Prelegenci

Arendt Łukasz

Arendt Łukasz

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor Uniwersytetu Łódzkiego

 

Członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk kadencji 2020–2023, Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy Województwa Mazowieckiego kadencji 2019-2022. Specjalizuje się przede wszystkim w problematyce rynku pracy oraz wpływie nowych technologii na gospodarkę. Ekspert w międzynarodowych projektach badawczych, realizowanych m.in. na zlecenie Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury, Parlamentu Europejskiego, CEDEFOP-u, EUROSTATU, EBOiR.

Bączek Jakub

Złoty medalista Mistrzostw Świata jako trener mentalny kadry narodowej siatkarzy Stephana Antigi (2014)

 

Mówca, który za swoje wystąpienie na Stadionie piłkarskim Inea otrzymał owacje na stojąco od ok. 30 000 zgromadzonych osób, przedsiębiorca, który od jednoosobowej działalności gospodarczej rozwinął swój biznes do pozycji lidera animacji czasu wolnego w Europie, autor kilkunastu książek (w tym „Determinacja”), DVD i audiobooków, podróżnik, miłośnik filozofii, golfa i siatkówki.

więcej...
Barcikowska Alicja

Barcikowska Alicja

Psycholog i doradca zawodowy, aktywistka społeczna

 

Pracuje w Krasnostawskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. Autorka innowacji społ. „Obiady terapeutyczne”, wdrażanej z uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej  w Krasnymstawie w 2018 r., dzięki grantowi w ramach projektu „GENERATOR INNOWACJI. Sieci wsparcia” realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”. Założyła ekologiczną Fundację Sanctus Nemus i prowadzi profil Ekowyborca.pl

Bartos Małgorzata

Bartos Małgorzata

Naczelnik wydziału Projektów Promocyjnych, Departamentu Promocji Urzędu Marszałkowskiego WŁ

 

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na kierunkach Finanse – Bankowość oraz Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna. Posiada dwudziestoletnie doświadczenie dziennikarskie oraz jako przedsiębiorca, natomiast pasję realizuje poprzez muzykę.

Belowska-Gosławska Agnieszka

Belowska-Gosławska Agnieszka

Head of Robotics, Nordea Bank ABP

 

Dyrektor Strategiczny odpowiedzialny za robotykę w Grupie Nordea, z którą związana jest od 2010 r. Wcześniej pełniła funkcję menadżera odpowiedzialnego za transfer procesów, a następnie była Dyrektorem Operacyjnym w dziale bankowości detalicznej oraz w dziale przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CT). Od początku kariery zawodowej związana z branżą BPO/SSC oraz bankowością.

Bielawska Karolina

Bielawska Karolina

Miss Polonia 2019

 

Miss Polonia 2019 i reprezentantka Polski w wyborach Miss World 2021. Jest studentką kierunku managment na Politechnice Łódzkiej. Jej największą pasją są podróże. Lubi poznawać nowe kultury, ludzi i ich obyczaje. Do tej pory zwiedziła ponad 30 krajów!  Bardzo aktywnie działa społecznie i charytatywnie. Jest ambasadorką, wolontariuszką i inicjatorką wielu akcji takich jak Korona z Głowy, Zupa na Pietrynie czy Dotykam = Wygrywam.

Bigos Robert

Bigos Robert

Zastępca Dyrektora Biura Informatyki Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

 

Bogate doświadczenie w zakresie funduszy europejskich oraz zarządzaniu projektami informatycznymi. Wcześniej kierownik Sekcji Analiz i Testów, koordynator projektów IT, ekspert ds. oceny projektów szkoleniowych, specjalista ds. funduszy unijnych. Uczestnictwo m.in. w takich projektach informatycznych jak generatory wniosków o dofinansowanie LSI91/92, LSI1420, Baza Usług Rozwojowych. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz studiów podyplomowych na takich uczelniach jak Politechnika Warszawska i Uniwersytet Warszawski.

Bittel Andrzej

Absolwent prawa Uniwersytetu Warszawskiego

 

Ukończył także podyplomowe studia w zakresie zarządzania w administracji publicznej w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego oraz Podyplomowe Studium Europejskiego Prawa Samorządowego w Polskiej Akademii Nauk. W  2006 r.  był burmistrzem dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. W latach 2007-2010 pracował w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

więcej...
Borkowski Krzysztof T.

Borkowski Krzysztof T.

Wiceprezes Zarządu Business Centre Club, kanclerz Loży Łódzkiej BCC

 

Przedsiębiorca i działacz gospodarczy. Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.

Britt-Olafsen Åse

Britt-Olafsen Åse

Kancelaria Olafsen Advokat, Drammen

 

Ma wszechstronną i wieloletnią praktykę zawodową jako adwokat. Prowadziła szereg spraw przed sądami  rejonowymi, apelacyjnymi i norweskim Sądem Najwyższym. Specjalizuje się w prawie gospodarczym i spółkach handlowych. Obsługuje inwestycje i transakcje międzynarodowe.

Buda Waldemar

Buda Waldemar

Sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

 

Wcześniej, od 4 czerwca 2019 r., pełnił tę funkcję w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Od 23 lipca 2019 r. jest również pełnomocnikiem rządu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego. Radca prawny. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Poseł na Sejm RP. Współtworzył ustawę dotyczącą komorników sądowych oraz uczestniczył w pracach nad zmianami w Kodeksie Postępowania Cywilnego. Pełnił funkcje wiceprzewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach.

Burdon Ewa Daniela

Burdon Ewa Daniela

Prezes, NPCC Oslo

 

Od 1998 Cross-Cultural Coach w norweskiej firmie konsultingowa Perfect Connection. Wykładowca SWPS w zakresie rozwoju osobistego i społecznego na skandynawistyce. Autorka kilku artykułów na tematy związane z międzykulturowymi stronami fuzji i przejęć, kulturą organizacyjną, coachingiem, zwolnieniami, zarządzaniem kryzysowym. Prelegent, komunikacja międzykulturowa i transgraniczna a sukces biznesowy; konferencje i sympozja międzynarodowe.

Butkiewicz Jan

Zastępca Dyrektora Pionu d/s Sprzedaży, Pion Opieki Zdrowotnej, Asseco Poland

 

Obecnie zajmuje stanowisko Zastępcy Dyrektora Pionu Opieki Zdrowotnej d/s Sprzedaży w Asseco Poland S.A. Wcześniej, począwszy od 2007 roku, był Dyrektorem Sprzedaży w ABG SA. Pomiędzy 2005 a 2007 rokiem pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego w SPIN S.A. (członek Grupy PROKOM). W latach 2001–2004 był Dyrektorem Zarządzającym w Prokom Software S.A.

więcej...
Chelińska-Barańska Kinga

Chelińska-Barańska Kinga

Country Manager Digital Workforce

 

Odpowiada za polskie centrum usług RPA, IPA oraz AI. Z powodzeniem zarządza stale rosnącym zespołem certyfikowanych konsultantów RPA oraz kieruje wdrażaniem i utrzymaniem kompleksowych rozwiązań cyfrowych. Od ponad 4 lat wspiera klientów w automatyzacji procesów. Interesuje się rozwiązaniami RPA, IPA, AI, IoT i cyberbezpieczeństwem w połączeniu ze strategią błękitnego oceanu i myśleniem Agile.

Coelho Carlota

Coelho Carlota

Specjalistka w zakresie polityki UE i zrównoważonego rozwoju

 

Mieszkała w Luksemburgu, Belgii, Holandii, Portugalii i Hiszpanii. Absolwentka prawa europejskiego na Uniwersytecie w Maastricht oraz na Uniwersytecie w Leiden. Jej zainteresowania badawcze skupiają się na współpracy europejskiej i prawach człowieka. Asystent naukowy Instytutu Europa (Europa Institute). Konsultantka w zakresie pomiaru wpływu społecznego i jego dostosowania zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju. W Asociación Con Valores odpowiedzialna za pozyskiwanie funduszy na działania statutowe organizacji.

Czapla Tomasz

Czapla Tomasz

dr hab. prof. UŁ, Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

 

Dziekan Wydziału Zarzadzania Uniwersytetu Łódzkiego, członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk. Wykładowca i szkoleniowiec z ponad 25 letnim doświadczeniem. Kierownik i współrealizator szeregu projektów na rzecz praktyki gospodarczej m.in. dla: Ministerstwa Gospodarki i Pracy, Ministerstwa Skarbu Państwa, PKO BP, PKP. Autor wielu publikacji z zakresu kompetencji, zarządzania strategicznego oraz zarządzania zmianami.

