Retransmisja 2021

PANEL I

KWALIFIKACJE INNOWACYJNE DLA ROZWOJU REGIONU

PANEL II

FUNDUSZE EUROPEJSKIE "NA STÓŁ"

PANEL III

NIE TYLKO MIÓD – HISZPAŃSKIE DOŚWIADCZENIA I POLSKIE WYZWANIA W BIZNESIE SPOŁECZNYM

PANEL IV

WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PRZEZ SAMORZĄD TERYTORIALNY - DOŚWIADCZENIA ZAGRANICZNE

PANEL V

INNOWACYJNOŚĆ MŚP PRZEZ PRYZMAT ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO

PANEL VI

ŁÓDZKI BIZNES NA DRODZE DO ŚWIATOWYCH RYNKÓW

PANEL VII

1% PODATKU OD FIRM DLA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

PANEL VIII

INWESTYCJE CENTRALNEGO PORTU KOMUNIKACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. W JAKI SPOSÓB ZMIENIĄ WARUNKI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW?

PANEL X

DLACZEGO WARTO WSPÓŁPRACOWAĆ? KLASTER JAKO PLATFORMA WSPÓŁPRACY W POSZUKIWANIU KOLEJNYCH INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ

PANEL XII

EKOLOGICZNY TRANSPORT

PANEL XIII

REGIONALNE FUNDUSZE ROZWOJU: NOWATORSKI MECHANIZM FINANSOWANIA POLITYKI ROZWOJU SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW

SESJA INAUGURACYJNA

KSZTAŁCENIE KADR DLA NOWOCZESNEJ GOSPODARKI W DOBIE PANDEMII - SZANSE I WYZWANIA

PANEL I

E-WOLUCJA W ZUS – CZY ZMIANY IDĄ W DOBRĄ STRONĘ?

PANEL II

SPORTOWE PERŁY WOJEWÓDZTWA - JAK KREOWAĆ MARKĘ SPORTOWĄ I REGIONALNĄ?

PANEL III

FINANSOWANIE PROJEKTÓW OCHRONY ŚRODOWISKA ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH I UNIJNYCH

PANEL IV

KOLEJ DLA KLIMATU – KLIMAT DLA KOLEI

PANEL V

MEDIACJA JAKO NARZĘDZIE OPTYMALIZACJI BIZNESU

PANEL VI

LIDER W ERZE TECHNOLOGII CYFROWYCH - ZAWODOWIEC, WIZJONER, ARTYSTA

PANEL VII

KRAJOWY PLAN ODBUDOWY: SZANSA DLA GOSPODARKI ŁÓDZKIEGO

PANEL VIII

ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCÓW W BRANŻY LOGISTYCZNEJ W UJĘCIU SPOŁECZNYM

PANEL IX

WODA-KLIMAT-GOSPODARKA

PANEL X

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W MEDYCYNIE

PANEL XI

PROFESJONALNE WSPARCIE W ROZWOJU - PERSPEKTYWA PRACODAWCY I PRACOWNIKA W KONTEKŚCIE REWOLUCJI 4.0

PANEL XII

CROWDFUNDING UDZIAŁOWY SZANSA NA ROZWÓJ ŁÓDZKIEGO RYNKU KAPITAŁOWEGO

PANEL XIII

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII - OGROMNA SZANSA CZY ODROCZENIE PROBLEMU?

GALA NAGRODY GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO "BIZNES NA PLUS"

29.10.2021

PANEL I: LODZKIE GO BENELUX

PANEL II

INNOWACJE W OPIECE I WSPARCIU SAMODZIELNOŚCI OSÓB STARSZYCH #ŁÓDZKIE_WSPIERA_SENIORÓW

PANEL III

CYRKULARNI W BIZNESIE – KIERUNEK NORWEGIA

PANEL IV

POLITYKA SPOŁECZNA #ŁÓDZKIE_WSPIERA_SENIORÓW

Loga w stopce