EFG 2022

Chcesz współtworzyć program XV Europejskiego Forum Gospodarczego – Łódzkie 2022? Zgłoś temat panelu!

>>ZGŁOŚ TEMAT PANELU<< 

Jesienią 2022 r., już po raz piętnasty, Województwo Łódzkie zorganizuje Europejskie Forum Gospodarcze. Obecnie rozpoczęły się prace nad agendą kolejnej edycji wydarzenia. Serdecznie zachęcamy Państwa do aktywnego włączenia się w kształtowanie programu. To doskonała okazja aby współtworzyć Forum.

Proponujemy Państwu objęcie roli Partnera Merytorycznego panelu. Partner może zaproponować temat panelu, zarekomendować grono ekspertów oraz wprowadzić do agendy elementy urozmaicające program. Jesteśmy otwarci na Państwa pomysły i propozycje.

Prosimy o przedstawienie proponowanego tematu wraz z krótkim opisem poruszanych zagadnień.

Agenda Forum obejmuje wachlarz tematów gospodarczych. Zaproponowany wątek powinien wpisywać się w pojęcie szeroko rozumianej internacjonalizacji przedsiębiorstw.

Szczególnie interesujące będą zagadnienia związane z:

  • innowacyjnością i konkurencyjnością firm z grupy MŚP;
  • zwiększeniem poziomu handlu zagranicznego MŚP poprzez m.in.: pozyskanie nowych rynków zbytu, nawiązanie kontaktów i współpracy z partnerami zagranicznymi oraz pozyskiwanie informacji na temat rynków zagranicznych;
  • nowymi technologiami;
  • zarządzaniem i rozwojem przedsiębiorstw.

 

Przewidywany czas trwania jednego panelu to 60 min.

Ważnym elementem Forum jest prezentacja nowoczesnych firm, projektów i produktów, szczególnie z województwa łódzkiego. Chętnie poznamy Państwa propozycje także w tym zakresie.

Czekamy na Państwa ciekawe, nieoczywiste, intrygujące zgłoszenia. Rozważymy każdy pomysł!

Skontaktujemy się z wybranymi Zgłaszającymi.

Pełnienie roli Partnera Merytorycznego jest bezpłatne.

Loga w stopce