Czupryk Bartosz

Specjalista ds. wizerunku i marketingu politycznego

 

Trener charyzmy, wystąpień publicznych, mowy ciała i perswazji. Na co dzień zajmuje się kreowaniem wizerunku polityków, biznesmenów i osób publicznych. Ponadto, komunikacją, ochroną przed manipulacją i czarnym PR-em.

więcej...
Defourny Anne

Defourny Anne

Ekonomista i doradca ekonomiczny firm walońskich, firma Awex

 

W firmie Awex od 8 lat, najpierw w Bułgarii i Rumunii, a od lata ubiegłego roku w Polsce. Misją jest pomoc walońskim firmom w ich internacjonalizacji, w szczególności w Polsce poprzez nawiązanie kontaktu z odpowiednimi partnerami biznesowymi.

Derkacz Arkadiusz

Derkacz Arkadiusz

Profesor w SGM, adiunkt w Akademii Kaliskiej, Ekspert Fundacji Ambitna Polska oraz organizacji pracodawców

 

Ekonomista, specjalista ds. zarządzania w gospodarce, polityki gospodarczej oraz międzynarodowych stosunków finansowo-ekonomiczno-prawnych. Przedstawiciel ekonomii instytucjonalnej. Propagator ekonomii M. Kaleckiego i K. Łaskiego. Autor opracowań dotyczących wskaźników koniunktury gospodarczej dla Województwa Łódzkiego.

Dobrowolski Paweł

Główny ekonomista Polskiego Funduszu Rozwoju. Absolwent Harvardu. Prezes fundacji Świat Pieniądza

 

W latach 1989-91 pracował z profesorem Sachsem.  Od 1995 zajmuje się doradztwem gospodarczym – pomaga zarządom i właścicielom spółek w podejmowaniu strategicznych decyzji. W tym czasie brał udział w ponad pięćdziesięciu transakcjach kupna i sprzedaży spółek, z czego około dwudziestu doszło do skutku na łączną sumę ok. 1 miliarda Euro.

więcej...

Duda Artur

Prezes Zarządu Podlaskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o.

 

Artur Duda jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i całą swoją karierę zawodową związał z szeroko pojętym sektorem finansowym. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał w Grupie Banku BPS S.A., gdzie praca w Departamencie Skarbu pozwoliła mu poznać zarówno zasady i mechanizmy rynku finansowego jak i jego instrumenty wykorzystywane w przedsiębiorstwach do zarządzania finansami.

więcej...
Duszyński Kajetan

Duszyński Kajetan

Mistrz Olimpijski; AZS Łódź

 

Lekkoatleta AZS Łódź. Specjalizuje się w biegu na 400 metrów, a na ostatnich igrzyskach olimpijskich w Tokio wywalczył złoto w sztafecie mieszanej 4×400 m, co jest pierwszym takim sukcesem w historii Łodzi. Dwukrotny młodzieżowy wicemistrz Europy w męskiej sztafecie 4×400 m. 

Dziuba Bartłomiej

Dziuba Bartłomiej

Dyrektor Business and Application Services - Fujitsu

 

Pracuje w Fujitsu w zespole Global Delivery jako dyrektor Business and Application Services, skąd dostarczane są usługi i rozwiązania IT do klientów na całym świecie. Jest absolwentem Politechniki Łódzkiej oraz Executive MBA na Uniwersytecie Łódzkim. Posiada 20-letnie doświadczenie w obszarze zarządzania projektami i dostarczania usług IT w międzynarodowym środowisku.

Dziuba Radosław

Dyrektor Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych

 

Inicjator wielu działań zmierzających do wykorzystania potencjału środowiska naukowego we współpracy z przedsiębiorstwami zarówno o charakterze krajowym, jak i międzynarodowym. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w instytucjach europejskich, gdzie był m.in. urzędnikiem w Parlamencie Europejskim. W swej długoletniej karierze zawodowej kierował oraz brał udział w wielu krajowych i międzynarodowych projektach badawczych w tym m.in. finansowanych w ramach Horyzont 2020, grantów norweskich oraz NCBiR.

więcej...
Fijołek-Głowacka Karolina

Fijołek-Głowacka Karolina

Certyfikowany doradca biznesowy

 

Ukończyła kurs trenerski I stopnia. Od 2016 r. w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ prowadzonym przez Instytut Spraw Obywatelskich jako doradca ogólny i biznesowy pracuje z organizacjami, które wstąpiły na drogę działalności ekonomicznej i wspiera je w dzielnym podążaniu tym szlakiem. Doradza co robić, by organizacje działały sprawnie i rosły w siłę. Członkini Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Łódzkiego.

Fintak Robert

Fintak Robert

Prezes firmy Terra Hexen, wiceprezes Polskiej Izby Systemów Bezzałogowych, Członek rady Łódzkiej Izby Przemysłowo Handlowej

 

Absolwent studiów MBA Akademii Koźmińskiego, European Academy of Diplomacy i Akademii Obrony Narodowej, podyplomowych studiów z Zarządzania i Marketingu. Ekspert i doradca w zakresie budowania sieci partnerskich i franczyzowych. Ukończył wiele szkoleń z zakresu sprzedaży, przywództwa, budowania relacji, PR, NLP, Kaizen, jak również negocjacji międzynarodowych przy Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. W 2014 roku został uhonorowany tytułem absolwenta VIP Uniwersytetu Łódzkiego. Przedsiębiorca, filantrop, innowator, który odwiedził ponad 50 krajów.  

Gabryelak Ewa

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

 

Absolwentka Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, specjalizacja amerykanistyka i mass media na Uniwersytecie Łódzkim. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu funduszy Unii Europejskiej w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego i Zbiorowego Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W 2017 r. uzyskała tytuł doktora na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego w dziedzinie socjologii.

więcej...
Gąsiorowski Łukasz

Gąsiorowski Łukasz

CEO firmy STELLIS

 

Przedsiębiorca, pasjonat marketingu sportowego związany z branżą od 14 lat. Doświadczenie zdobywał na rynku polskim i międzynarodowym, w tym w UEFA w ramach EURO 2012, EURO 2020 oraz UEFA Champions League Finals. Aktualnie pracuje dla IHF, ZPRP, SHF oraz PGE Skry Bełchatów. W 2021 roku stworzył markę STELLIS, której celem jest zrewolucjonizowanie rynku technologii sportowych. Manager z tytułem E-MBA prestiżowej uczelni ESMT w Berlinie.

Gębicki Jerzy

Gębicki Jerzy

Prezes Zarządu Angionica Sp. z o.o.

 

Związany z Politechniką Łódzką od 1969 r. W 1993 roku otrzymał tytuł profesora nauk chemicznych. Wypromował 15 doktorów. Odbył długoterminowe staże naukowe w kilku ośrodkach w Stanach Zjednoczonych oraz Szwajcarii. Jest autorem licznych publikacji, patentów oraz wdrożeń. Jest współzałożycielem kilku spółek innowacyjnych. Wielokrotnie nagradzany, w tym Medalem im. J. Zawidzkiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Medalem im. M. Skłodowskiej-Curie Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych.

Giełzak Marcin

Giełzak Marcin

Manager, publicysta i społecznik. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Crowdfundingu, Dyrektor Zarządzający w Beesfund S.A.

 

Autor licznych publikacji z obszaru finansowania społecznościowego m.in. nagradzanego podręcznika “Crowdfunding. Zrealizuj swój pomysł ze wsparciem cyfrowego tłumu”. Współtwórca pierwszego w Polsce serwisu poświęconego rozwiązaniom społecznościowym – We The Crowd.

Główka Maciej

Główka Maciej

Doradca finansowy i gospodarczy

 

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doświadczony doradca finansowy i gospodarczy, skupiony na prowadzeniu działań zmierzających do współpracy i synergii świata biznesu i nauki. Ekspert w zakresie rozliczania projektów unijnych dofinansowanych z programów regionalnych i krajowych. Prowadzi szkolenia dla właścicieli firm i organizacji pozarządowych.

Gocek Aneta

Gocek Aneta

Prezes Zarządu W4E Energia Odnawialna Sp. z o. o.

 

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiej oraz Warszawskiego, w tym kierunku odnawialne źródła energii. Od kilkunastu lat aktywna zawodowo w branży energetycznej związanej z OZE. Przygotowuje i realizuje projekty wiatrowe i fotowoltaiczne. Współautorka kilkudziesięciu technicznych analiz (due dilligence). Zaangażowana w projekty dotyczące sprawiedliwej transformacji, w tym uczestniczka zespołu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego woj. łódzkiego.

Góra Ignacy

Góra Ignacy

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

 

Doktor nauk technicznych w dyscyplinie transport. Od początku kariery zawodowej związany z branżą kolejową. Autor i współautor wielu przepisów w zakresie bezpieczeństwa i interoperacyjności. Inicjator akcji służących podnoszeniu kultury bezpieczeństwa. Od 2016 r. Członek Rady ds. Akredytacji przy Polskim Centrum Akredytacji, członek Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2020-2023 oraz krajowy koordynator Europejskiego Roku Kolei 2021.

Górska Izabela

Prezes, Dharma P.S.A.

