program

DZIEŃ I – 12 czerwca I poniedziałek I

09:00 – 19:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
11:00 – 11:15
online

INAUGURACJA

SALA SATIN
Czytaj więcej
11:15 – 12:15 SESJA PANELOWA 1
PANEL
online

ŁÓDZKIE OGRODEM POLSKI

SALA SATIN
Czytaj więcej
PANEL
online

WSPARCIE DLA PRZEDSIEBIORCÓW W PROCESIE KOMERCJALIZACJI I WDRAŻANIA INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ

SALA COTTON
Czytaj więcej
PANEL
online

SZYBKOŚĆ, SIŁA, SUKCES: SPORT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU SPOŁECZNEGO

SALA VELOUR
Czytaj więcej
PANEL
online

ŁKA ŁĄCZY. TRANSPORT KOLEJOWY W ŁÓDZKIM – WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO

SALA VELVET 1
Czytaj więcej
PANEL
online

BLOCKCHAIN I AI: JAK BUDOWAĆ EFEKTYWNE EKOSYSTEMY DLA TECHNOLOGII, KTÓRE TRANSFORMUJĄ ŚWIAT

SALA VELVET 2
Czytaj więcej
PANEL
online

PRZEŁAMYWANIE GRANIC: BUDOWANIE RELACJI H2H DLA PRZYSZŁOŚCI BIZNESU

SALA DAMASK 1
Czytaj więcej
PANEL
online

ZINTEGROWANE DZIAŁANIA: WSPÓŁPRACA BIZNESU, SAMORZĄDU I NGO NA RZECZ ESG/CSR

SALA DAMASK 2
Czytaj więcej
12:15 – 12:30 NETWORKING
12:30 – 13:30 IV OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCY
PANEL

LIKWIDACJA BARIER BIZNESOWYCH A WSPÓŁPRACA Z ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ

Dzień Przedsiębiorcy
SALA COTTON
Czytaj więcej
PANEL

ZARZĄDZANIE A EFEKTYWNOŚĆ BIZNESOWA MŚP CZYLI WYZWANIA W POSZUKIWANIU PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA RYNKU

Dzień Przedsiębiorcy
SALA COTTON
Czytaj więcej
12:30 – 13:30 WYKŁAD MOTYWACYJNY
WYKŁAD MOTYWACYJNY
online

CHAMPIONS MIND – UMYSŁ SPORTOWCA OD ŚRODKA

SALA BALOWA
Czytaj więcej
13:30 – 14:00 NETWORKING
14:00 – 15:00 SESJA PANELOWA 2
PANEL
online

EKOLOGIA VS EKONOMIA – CZY WSPÓŁCZESNE ROLNICTWO MOŻE BYĆ OPŁACALNE?

SALA SATIN
Czytaj więcej
PANEL

DLACZEGO W DOBIE INFLACJI I KRYZYSU ENERGETYCZNEGO ŚWIADOME LICZENIE TWOJEGO BIZNESU JEST NAJISTOTNIEJSZYM ELEMENTEM FUNKCJONOWANIA I GENEROWANIA ZYSKÓW. PREZENTACJA ROZWIĄZAŃ NA BAZIE DOŚWIADCZEŃ PRAKTYCZNYCH W BRANŻY GASTRONOMICZNEJ

Dzień Przedsiębiorcy
SALA COTTON
Czytaj więcej
PANEL

ZASADY TWORZENIA STRATEGII GOSPODARCZEJ NA POTRZEBY MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW

Dzień Przedsiębiorcy
SALA COTTON
Czytaj więcej
PANEL
online

COFFIDEAS, CZYLI SESJA MASTERMIND DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

SALA VELOUR
Czytaj więcej
PANEL
online

SZERSZE MOŻLIWOŚCI CZY ZAGROŻENIE – SZTUCZNA INTELIGENCJA W OBLICZU KONTROWERSJI

SALA VELVET 1
Czytaj więcej
PANEL
online

WORK-LIFE BALANCE: PRACODAWCY JAKO PROMOTORZY DOBREGO SAMOPOCZUCIA PRACOWNIKÓW

SALA VELVET 2
Czytaj więcej
PANEL
online

JAK PRZYCHODZIĆ, A NIE SPIESZYĆ Z POMOCĄ?

SALA DAMASK 1
Czytaj więcej
PANEL
online

ŁĄCZĄC SIŁY: SYNERGIA BIZNESU I NAUKI W ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

SALA DAMASK 2
Czytaj więcej
15:00 – 16:00 LUNCH
16:00 – 17:00 WYKŁAD
WYKŁAD
online

DECOUPLING VS DERISKING

SALA SATIN
Czytaj więcej
17:00 – 17:30 NETWORKING
17:30 – 18:30 SESJA PANELOWA 3
PANEL
online

NOWY WYMIAR PARTNERSTWA POLSKO-UKRAIŃSKIEGO

SALA COTTON
Czytaj więcej
PANEL

POLSKA FUNDACJA RODZINNA – BARDZIEJ ORDYNACJA ZAMOYSKICH, FUNDACJA ROCKEFELLERA CZY MOŻE FUNDACJA ASIMOVA?

