efg 2021

Europejskie Forum Gospodarcze – Łódzkie 2021

27 – 29 października 2021 r.

W 2021 r. Forum odbyło się w formule hybrydowej – łączącej tradycyjne, stacjonarnej obrady z transmisja online. Trzydniowy program konferencji składał się z trzydziestu czterech sesji z udziałem ponad 200 prelegentów oraz gości specjalnych zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Interesująca agenda oraz znakomici eksperci sprawili, że Forum cieszyło się ogromną popularnością.

Szczególną wartością wydarzenia jest jego elastyczna formuła i możliwość dostosowania tematyki do aktualnych wyzwań stojących przed biznesem. Dlatego też podczas XIV edycji Forum poruszono bardzo ważne dla wielu branż zagadnienia związane z pandemią COVID-19, między innymi kwestię edukacji i kształcenia kadr dla nowoczesnej gospodarki w dobie pandemii. Wśród tematów sesji panelowych znalazły się również kwestie dotyczące innowacji i technologii oraz finansów tj.: kwalifikacje innowacyjne, przyszłość branży IT, finansowanie społecznościowe (crowdfunding), a także finansowanie z funduszy europejskich czy regionalnych funduszy rozwoju. Ponadto debatowano o klimacie, ekologicznym transporcie oraz finansowaniu projektów ochrony środowiska. Nie zabrakło tematów ważnych dla regionu łódzkiego m.in. wpływu inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego i Krajowego Planu Odbudowy na województwo. Dużo uwagi poświęcono polityce społecznej, zarówno w kontekście rynku pracy, zatrudnienia cudzoziemców, jak i gospodarki senioralnej czy biznesu społecznego.

Drugiego dnia Forum odbyła się Gala Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego „Biznes na PLUS”, podczas której wręczono statuetki podmiotom, które wniosły znaczący i trwały wkład w unowocześnienie oraz rozwój gospodarczy województwa łódzkiego. Gali towarzyszył pokaz mody MMC oraz występ artystyczny Anny Wyszkoni.

Loga w stopce