 

Izabela Górska jest twórczynią i prezeską firmy Dharma P.S.A. – pierwszej w Polsce prostej spółki akcyjnej, która przystąpiła do emisji crowdfundingowej. Dharma to pierwsza fizyczna przestrzeń dedykowana tylko i wyłącznie kobietom, składająca się z trzech elementów: 1. kawiarnia – wspiera aspekty relacyjne i społecznościowe, strefa wydarzeń – pozwala na uczestniczenia w warsztatach skupionych wokół obszaru mindfulness oraz pracy z ciałem i showroom marek tworzonych przez kobiety dla kobiet.

więcej...
Grebiennik Marcin

Grebiennik Marcin

Dyrektor Sprzedaży w Agencji Pracy Tymczasowej Profit Group

 

Odpowiedzialny za pozyskiwanie nowych kontrahentów i obsługę posprzedażową, budowanie i utrzymywanie relacji biznesowych. Doświadczony praktyk branży finansowej, zarówno w zakresie tworzenia i wdrażania nowych produktów czy usług, jak i w pozyskiwaniu klientów i rozwijania sprzedaży. Skutecznie łączy wymogi rynkowe i oczekiwania klientów z możliwościami pracodawcy.

Grochowski Mateusz

Grochowski Mateusz

Przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej (PSRP)

 

Student Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (UMB). Pełnił funkcję Przewodniczącego Samorządu Studentów UMB, Przewodniczącego Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego, reprezentował PSRP w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zasiada w Prezydium PKA, należy do grona ekspertów PKA ds. studenckich. Inicjator wielu projektów społecznych. Prywatnie fan piłki nożnej.

Grodnicka Mariola

Grodnicka Mariola

Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. oraz Media ARRK Sp. z o.o.

 

Absolwentka studiów MBA dla Finansistów na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.  Od ponad 20 lat doradza przedsiębiorcom w efektywnym korzystaniu z funduszy europejskich oraz innych zewnętrznych form finansowania działalności. Inicjator utworzenia przy ARRK S.A. Centrum Integracji i Wsparcia Cudzoziemców w Kutnie.

Grygus Igor

Profesor, Doktor habilitowany nauk medycznych, Dyrektor, Instytut Ochrony Zdrowia, Narodowy Uniwersytet Gospodarki Wodnej i Wykorzystania Zasobów Naturalnych, m. Riwne, Ukraina

 

Honorowy Pracownik Edukacji Ukrainy, Akademik Wydziału Lekarskiego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Członek-korespondent Międzynarodowej Słowiańskiej Akademii Edukacji im. Y.A. Komeńskiego, Akademik Akademii Turystyki Dzieci i Młodzieży i Wiedzy Lokalnej im. O.O. Ostaptsia-Sweshnikowa. Członek Rady Naukowej Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy Pedagogika, psychologia, problemy młodzieży i sportu. Ekspert Krajowej Agencji Zapewnienia Jakości Szkolnictwa Wyższego.

więcej...

Guarente Mario

Członek uzupełniający Komitetu Regionów, wiceprezes ANCI Basilicata

 

37 lat, urodzony (2.02.1983) i wychowany w Potenzie. Drugie z dwójki dzieci, żonaty z Annamarią, niezależny specjalista w sektorze doradztwa ubezpieczeniowego. Wystartował w wyborach w 2009 r. poparł koalicję centroprawicową. Członek Ruchu Narodowego Autonomia, pierwszy sekretarz regionalny młodzieży w 2010 r., a następnie sekretarz obywatelski w 2011.

więcej...

Heynen Vital

Były belgijski siatkarz i trener reprezentacji Polski w piłce siatkowej mężczyzn

 

Jeden z najbardziej utytułowanych siatkarzy belgijskich, od 15 lat trener klubów i reprezentacji w tej dyscyplinie. Zdobywał medale z każdą reprezentacją, którą trenował, ale największe sukcesy odnosi obecnie z Polakami: w ciągu dwóch sezonów wygrał mistrzostwo świata, brązowy medal Ligi Narodów, brązowy medal mistrzostw Europy oraz srebrny w Pucharze Świata.

więcej...
Horvath Anita

Horvath Anita

Ujbuda, Węgry

 

Ibisz Krzysztof

Prezenter i aktor telewizyjny

 

Jeden z najbardziej lubianych prezenterów, wyjątkowa osobowość telewizyjna, aktor i człowiek o niespożytej energii. Laureat trzech Wiktorów  Publiczności i dwóch Telekamer. Ze szklanym ekranem związany jest od prawie 30 lat. Umiłował sobie scenę, a ona odwzajemnia nadal to uczucie. Publiczność obdarzyła go ogromną sympatią od początku kariery, kiedy to  prowadził wyjątkowe show „Czar Par”.

więcej...
Ignor Marek

Ignor Marek

Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Regionalnych Funduszy Rozwoju

 

Doświadczony menadżer, doradca i przedsiębiorca. Współpracował lub doradzał w procesach restrukturyzacji i konsolidacji wielu firm i instytucji. Od wielu lat doradza małym i średnim firmom. Ostatnie lata poświecił na zbudowanie Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju. Aktualnie jako Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Regionalnych Funduszy Rozwoju koordynuje prace Stowarzyszenia, które skupia Regionalne Fundusze Rozwoju wspierając ich działania na rzecz rozwoju regionalnego w Polsce.

Jakubaszek Karol

Jakubaszek Karol

Menedżer Zespołu Relacji Finansowania Handlu, Departament Ekspansji Zagranicznej i Finansowania Handlu, Bank Gospodarstwa Krajowego

 

Absolwent Jednoczesnych Studiów Ekonomiczno-Menedżerskich na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada ponad 13-letnie doświadczenie w sektorze bankowym. Przed dołączeniem do Banku Gospodarstwa Krajowego pracował w Banku Citi Handlowym oraz Banku Pekao S.A. W BGK od 2015 roku, obecnie kieruje Zespołem Relacji Finansowania Handlu.

Jankowska Anna

Jankowska Anna

Projekt Strefa RozwoYou, ŁSSE S.A.

 

Posiada ponad 15 letnie doświadczenie w jednostkach samorządowych. Od 2017 związana z ŁSSE S.A., gdzie koordynuje projekt Strefa RozwoYou, skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorców z WŁ. Wspierając przedsiębiorców oraz ich pracowników ma okazję identyfikować potrzeby szkoleniowe, obserwować sukcesy i rozwój ich firm. W ramach Strefy RozwoYou2 MŚP dzięki bonom rozwojowym podnoszą swoje kompetencje i kwalifikacje korzystając ze studiów podyplomowych, doradztwa czy kursów zawodowych znajdujące się w Bazie Usług Rozwojowych.

Janusz-Kozłowska Beata

Dyrektor Regionu Region Łódzki Bank Gospodarstwa Krajowego

 

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego. Posiada ponad 30-letnie doświadczenie w sektorze bankowym i certyfikaty w obszarach: finansów podmiotów gospodarczych i projektów inwestycyjnych, zarządzania zespołami ludzkimi, przewodnictwa w grupach zawodowych oraz negocjacji. Przed dołączeniem do Banku Gospodarstwa Krajowego pracowała w Banku Inicjatyw Gospodarczych, gdzie nabywała doświadczenie związane z finansowaniem podmiotów gospodarczych oraz wiedzę w zakresie tworzenia prywatnego banku, przekształceń banku poprzez przejęcia i fuzje, aż do pozyskania inwestora zagranicznego i zmiany nazwy na Bank Millennium S.A.

więcej...

Jaroszek Paweł

Członek Zarządu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 

Od stycznia 2014 r. Członek Zarządu Nadzorujący Pion Finansów i Realizacji Dochodów odpowiadający m.in. za zapewnienie płynności finansowej Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz zarządzanie aktywami Funduszu Rezerwy Demograficznej. Audytor tytularny Komisji Kontroli ISSA oraz wiceprzewodniczący Komisji Technicznej ISSA ds. poboru składek z tytułu ubezpieczenia społecznego, a także Przewodniczący Komitetu Sterującego w ramach Europejskiej Sieci ISSA (IEN).

więcej...
Jeziorski Kamil

Jeziorski Kamil

Pełniący obowiązki Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi

 

Ukończył historię na Uniwersytecie Łódzkim, prawo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz aplikację radcowską przy OIRP w Łodzi. Od 2019 roku pełniący obowiązki Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi. Od 2014 roku radny Rady Miejskiej w Łodzi. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, pracuje w Komisji Edukacji, Komisji Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej, Komisji Kultury, Komisji Rozwoju i Działalności Gospodarczej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Transportu i Ruchu Drogowego.

