla Ukrainy?”. Goście z Ukrainy spotkali się również z samorządowcami z województwa.

„Bardzo nam zależało, żeby podczas EFG, które jest jednym z najważniejszych wydarzeń w ciągu roku w naszym województwie, głos Ukrainy wybrzmiał jak najgłośniej – podkreśla Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego. – To bardzo ważne, żeby w tej trudnej sytuacji, która bezpośrednio nas dotyka, nasze działania precyzyjnie odpowiadały na potrzeby Ukrainy, która przecież stoi na straży europejskiego bezpieczeństwa”.

Szeroko międzynarodowy wymiar miała dyskusja z udziałem przedstawicieli Europejskiego Komitetu Regionów – Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Samorządowcy z Włoch, Finlandii, Czech, Hiszpanii i Węgier wzięli udział w debacie „Wspólnie w przyszłość”. Tematem wiodącym była współpraca gospodarcza i regionalna w Europie w obliczu zagrożeń wywołanych pandemią i skutkami wojny w Ukrainie.

„Wszyscy jesteśmy przedstawicielami swoich samorządów, to Europa w pigułce” – mówił o swoich gościach Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego.

Uroczystym akcentem Forum była Gala Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego „Biznes na PLUS”, podczas której wyróżniono firmy konsekwentnie budujące pozytywny wizerunek regionu łódzkiego, osiągające najlepsze efekty ekonomiczne, realizujące innowacyjne projekty, cieszące się uznaniem w kraju i za granicą oraz w sposób spektakularny przyczyniające się do rozwoju gospodarczego województwa łódzkiego. Gala, którą poprowadzili Agata Konarska i Tomasz Kammel, rozpoczęła się od pokazu odzieży Lidii Kality. Modelkami były Amazonki, pacjentki, które zakończyły proces leczenia onkologicznego lub są w jego trakcie. Ostatnim punktem wieczoru był koncert zespołu De Mono.

Loga w stopce