Dzień Przedsiębiorcy
SALA DAMASK 2
Czytaj więcej
PANEL

MAGAZYNOWANIE ENERGII DLA LEPSZEGO JUTRA

SALA VELOUR 1
Czytaj więcej
PANEL
online

OD POMYSŁU DO SUKCESU: WYKORZYSTANIE WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ JAKO STRATEGII ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA

SALA VELVET 1
Czytaj więcej
PANEL
online

PRZYSZŁOŚĆ BIZNESU TO TERAZ!

SALA VELVET 2
Czytaj więcej
PANEL
online

NOWE HORYZONTY ZARABIANIA W MUZYCE: DYLEMATY ARTYSTÓW W ERZE CYFROWEJ

SALA DAMASK 1
Czytaj więcej
PANEL
online

SREBRNA REWOLUCJA: WYZWANIA I MOŻLIWOŚCI DLA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ W PÓŹNIEJSZYM WIEKU

SALA VELOUR 2
Czytaj więcej
18:30 – 19:00 NETWORKING
19:00 – 21:30
GALA
online

GALA NAGRODY GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO „Biznes na PLUS”

SALA BALOWA
Czytaj więcej
21:30 KOLACJA BUFETOWA

DZIEŃ II – 13 czerwca I wtorek I

9:00 – 19:30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
10:30 – 11:30 SESJA PANELOWA 4
PANEL
online

INNOWACJE W MOBILNOŚCI: ODKRYWANIE STRATEGII DLA PRZYSZŁOŚCI

SALA COTTON
Czytaj więcej
PANEL

CHATGPT – PRZYSZŁOŚĆ PRACY W DOBIE SZTUCZNEJ INTELIGENCJI

SALA VELOUR
Czytaj więcej
PANEL

INNOWACYJNE PODEJŚCIE DO ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW – WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII BEZZAŁOGOWYCH I SZTUCZNEJ INTELIGENCJI W FIRMIE

Dzień Przedsiębiorcy
SALA SATIN
Czytaj więcej
PANEL
online

NFT W ŚWIECIE SZTUKI – EKSPLORACJA NOWYCH GRANIC. CASE STUDY

SALA VELVET 1
Czytaj więcej
PANEL
online

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW OD PODSTAW

SALA VELVET 2
Czytaj więcej
PANEL
online

BIZNES MIĘDZYNARODOWY A UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

SALA DAMASK 1
Czytaj więcej
PANEL
online

ROZWÓJ BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO: PARTNERSTWO MIĘDZY SEKTOREM PRYWATNYM A PUBLICZNYM

SALA DAMASK 2
Czytaj więcej
11:30 NETWORKING
11:30 – 13:00 SESJA
SESJA
online

EUROPEJSKI ROK UMIEJĘTNOŚCI – WYZWANIA Z PERSPEKTYWY LOKALNEJ I REGIONALNEJ

SALA BALOWA
Czytaj więcej
12:30 – 13:30 IV OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCY
PANEL

WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTW Z INSTYTUCJAMI OTOCZENIA BIZNESU – SZANSA NA SUKCES

Dzień Przedsiębiorcy
SALA COTTON
Czytaj więcej
13:30 – 14:00 NETWORKING
13:30 – 14:00 KONFERENCJA PRASOWA
KONFERENCJA PRASOWA

PRZYSZŁOŚĆ SEKTORA MŚP W POLSCE

Dzień Przedsiębiorcy
Foyer konferencyjne przy Sali SATIN
Czytaj więcej
14:00 – 15:00 SESJA PANELOWA 5
PANEL
online

SMAKUJ POLSKĘ: OD POLA DO STOŁU – ZDROWE SPECJAŁY POLSKIEJ ZIEMI

SALA SATIN 1
Czytaj więcej
PANEL
online

JAK SKUTECZNIE ROZWIJAĆ PROCES SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI?