Jonkman Rob

Jonkman Rob

Radny Gminy Opsterland, Holandia, Pierwszy W-ce Przewodniczący Grupy EKR w Komitecie Regionów i Koordynator Grupy EKR w Komisji ECON

 

Pierwszy wiceprzewodniczącym KR-u EKR, od 2010 r. pełni funkcję radnego gminy Opsterland. Zanim został radnym, reprezentował ChristenUnie jako członek rady w gminie Opsterland. Jest członkiem Komisji Europejskiej i Międzynarodowej w ramach Holenderskiego Stowarzyszenia Gmin (VNG) od 2010 r., a od 2014 r. jest członkiem Rady Doradczej Centrum Wiedzy Europa Decentral. W KR pełni funkcję koordynatora ds. EKR Komisji Polityki Gospodarczej (ECON) oraz jako członek Komisji Spraw Finansowych i Administracyjnych (CAFA).

Jóźwiak Rafał

Dyrektor Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego 

 

Zajmuje się tematyką organizowania i koordynowania transportu zbiorowego, w tym kolejowego, drogownictwem, zarządzaniem ruchem drogowym i mieniem województwa. Reprezentuje Województwo Łódzkie w Stowarzyszeniu Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk Adriatyk. 

więcej...
Jóźwik Agnieszka

Jóźwik Agnieszka

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej Curie w Zgierzu

 

Jóźwik Krzysztof

Jóźwik Krzysztof

prof. dr hab. inż. Rektor Politechniki Łódzkiej, dyrektor Instytutu Maszyn Przepływowych

 

Wieloletni prorektor ds. kształcenia. Jego zainteresowania badawcze obejmują mechanikę oraz inżynierię biomedyczną. Prowadzi badania nad turbinami wiatrowymi, systemem usuwania rtęci z gazów wylotowych bloków energetycznych spalających węgiel brunatny oraz metodami i systemem utylizacji opakowań aerozolowych. Prywatnie sympatyk siatkówki.

Kaczorowska-Spychalska Dominika

Kaczorowska-Spychalska Dominika

Dyrektor Centrum Mikser Inteligentnych Technologii, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

 

Lider podgrupy Badań, Innowacyjności i Wdrożeń Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji przy Komitecie Prezesa Rady Ministrów. Ekspert w zakresie transformacji cyfrowej i technologii cyfrowych w wymiarze biznesowym i społecznym. Była wśród specjalistów pracujących nad „Założeniami do strategii AI w Polsce”. Jest jedną z laureatek rankingu Perspektyw Top 15 Women in 5G. Ważna jest dla niej pozycja regionu łódzkiego jako cyfrowego centrum Polski.

Kammel Tomasz

Optymista, showman, humanista

 

Urok osobisty, uśmiech i dobre maniery sprawiają, że jest uwielbianym prezenterem. Tomasz Kammel to gwiazda telewizji, ale także specjalista w dziedzinie komunikacji międzyludzkiej.Autor i prowadzący: The Voice of Poland, The Voice Kids, Pytanie na Śniadanie, Dance Dance Dance Kocham Cię Polsko, a kiedyś Randka w ciemno i wiele, wiele innych.

więcej...
Kędziora-Szwagrzak Anna

Kędziora-Szwagrzak Anna

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Veolia Energia Łódź S.A.

 

Finansistka, licencjonowany doradca podatkowy i certyfikowany księgowy. Od 1996 r. związana z łódzką energetyką. Od 10 lat zasiada w zarządzie spółki, w 2018 r. objęła funkcję Prezesa Zarządu. Odpowiada za transformację energetyczną łódzkiego systemu ciepłowniczego w kierunku jego dekarbonizacji, a następnie osiągniecia neutralności klimatycznej.

Kindzer Bogdan

Dr hab. kandydat nauk fizycznych i sportu (doktor filozofii), profesor nadzwyczajny Wydziału Szermierki, Boksu i Państwowych Sztuk Walki na Lwowskim Państwowym Uniwersytecie Kultury Fizycznej

 

Lwów, Ukraina. Od 2019 jest członkiem Towarzystwa Naukowego w Grudziądzu (Polska). W latach 2019-21 jest aktywnym uczestnikiem międzynarodowych konferencji, seminariów i webinariów. Współautor międzynarodowej monografii „Kultura fizyczna, pedagogika, zdrowie i fizjoterapia”. Otrzymał Nagrodę Naukową Towarzystwa Naukowego w Grudziądzu (Polska) za międzynarodową monografię polsko-ukraińską. W 2020 roku otrzymał tytuł naukowy „Profesor nadzwyczajny”.

więcej...
Kiss Zoltán

Kiss Zoltán

Ujbuda, Węgry

 

Kizlo Natalia

Kizlo Natalia

Profesor nadzwyczajny Katedry Sportu i Turystyki Drohobyckiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki

 

Autorka blisko 50 prac naukowych i metodycznych. 30 lat doświadczenie w robotyce.

Kłysz-Rakowska Romana

Dyrektor biura Handlu Zagranicznego, Pion Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej, Santander Bank Polska

 

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku zarządzanie przedsiębiorstwem, zawodowo z bankowością biznesową i korporacyjną związana od ponad 15 lat. W Santander Bank Polska od 2008 roku w bankowości biznesowej i korporacyjnej, swoje doświadczenia zawodowe budowała jako makroregionalny dyrektor SME, dyrektor departamentu klienta biznesowego i korporacyjnego, a obecnie jako dyrektor biura Handlu Zagranicznego.  

więcej...

Konopacka Dorota

Dyrektor Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego

 

Z wykształcenia technolog żywności – specjalność inżynieria i aparatura przemysłu spożywczego, specjalność naukowa technologia przetwórstwa owoców i warzyw, a w szczególności innowacyjne techniki suszenia. Inne zainteresowania naukowe to działania na rzecz zwiększenia konsumpcji produktów roślinnych bogatych w naturalne składniki sprzyjające zdrowiu człowieka.

więcej...
Koprowski Tomasz

Koprowski Tomasz

Dyrektor Marketingu, KPS Skra Bełchatów S.A.

 

Od 2011 roku związany z PGE Skrą, a od ośmiu lat pełni funkcję Dyrektora Marketingu. W 2016 roku wszedł w skład Wydziału Strategii PZPS. Członek Zarządu oraz Prezydium Łódzkiego Związku Piłki Siatkowej. W latach 2017-2018 pracował w komitecie organizacyjnym siatkarskich Klubowych Mistrzostw Świata. Uczestnik oraz prelegent konferencji dotyczących sportu, biznesu i marketingu, wykładowca m.in. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Kornowska Ligia

Kornowska Ligia

Dyrektor Zarządzająca Polskiej Federacji Szpitali, Liderka Koalicji AI w zdrowiu

 

Lekarz, dyrektor zarządzająca Polskiej Federacji Szpitali, organizacji zrzeszającej największą liczbę szpitali w Polsce. Propagatorka AI w medycynie, liderka Koalicji AI w zdrowiu. Wyróżniona na liście Forbesa „25 under 25” w kategorii „Biznes”, wyróżniona na liście „100 najbardziej wpływowych osób w ochronie zdrowia”. Była CEO/dyrektor kilku startupów medycznych.  Prelegentka i moderator licznych konferencji sektora ochrony zdrowia o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Kowalkiewicz Karolina

Kowalkiewicz Karolina

Zawodniczka MMA, waga słomkowa UFC

 

Zawodniczka MMA z klubu FitFabric Shark Top Team Łódź, walczy w wadze słomkowej federacji UFC, czyli najbardziej prestiżowej na świecie. Z 19 stoczonych zawodowych walkach 12 kończyło się jej zwycięstwem. Początkowo walczyła w federacji KSW, której została mistrzynią. Była również pretendentką do pasa mistrzowskiego wagi słomkowej w UFC. Rodowita łodzianka, która identyfikuje się ze swoim miastem.

Kowalski Michał

Kowalski Michał

Partner Zarządzający Sigfox Poland

 

Od 20 lat związany z branżą telekomunikacyjną i nowymi technologiami. Doświadczenie zdobywał pracując dla największych firm w Polsce i zagranicą. Pasjonat oraz propagator praktycznego wykorzystywania internetu rzeczy w optymalizacji i obniżaniu kosztów procesów. Zajmuje się również doradztwem przy projektowaniu, wdrażaniu oraz rozwoju innowacji oraz budowaniu nowych modeli biznesowych. 

Kozakiewicz Maciej

Kozakiewicz Maciej

Pełnomocnik Zarządu Województwa Łódzkiego ds. transformacji regionu bełchatowskiego

 

dr nauk ekonomicznych, absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, wieloletni wykładowca etyki biznesu na Wydziale Zarządzania UŁ. Przedsiębiorca społeczny. Koordynator projektu „Bełchatów 2050” w Ośrodku Działań Ekologicznych „Źródła” (2019-2021). Związany zawodowo z tematyką zrównoważonego rozwoju od 1991 r.

