Kontakt

Organizator wydarzenia

Koordynator wydarzenia

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Prawno-Organizacyjny
Al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź

Masz pytanie?

Napisz do nas forum@lodzkie.pl, albo skontaktuj się z nami:

Milena Lasocka

Wydział Rozwoju Przedsiębiorczości

milena.lasocka@lodzkie.pl

Tel: +48 42 663 37 06

Joanna Olszak

Wydział Rozwoju Przedsiębiorczości

joanna.olszak@lodzkie.pl

Tel: +48 42 663 37 97

Kinga Gołębiewska

Wydział Rozwoju Przedsiębiorczości

kinga.golebiewska@lodzkie.pl

Tel: +48 42 291 98 39

Anna Budzisz

Wydział Rozwoju Przedsiębiorczości

anna.budzisz@lodzkie.pl

Tel: +48 42 291 98 43

Anna Pałczyńska

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Inspektor Ochrony Danych

iod@lodzkie.pl

Natalia Ogrodniczak-Kowalska

Regionalny Fundusz Rozwoju Województwa Łódzkiego Sp. z o.o.
Inspektor Ochrony Danych

iodo@rfrwl.pl

Nagroda Gospodarcza

Anna Flawian

Wydział Rozwoju Przedsiębiorczości

anna.flawian@lodzkie.pl

Tel: +48 42 291 97 57
Loga w stopce