Kozłowski Remigiusz

Dr hab. inż. prof UŁ, Kierownik Centrum Technologii Bezpieczeństwa w Logistyce UŁ, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Łodzi

 

Jest wykładowcą z blisko 20-letnim doświadczeniem. Uzyskał stopień profesora Uniwersytetu Łódzkiego jako jeden z najmłodszych wykładowców. Wyniki prowadzonych przez niego badań naukowych odnoszą się do ważnych zagadnień związanych z rozwojem regionu łódzkiego i Polski. Wpływ infrastruktury transportowej (dróg, kolei, lotnisk) na rozwój miast i regionów. Inteligentne systemy transportowe.

więcej...
Król Janusz

Król Janusz

Redaktor naczelny Pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota

 

Wydawca, dziennikarz, samorządowiec. W latach 1990 – 1997 radny i burmistrz w małym miasteczku na pograniczu Lubelszczyzny i Mazowsza. W okresie 1997 – 1998 uczestniczył w pracach nad przygotowaniem i wdrożeniem drugiego etapu reformy samorządowej. Prezes Municipium SA, wydawcy najbardziej opiniotwórczego dla samorządów Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA oraz czasopism „Wspólnota Mieszkaniowa” i „Pracownik Samorządowy”.

Kurasiński Artur

Kurasiński Artur

Ex-startupowiec, tech-realista, przedsiębiorca, mówca publiczny oraz autor gier i komiksów

 

Od ponad dwóch dekad obserwuje trendy technologiczne i społeczne, opowiadam o nich i je tłumaczy. Współtwórca wielu polskich startupów. Mentor w licznych konkursach oraz autor jednego z najpoczytniejszych polskich blogów o technologii. Prelegent i uczestnik najważniejszych konferencji technologicznych w Polsce. Prywatnie ojciec dwóch córek, miłośnik halowej piłki nożnej, komiksów i filmów S-F oraz role-playing games.

Lachowicz Tomasz

Akredytowany Przedstawiciel Grupy PKP w Brukseli

 

Koordynator NATO ds. transportu kolejowego. Członek Komitetu Doradczego Rail Forum Europe w Parlamencie Europejskim. Szef Gabinetu Prezydenta UIC (Międzynarodowego Związku Kolei z siedzibą w Paryżu). W 2002 r. otwierał i kieruje pierwszym przedstawicielstwem polskiej firmy w Brukseli, które w 2015 r. zostało uznane przez Biuro Analiz Sejmowych za najlepsze polskie biuro w stolicy Belgii. 

więcej...
Lewandowska Dominika

Lewandowska Dominika

Szkoła Języka Polskiego dla Cudzoziemców- Akademia Polskiego 

 

Absolwentka: prawa i administracji na Uniwersytecie Łódzkim. Obecnie prowadzi Szkołę Języka Polskiego dla Cudzoziemców – Akademia Polskiego, która zatrudnia 10 lektorów, prowadzących zajęcia w trybie stacjonarnym oraz online. Biegle posługuje się językiem rosyjskim, co umożliwia jej prowadzenie spotkań integracyjnych dla cudzoziemców z krajów wschodnich, przede wszystkim Ukrainy, Rosji, Białorusi. Ekspert Fundacji Ambitna Polska.

Libera Barbara

Libera Barbara

Pełnomocnik Rządu Flandrii ds. handlu i inwestycji w Polsce zachodniej

 

Od ponad 20 lat pełnomocnik Rządu Flandrii ds. handlu i inwestycji w Polsce zachodniej. Wsparcie i promocja firm flamandzkich w eksporcie, asystowanie i doradztwo firmom polskim w procesie ekspansji i inwestycji w Europie Zachodniej/Belgii/Flandrii. Wcześniej aktywna w biznesie międzynarodowym i polskim. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), kierunek: handel zagraniczny. Fanka dobrej literatury, filmu i aktywności fizycznej.

Loffler Kerestin

Loffler Kerestin

Miasto Graz, Włochy

 

Majewski Jakub

Analityk i specjalista ds. mobilności i logistyki

 

Inwestycji infrastrukturalnych oraz organizacji publicznego transportu zbiorowego. Adiunkt na Uniwersytecie Warszawskim w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych. Zawodowo związany rynkiem kolejowym od 2000 początkowo jako prezes Instytutu Rozwoju i Promocji Kolei i pełnomocnik Urzędów Marszałkowskich z koordynujący organizację przewozów regionalnych. 

więcej...

Malinowski Janusz

Prezesa Zarządu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej

 

Z branżą kolejową związany od ponad 30 lat. Absolwent Wydziału Transportu Politechniki Radomskiej i Politechniki Warszawskiej z zakresu zarządzania w transporcie kolejowym.Od lipca 2017 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Wcześniej, przez dwa lata był Członkiem Zarządu Spółki odpowiedzialnym za politykę handlową i inwestycje rozwojowe.

więcej...
Marciniak Zbigniew

Marciniak Zbigniew

prof. dr hab. Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Matematyk z Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizujący się w algebrze, członek Komitetu Matematyki Polskiej Akademii Nauk oraz Rady Konsultacyjnej Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA), wiceprze­wodniczący międzynarodowego zespołu ekspertów matematycznych badania OECD PISA. Członek zespołu ekspertów edukacyjnych Banku Światowego. Doradzał rządom Kolumbii, Brazylii, Peru, Gruzji, Bułgarii oraz Arabii Saudyjskiej.

Marczak Paweł

Marczak Paweł

Konsultant i koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Łodzi

 

Politolog po Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Odbył praktyki w Regionalnym Biurze Województwa Łódzkiego w Brukseli, gdzie poznał zasady funkcjonowania funduszy unijnych. Aktywny uczestnik konferencji naukowych m.in. wygłosił referat pt. „Nord Stream 2 jako wyzwanie dla architektury bezpieczeństwa energetycznego w Europie”. W Instytucie Spraw Obywatelskich od 2019 roku kolejno jako konsultant i koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Łodzi, którego celem jest przybliżenie obywatelom polskiej polityki zagranicznej.

Matejun Marek

Matejun Marek

Dr hab. inż. prof UŁ, Przewodniczący Social Science & Humanities Research Association (Indie), Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Łodzi

 

Jest doktorem habilitowanym w naukach o zarządzaniu zatrudnionym na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Jego zainteresowania badawcze obejmują przedsiębiorczość, zarządzanie mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami, współczesne koncepcje zarządzania oraz metodologię badań w naukach o zarządzaniu. 

Matusiak Bożena Ewa

Matusiak Bożena Ewa

Dr hab., prof. UŁ, Kierownik Centrum Studiów Zrównoważonego Rozwoju, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

 

Jest doktorem habilitowanym w naukach o zarządzaniu. Zatrudniona na stanowisku profesora uczelni w Katedrze  Informatyki jest kierownikiem Zakładu analizy danych i systemów inteligentnych na Wydziale Zarządzania, Uniwersytet Łódzki. Jej zainteresowania dotyczą głównie problematyki zrównoważonego rozwoju, energetyki odnawialnej i prosumenckiej, zarządzania elastycznym popytem. Ostatni projekt międzynarodowy w którym prowadziła prace projektowe wraz z zespołem to: e-balance (2013-2017). Dotyczył on implementacji modelu innowacyjnego systemu bilansowania zapotrzebowania na energię elektryczną w inteligentnym sąsiedztwie.

Mazzarino Barbara

Mazzarino Barbara

Si4Life, Włochy

 

Mężyk Arkadiusz

Mężyk Arkadiusz

Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

 

Michalik Marek

Prezes Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

 

Na czele Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. stoi od kwietnia 2016 r. Za jego kadencji Strefa we współpracy z inwestorami powołała Technikum Automatyki i Robotyki, powstał akcelerator młodych technologicznych firm – Startup Spark, a także uruchomiony został program wsparcia dla kształcenia kadr przedsiębiorstw w województwie łódzkim – Strefa RozwoYou.

więcej...
Michałowski Łukasz

Michałowski Łukasz

Regionalny Kierownik Sprzedaży Raben Logistics Polska, Członek Zarządu „LODZistics”

 

Od ponad dwunastu lat doradza przedsiębiorcom w procesie optymalizacji łańcucha dostaw. Posiada bogate doświadczenie w zakresie logistyki kontraktowej oraz wszystkich rodzajów transportu, w tym multimodalnego. Ambasador CSR. Aktywnie wspiera działania prowadzące do konsolidacji i poprawy sytuacji sektora logistycznego w Polsce.

Miedzianowski Wojciech

Miedzianowski Wojciech

Prezes Zarządu, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

Absolwent studiów wyższych w zakresie rozwoju regionalnego i prawa spółek handlowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze realizacji zadań samorządowych, szczególnie w dziedzinie ochrony środowiska oraz przygotowania, koordynowania i rozliczania projektów finansowanych ze środków unijnych. Aktywny działacz na rzecz rozwoju lokalnych społeczności i promocji terytorialnej.

Mielczarski Władysław

Mielczarski Władysław

prof. dr hab. inż. Instytut Elektroenergetyki Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej

 

Posiada ponad 40-letnie międzynarodowe doświadczenie w elektroenergetyce. Był dwukrotnie doradcą rządu RP oraz Europejskim Koordynatorem ds. Energetyki. Jest autorem ponad 300 artykułów naukowych oraz jedenastu książek.

Mikołajczyk Jakub

Mikołajczyk Jakub

Dyrektor Oddziału Łódź w Rohlig Suus Logistics, Członek Rady LODZistics

 

Karierę zawodową rozpoczął w Raben w strukturach sprzedaży, także centralnych, co wiązało się z wdrażaniem największych projektów tamtych lat w Polsce i w Europie, dochodząc do stanowiska Dyrektora Operacyjnego Regionu. Od 2018 pracuje w Rohlig Suus, w 100% polskiej dynamicznie rozwijającej się firmie, corocznie zajmującej czołowe miejsca w rankingu TSL.

Milewska-Andrzejak Anna

Dyrektor Centrum Biznesowego BOŚ odpowiedzialna za rozwój biznesu korporacyjnego w Regionie Łódzkim

 

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim, jak również Wydziału Zarządzania na Politechnice Łódzkiej. Od początku kariery zawodowej związana z bankowością. Pracę zaczęła w Łódzkim Oddziale Petro Bank S.A. , następnie kontynuując zatrudnienie w Nordea Bank Polska S.A., PKO BP S.A. oraz w Banku Ochrony Środowiska.

więcej...
Motylewski Bernard

Motylewski Bernard

Prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Oddział w Skierniewicach

 

Były trener Kadry Narodowej WOPR w ratownictwie wodnym. Absolwent Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie na kierunku wychowanie fizyczne w obszarze kształcenia nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, Instruktor WOPR, pływania, kajakarstwa, żeglarstwa, płetwonurkowania. Od ponad 15 lat związany z organizacjami pozarządowymi.

Musiałek Jakub

Musiałek Jakub

Członek Zarządu, Pixel Technology Sp. z o. o.

 

Muter Andrzej

Muter Andrzej

Kierownik Wydziału LIFE w NFOŚiGW

 

Ekspert NFOŚiGW w zakresie finansowania ochrony środowiska, w szczególności ochrony przyrody, ze środków krajowych i zagranicznych. Od 2007 roku zaangażowany we wdrażanie Programu LIFE w Polsce. Współautor systemu współfinansowania projektów LIFE przez NFOŚiGW oraz struktur Krajowego Punktu Kontaktowego LIFE. Ekspert krajowy w Komitecie LIFE Komisji Europejskiej.

Nawrat-Wyraz Dorota

Nawrat-Wyraz Dorota

Główny analityk ds. badań i analiz w Instytucie Badan Edukacyjnych w Warszawie

 

Doktor nauk humanistycznych w obszarze pedagogiki pracy, Regionalny Lider ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w regionie łódzkim, Wiceprzewodnicząca Komitetu Edukacji Zawodowej KIG, Ekspert MEiN z zakresu doradztwa zawodowego, wykładowca akademicki, ekspert w projektach międzynarodowych dotyczących rynku pracy i edukacji zawodowej.  

Nève de Mévergnies Nicolas

Radca ekonomiczny i handlowy reprezentujący rząd Brukseli w Polsce

 

Od 21 lat pracuje w Służbach Inwestycji i Eksportu Zagranicznego Ministerstwa Regionu Stołecznego Brukseli, które w 2018 roku przekształciło się w agencję pod nazwą hub.brussels. hub.brussels jest punktem centralnym dla firm z Brukseli w ich staraniach na rynku polskim. Biuro w Warszawie promuje również walory inwestycyjne Brukseli dla polskich firm oraz monitoruje i rozwija możliwości wynikające z Umowy Ramowej pomiędzy Regionem Brukselskim a Województwem Mazowieckim.

więcej...
Nikolenko Oleksandr

Nikolenko Oleksandr

Zastępca Dyrektora ds. Prac Dydaktycznych i Metodycznych, Instytut Ochrony Zdrowia, Narodowy Uniwersytet Gospodarki Wodnej i Wykorzystania Zasobów Naturalnych, m. Riwne, Ukraina

 

Absolwent Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomiczno-Humanistycznego im. Acad. S. Demyanchuk na kierunku „Rehabilitacja fizyczna”. W 2014 roku uzyskał tytuł magistra „Rehabilitacja fizyczna”. Od sześciu lat zawodowo zajmuje się fizjoterapią, terapią zajęciową. Autor i współautor kilkudziesięciu prac w specjalności. Obecny członek Ogólnoukraińskiej organizacji publicznej «Profesjonalne Stowarzyszenie Masażystów Ukrainy». Prywatny fan piłki nożnej.

Nowak Paweł. A

Nowak Paweł. A

Główny specjalista ds. społeczeństwa informacyjnego UMWŁ

 

Autor, kierownik i menadżer nadzorujący kilkunastu projektów z zakresu budowy społeczeństwa informacyjnego w regionie łódzkim. Pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Łódzkiego. Doktor nauk ekonomicznych. Autor lub współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu teorii i praktyki społeczeństwa informacyjnego oraz funkcjonowania administracji samorządowej.

Ochmańska Justyna

Ochmańska Justyna

Kierownik ds. kadrowych w firmie FILATI  Mirosław Kubiak Spółka Jawna, właściciela marki sportowej BRUBECK

 

Magister Zarządzania i Marketingu w zakresie Polityki Gospodarczej Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. Od 2002 r. związana z firmą FILATI. Zajmuje się  obsługą kadrowo-płacową, odpowiada za tworzenie i wdrożenie polityki personalnej firmy.

Otolinski Adrian

Otolinski Adrian

Aktywny inwestor na rynku nieruchomości w Norwegii i w Polsce

 

Pracuje i mieszka w Norwegii od 2011 roku. Absolwent Akademii Morskiej w Gdyni. Reprezentant Polski i wielokrotny medalista Mistrzostw Polski w Lekkiej Atletyce. Od 2007 roku zajmuje się doradztwem finansowym. Ogromne doświadczenie i wiedza pozwala mu na kompleksową pomoc w zakupie nieruchomości w Norwegii. Zainteresowania: sport, ekonomia, psychologia, nieruchomości, inwestycje.

Pawłowska-Piorun Alicja

Doktor nauk prawnych w zakresie prawa energetycznego, magister politologii i prawa, adwokat

 

Współtwórczyni ram prawnych polskiego sektora elektromobilności (2016 – 2019, Ministerstwo Energii) oraz ekspert Prezydencji COP24 (2019, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Klimatu). Obecnie pełni funkcję Kierownika Zakładu Zielonych Technologii Energetyczno – Klimatycznych (Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu).

więcej...
Pettinger Valentina

Pettinger Valentina

Kierownik Stowarzyszenia Nowa w Grazu, Austria

 

Nowa działa w obszarze uczenia się przez całe życie ze szczególnym uwzględnieniem równości płci. Nowa oferuje różnorodne możliwości uczenia się i prowadzi lokalne centrum nauki. Valentina Pettinger z entuzjazmem pracuje nad rozwojem, koordynacją i prowadzeniem projektów na polach partycypacji i równości.

Piechocki Konrad

Piechocki Konrad

Prezes, KPS Skra Bełchatów S.A.

 

W PGE Skrze pracuje już ponad 20 lat. Początkowo był menedżerem klubu, następnie wiceprezesem, a od 2007 roku nieprzerwanie pełni funkcję prezesa spółki. Dodatkowo pełni funkcję prezesa Łódzkiego Związku Piłki Siatkowej. Pod kierownictwem Piechockiego PGE Skra stała się najbardziej utytułowanym klubem siatkarskim XXI wieku w Polsce. Przez lata kariery łączył pracę w klubie z dodatkowymi zajęciami, m.in. w Wydziale Rozgrywek PZPS czy Komisji Rewizyjnej ŁZPS.

Pietrzak Ilona

Pietrzak Ilona

Wiceprezes Instytutu Spraw Obywatelskich

 

Od 12 lat związana z sektorem społecznym. Wiceprezes Instytutu Spraw Obywatelskich, w którym dba o tworzenie kampanii łączących przekaz merytoryczny z budowaniem silnej i niezależnej organizacji. Kierownik merytoryczny kampanii 1% od firm. Trener i doradca w zakresie zarządzania, ekonomii społecznej oraz fundraisingu. Przedsiębiorca społeczny.

Pilawski Lech

Pilawski Lech

Konfederacja Lewiatan

 

W latach 1999-2018 Dyrektor Generalny Konfederacji Lewiatan. Z wykształcenia fizyk, z zawodu dziennikarz, autor wielu tekstów i raportów dotyczących gospodarki okresu transformacji, od 1996 roku związany z organizacjami przedsiębiorców i pracodawców – najpierw z Polską Radą Biznesu, a od 1999 roku z Konfederacją Lewiatan. Współorganizował prace grupy roboczej Konfederacji „Kultura i biznes”, wspierał powstanie Unii Teatrów (związku pracodawców), która jest członkiem Lewiatana.

Piotrowska Dorota

Piotrowska Dorota

prof. PŁ, badaczka i nauczyciel akademicki, Politechnika Łódzka

 

Pełni również funkcję dyrektora Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej oraz pełnomocnika rektora PŁ ds. internacjonalizacji. Jest członkiem Zespołu Ekspertów Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) i Zespołu Bolońskiego KRASP. W ramach pracy badawczej prowadzi wiele projektów poświęconych zarządzaniu strategicznemu w instytucjach szkolnictwa wyższego.

Piotrowski Tomasz

Piotrowski Tomasz

Dyrektor Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Rogowcu

 

W roku 2005 uzyskałem tytuł magistra wychowania fizycznego, cały czas byłem związany z edukacją – procowałem jako nauczyciel wychowania fizycznego w wielu szkołach rejonu Bełchatowa, od 2015 roku dyrektor Szkoły Podstawowej, od maja 2021 roku pełnomocnik Zarządu Województwa Łódzkiego ds. utworzenia CRK w Rogowcu.

Plutecki Maciej

Prawnik, przedsiębiorca, dyrektor łódzkiego oddziału Konfederacji Lewiatan - Regionalnego Związku Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej

 

Od 12 lat związany z organizacjami pracodawców. Początkowo jako przewodniczący Forum Młodych Konfederacji Lewiatan w województwie łódzkim, a następnie i obecnie dyrektor łódzkiego oddziału Konfederacji Lewiatan – Regionalnego Związku Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej.

więcej...

Polzenius Małgorzata

Dyrektor Zarządzająca w Hutchinson Institute

 

Absolwentka filologii niemieckiej na UŁ. Ukończyła Studium Menedżerskie Mini MBA na Wydziale Zarządzania UŁ, Akademię Master of Business English, Total Service Management w Kaizen Institute, liczne szkolenia z zarządzania, zarządzania zmianą, ISO 9001. Została dwukrotnie wyróżniona tytułem Tygrysa Biznesu przez Fundację Pro Progressio.

więcej...
Poszytek Paweł

Poszytek Paweł

Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

 

Filolog angielski, językoznawca, autor wielu artykułów dotyczących modelu współpracy nauki z biznesem oraz edukacji językowej. Członek Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, wieloletni członek językowych grup doradczych i konsultacyjnych przy Komisji Europejskiej i Ministerstwie Edukacji Narodowej, delegat WorldSkills Poland. Ponadto muzyk, kompozytor i autor tekstów.

Potakowski Paweł

Potakowski Paweł

Dyrektor marketingu, MIGAM „RKPK” Sp. z o. o.

 

W MIGAM.org otwiera świat dla Głuchych, a kierując www.pracabezbarier.eu zrzuca bariery wokół zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Był uczestnikiem TOP 500 Innovators, w ramach którego przez 9 tygodni szkolił się na UC Berkeley w Haas School of Business. Paweł, widzi wszystko przez pryzmat możliwości i postępu, problemy zawsze mają rozwiązania. Uwielbia też dzielić się swoimi pomysłami i wizjami z innymi oraz tworzyć społeczność wokół wspólnych wartości i ideałów. Odpowiadał za projekt emisji akcji Migam dzięki, której firma dołączyła do Klubu Milionerów Beesfund zbierając od crowdu ponad 1 milion złotych.

Pułkownik Marcin

Pułkownik Marcin

Menedżer, Departament Produktów Transakcyjnych, PKO Bank Polski S.A.

 

Regiec Arkadiusz

Regiec Arkadiusz

Prezes Polskiego Towarzystwa Crowdfundingu

 

Wierzy w siłę społeczności i zmianę jaką może ona dokonać. Twórca największej platformy equity crowdfundingowej w Europie Środkowo-Wschodniej gromadzącej wokół siebie największą w tej części świata społeczność inwestorów: ponad 73 tys. osób. Beesfund.com pomógł przeprowadzić 112 przedsiębiorstwom emisję akcji za sprawą których pozyskano prawie 75 mln złotych.

Roczek Joanna

Roczek Joanna

Przedstawicielka Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

 

Członkini Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Łódzkiego, współtwórczyni krajowego systemu akredytacji OWES, innowatorka społeczna.

Różańska-Bińczyk Izabela

Różańska-Bińczyk Izabela

Adiunkt w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania, Uniwersytet Łódzki

 

Jest doktorem nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Jest praktykiem i badaczem w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Aktualny obszar jej zainteresowań badawczych to głównie: green HRM (zielone zarządzanie zasobami ludzkimi), zrównoważony rozwój oraz najnowsze trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Jest też członkiem Rady Programowej Centrum Studiów Zrównoważonego Rozwoju na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Personalni.

Sekieta Marek

Sekieta Marek

dr inż.,Wykładowca w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej

 

Docent w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej, konsultant w zakresie optymalizacji procesów logistycznych, współautor programu studiów na kierunku Logistyka prowadzonego na Politechnice Łódzkiej i członek Rady Kierunku, promotor wielu prac dyplomowych realizowanych na potrzeby przedsiębiorstw.

Sendrowicz-Grabek Magdalena

Sendrowicz-Grabek Magdalena

Kierownik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie

 

Wieloletni pracownik małopolskich publicznych służb zatrudnienia, manager, asesor i doradca zawodowy z wielką pasją. Jej życie zawodowe jak i zainteresowania koncentrują się wokół różnorodnych problemów społecznych. Uczestnik licznych grup roboczych i platform współpracy w obszarze planowania kariery i aktywizacji zawodowej. Współautor standardów MSUES.2.0 w zakresie doradztwa zawodowego.

Socha Ziemowit

Socha Ziemowit

Główny analityk ds. badań i analiz w Instytucie Badań Edukacyjnych

 

Regionalny Lider ds. ZSK w woj. kujawsko-pomorskim, związany z branżą badań rynku i opinii, współpracuje w projektach dotyczących sektora publicznego (resorty edukacji, kultury, rynku pracy, polityki społecznej, zdrowia oraz jednostki centralne IPiSS, PARP) oraz prywatnego: branża farmaceutyczna, budowlana, spożywcza, produkcji przemysłowej i motoryzacji. Ekspert Fundacji Platformy Przemysłu Przyszłości w Obserwatorium Kompetencji Przyszłości. Wykładowca socjologii w WSB, SWPS oraz na Uniwersytecie Wrocławskim.

Sosnowski Piotr C.

Sosnowski Piotr C.

Doktor nauk o zarządzaniu i jakości, adiunkt przy Katedrze Logistyki na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

 

W pracy naukowej obecnie zajmuje się łańcuchami dostaw obiegu zamkniętego, koncepcją Green Supplier Development oraz koncepcją Green Purchasing. Autor licznych publikacji naukowych oraz raportów i ekspertyz. Ekspert Obserwatorium Ekonomiczno-Społecznego oraz Polskiego Instytutu Transportu Drogowego.

Stajuda Łukasz

Stajuda Łukasz

Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi 

 

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Marketingu i Zarządzania. Ukończył Executive Master of Business Administration (MBA) accredited by Apsley Business School – London. Od lat zajmuje się współpracą z przedsiębiorcami w zakresie wsparcia rozwoju biznesu. Dostarczał przedsiębiorcom kompleksowe rozwiązania organizacyjne i technologiczne w zakresie zarządzania ryzykiem. Obecnie zarządza jednostką samorządową Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, wdrażając środki unijne z I i II osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Stawiarski Jarosław

Marszałek Województwa Lubelskiego

 

Urodzony 3 października 1963 roku w Kraśniku. Doświadczony samorządowiec, urzędnik i polityk. Absolwent historii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie, studiów podyplomowych z zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych z zarządzania oświatą Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Koszalinie.

więcej...
Strumiłło Paweł

Strumiłło Paweł

Prorektor Politechniki Łódzkiej ds. rozwoju, przewodniczący Rady ICT Polska Centralna Klaster

 

Opublikował ponad 90 prac naukowych nt. analizy sygnałów i obrazów biomedycznych, inteligencji obliczeniowej i systemów interakcji człowiek–komputer. Jego zainteresowania w ostatnich latach koncentrują się na opracowaniach i wdrażaniu elektronicznych systemów wspomagania osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi.

Strzelak Martyna

Strzelak Martyna

Zastępca Kierownika w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

 

Pracuje także jako doradca integracyjny dla cudzoziemców z obszaru państw trzecich oraz prowadzi szkolenia w zakresie legalnego powierzania pracy cudzoziemcom.

Szewczyk Aneta

Szewczyk Aneta

Dyrektor w Grupie Ekoenergia, odpowiedzialny za finanse, PR oraz Marketing

 

Urodzona w 1977 roku w Skierniewicach, woj. łódzkie. Lubię rozwój własny, ale również niekłamaną przyjemność sprawia mi rozwój otaczających mnie współpracowników. Uwielbiam polski folklor i podróże po bezdrożach. Nie boję się wyzwań, muszę być do nich jedynie dobrze przygotowana.  Z wykształcenia i zamiłowania społecznik. Cenię sobie ludzi zaangażowanych, posiadających umiejętność współpracy oraz dialogu. Z zawodu dyrektor w Grupie Ekoenergia, odpowiedzialny za finanse, PR oraz Marketing. 

Szewczyk Marek

Szewczyk Marek

Członek Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej

 

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą wraz z żoną od 30 lat (piekarnia). Społecznik, samorządowiec, radny Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim (dwie kadencje) i Rady Powiatu Zgierskiego (kadencja). Od ponad 20 lat członek Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej , prezes aleksandrowskiego oddziału. Współorganizator wielu inicjatyw charytatywnych dla Fundacji, Domów Dziecka i Hospicjów. Inicjator i fundator obchodów uroczystości patriotycznych w Aleksandrowie Łódzkim.

Trzciński Grzegorz

Trzciński Grzegorz

Atos Poland Global Services, Business Development Managera oraz Site Managera biura w Łodzi

 

Z globalnym liderem IT, korporacją Atos związany od 2013 roku. Na co dzień wspiera projekty z sektora publicznego oraz obronnego. Ekspert zarówno w obszarze zarządzania zespołem, jak i realizowaniu celów biznesowych oraz przezwyciężaniu wszelkich napotykanych barier. Prywatnie pasjonat historii, geopolityki oraz nowych technologii.

Turchyk Iryna

Turchyk Iryna

Zastępca dyrektora ds. Badań i Współpracy Międzynarodowej Instytutu Kultury Fizycznej i Zdrowia

 

profesor Katedry Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego Drohobyckiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki, doktor habilitowany (z zakresu nauk pedagogicznych), docent.

Urbaniak Bogusława

Urbaniak Bogusława

Prof. dr hab. nauk ekonomicznych

 

Specjalizuje się w ekonomice rynku pracy, zarządzaniu zasobami ludzkimi i polityce społecznej. Pracuje w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej UŁ. Jest członkiem Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Badacz, ekspert, doradca w zakresie aktywnego i zdrowego starzenia.

Walczyna Łukasz

Walczyna Łukasz

Ekspert w dziedzinie rynku finansowego, funduszy europejskich i pomocy publicznej

 

Od kilkunastu lat zajmuje się tworzeniem i wdrażaniem mechanizmów dystrybucji środków publicznych z wykorzystaniem instrumentów finansowych wspierających m.in. rozwój i podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw oraz realizację projektów z zakresu rewitalizacji i efektywności energetycznej.

Wdzięczak Janusz

Wdzięczak Janusz

Dyrektor w Biprowłók Sp. z o.o.

 

Ekonomista, historyk gospodarczy, specjalista w zakresie finansowania inwestycji oraz rynków Europy Wschodniej. Członek zwyczajny renomowanego ośrodka badawczego Thomas Jefferson Research Center mieszczącego się w Tbilisi (Gruzja). Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej z ramienia środowiska pracodawców.

Wejman Maciej

Wejman Maciej

Prezes Zarządu Regionalnego Funduszu Rozwoju Województwa Łódzkiego Sp. z o.o. 

 

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, doktor ekonomii. Naukowo związany z tematami polityki regionalnej, rozwojem regionalnym, funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej. Posiada doświadczenie zawodowe w sektorach: finansów, funduszy środków unijnych.  Zasiadał w radach nadzorczych: Centrum Finansowe S.A., Lotto Merkury Sp. z o.o., Traf Zakłady Wzajemne Sp. z o.o. Pełnił również funkcję Prezesa Zarządu Merkury Invest Sp. z o.o.,  Euro Art Sp. z o.o. Były dyrektor finansowy/rachunkowości zarządczej Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. Obecnie- Prezes Zarządu Regionalnego Funduszu Rozwoju Województwa Łódzkiego Sp. z o.o.

Wygnański Jakub

Wygnański Jakub

Prezes Fundacji Stocznia

 

Socjolog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, stypendysta Uniwersytetu Yale. Działacz opozycji demokratycznej w latach 80. Jeden z animatorów ruchu organizacji pozarządowych w Polsce od początku lat 90. Współtwórca m.in. Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych. Badacz społeczeństwa obywatelskiego, wolontariatu i filantropii. Założyciel i Prezes Zarządu Pracowni Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA. Współtwórca Funduszu Obywatelskiego.

Zabłoński Arkadiusz

Dyrektor, Departament Ekspansji Zagranicznej i Finansowania Handlu, Bank Gospodarstwa Krajowego

 

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Administracji i Zarządzania. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w bankowości korporacyjnej oraz finansowaniu projektów inwestycyjnych.

więcej...
Zakrzewska Bielawska Agnieszka

Zakrzewska Bielawska Agnieszka

Prezes Zarządu Klastra LODZistics

 

Profesor nauk ekonomicznych, dziekan Wydziału  Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej oraz kierownik dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości. Specjalizuje się w problematyce zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwach, zwłaszcza sektora high-tech. Autorka, bądź współautorka ponad 160 publikacji w języku polskim i angielskim.

Zarzycka van Schaik Katarzyna

Zarzycka van Schaik Katarzyna

Kierownik Biura Obsługi Cudzoziemców

 

Zajmuje się legalizacją pracy i pobytu cudzoziemców – pracowników agencji zatrudnienia, firm outsourcingowych oraz zatrudnionych bezpośrednio w firmach produkcyjnych i logistycznych.

Zawada Zbigniew Cezary

Zawada Zbigniew Cezary

Consultant firma Allocate

 

Pracuje i mieszka w Norwegii od 2005 roku. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w budowaniu relacji biznesowych w Norwegii oraz w pracy związanej z rekrutacja pracownikow.

Zięba Bogumił

Prezes spółki Inovatica

 

Absolwent Politechniki Łódzkiej, od 2008 rozwija firmę pod nazwą Inovatica. Firma w ciągu zaledwie kilku lat osiągnęła duży rozgłos oraz stała się cenionym partnerem na rynku IT w Polsce i USA. Od początku Inovatica stawiała na innowacje z tego też względu posiada własny dział badawczy B+R, który realizuje unikalne projekty w dziedzinie automatyzacji procesów przemysłowych, internetu rzeczy, czy usług geolokalizacyjnych.

więcej...
Zielińska Ewa

Zielińska Ewa

Dr, Członek Zarządu WOPR Oddział Skierniewice, Adiunkt w Katedrze Medycyny Ratunkowej Collegium Medicum w Bydgoszczy

 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydział Nauk Przyrodniczych Instytut Kultury Fizycznej w Szczecinie. Ratownik Medyczny, Instruktor wykładowca WOPR i Instruktor w zakresie ratownictwa wodnego. Specjalizuje się w medycynie ratunkowej i bezpieczeństwie zdrowotnym. Uczestniczka wielu programów naukowo-badawczych i rozwojowych. Autorka, współautorka, recenzentka licznych prac naukowych, laureatka nagród naukowych, odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi.

Ziemba Zbigniew

Ziemba Zbigniew

Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, członek komisji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego ds. Nauki, Kultury i Sportu

 

Radny sejmiku łódzkiego VI kadencji, działacz partyjny, nauczyciel historii, autor wielu książek i artykułów. Ukończył studia magisterskie na kierunku historia, studia licencjackie w zakresie poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy. A także studia podyplomowe w WSGK oraz studia podyplomowe z zarządzania. Od 2004 roku działa w Prawie i Sprawiedliwości. Kilkukrotnie uzyskał mandat radnego powiatu w Piotrkowie Trybunalskim.

Ziemniewicz Bożena

Ziemniewicz Bożena

Ekonomistka, przedsiębiorca, menedżer, ekspert rynku szkoleń i edukacji pozaformalnej, ekspert PKA, wykładowca, trener, coach, doradca biznesowy

 

Praktyk gospodarczy – od 1993 prowadzi szkołę językową BRITISH CENTRE, obecnie również centrum egzaminacyjne autoryzowane przez Cambridge University oraz firmę szkoleniową BC Training-Coaching-Consulting. Działa na rzecz samorządu branżowego i gospodarczego w organizacjach zrzeszających przedsiębiorców: PIFS, ŁIPH, Klub 500-Łódź, RZPiPZŁ Lewiatan. Przewodnicząca Komitetu Edukacji Zawodowej KIG. Od 2011 radna Sejmiku WŁ.

Zjawiony Kamil

Współwłaściciel Stępień-Zjawiony s.c.

 

Politechnika Częstochowska: Wydział Elektryczny – inżynier. Politechnika Częstochowska: Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji – magister. Politechnika Łódzka: Wydział Zarządzania – studia podyplomowe Ergonomia i BHP.

więcej...
Loga w stopce