SALA DAMASK 1
Czytaj więcej
PANEL

IV OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCY

Dzień Przedsiębiorcy
SALA COTTON
Czytaj więcej
PANEL
online

KSZTAŁTOWANIE PRZYSZŁOŚCI: INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE DLA GOSPODARCZEGO ROZWOJU ŁÓDZKIEGO

SALA VELOUR
Czytaj więcej
PANEL
online

TWORZENIE PRODUKTU W ODPOWIEDZI NA OCZEKIWANIA I TRENDY KONSUMENCKIE

SALA VELVET 1
Czytaj więcej
WYKŁAD MOTYWACYJNY
online

OSIĄGANIE WYSOKIEJ EFEKTYWNOŚCI PRZEZ ORIENTACJĘ NA CEL I NASTAWIENIE NA REZULTATY PRZY ZACHOWANIU SPÓJNOŚCI

SALA VELVET 2
Czytaj więcej
15:00 – 16:00 LUNCH
16:00 – 17:00 SESJA PANELOWA 6
PANEL
online

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŁÓDZKIEGO: NOWE PERSPEKTYWY, JESZCZE LEPSZE REZULTATY

SALA COTTON
Czytaj więcej
PANEL
online

CZY OPTYMALIZACJA = ZWOLNIENIA? RÓŻNE WYMIARY OPTYMALIZACJI W LOGISTYCE I NIE TYLKO

SALA VELOUR
Czytaj więcej
PANEL
online

PRZEŁAMYWANIE BARIER: ZWIĘKSZANIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ MŁODZIEŻY PRZEZ WSPÓŁPRACĘ I INNOWACYJNE PODEJŚCIA

SALA VELVET 1
Czytaj więcej
PANEL
online

ŁÓDZKIE NA CZELE INNOWACYJNOŚCI – FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA BADANIA I ROZWÓJ 2021-2027

SALA VELVET 2
Czytaj więcej
PANEL
online

REWOLUCJA KLIENTÓW GENERACJI Z – KSZTAŁTOWANIE NOWEGO KRAJOBRAZU SPRZEDAŻY

SALA DAMASK 1
Czytaj więcej
PANEL
online

BUDOWANIE PRYWATNYCH I FIRMOWYCH KOLEKCJI SZTUKI

SALA DAMASK 2
Czytaj więcej
17:00 – 17:30 NETWORKING
17:30 – 18:30 SESJA PANELOWA 7
PANEL
online

SZTUCZNA INTELIGENCJA I ROBOTYZACJA: REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA I JEJ WPŁYW NA ROZWÓJ REGIONALNY

SALA COTTON
Czytaj więcej
PANEL
online

EWOLUCJA BRANŻY IT: WPŁYW SZTUCZNEJ INTELIGENCJI NA RYNEK ZATRUDNIENIA

SALA VELOUR 1
Czytaj więcej
PANEL
online

TECHNOLOGICZNY PRZEŁOM W MEDYCYNIE – MOC SZTUCZNEJ INTELIGENCJI

SALA VELVET 1
Czytaj więcej
PANEL
online

FINANSOWE INNOWACJE – REWOLUCJA POŻYCZEK W ŚWIETLE DOTACJI

SALA VELVET 2
Czytaj więcej
PANEL
online

RYNEK KAPITAŁOWY A PRZEDSIĘBIORSTWA LOKALNE: DIALOG O FINANSOWANIU I ROZWOJU

SALA DAMASK 1
Czytaj więcej
18:30 – 19:30 KOLACJA

DZIEŃ III – 14 czerwca I środa I

10:00 – 14:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
11:00 – 12:00 SESJA PANELOWA 8
PANEL
online

WYZWANIA ŚRODOWISKOWE NAJBLIŻSZYCH LAT

SALA SATIN 1
Czytaj więcej
PANEL
online

LODZKIE GOES TO… BENELUX
FORUM MIĘDZYNARODOWYCH POWIĄZAŃ BIZNESOWYCH – REGIONALNE BIURO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W BRUKSELI

SALA COTTON
Czytaj więcej
PANEL
online

LODZKIE GOES TO… ASEAN
INNOWACYJNA EKSPANSJA MŚP W AZJI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ

SALA VELVET 2
Czytaj więcej
PANEL
online

NISKOOPROCENTOWANE INSTRUMENTY ZWROTNE JAKO FORMA WSPARCIA PRZEDSIĘBIORSTW Z SEGMENTU MŚP

SALA VELVET 1
Czytaj więcej
PANEL
online

WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKICH I UKRAIŃSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW – DOBRY KIERUNEK ROZWOJU

SALA VELOUR 1
Czytaj więcej
PANEL
online

DAJMY IM TĘ MOC – REALIZUJMY USŁUGI SPOŁECZNE LOKALNIE I ODPOWIEDZIALNIE ZLECAJĄC JE PODMIOTOM EKONOMII SPOŁECZNEJ

SALA VELOUR 2
Czytaj więcej
12:00 – 12:30 NETWORKING
12:30 – 13:30 SESJA PANELOWA 9
PANEL
online

NOWY ROK, NOWE UMIEJĘTNOŚCI, POROZMAWIAJMY O ROZWOJU

SALA VELOUR 1
Czytaj więcej
PANEL
online

LODZKIE GOES TO… INDIE
SZANSE I PRZESZKODY WE WSPÓŁPRACY PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH, EDUKACYJNYCH I KULTURALNYCH Z REGIONU ŁÓDZKIEGO I INDII

SALA COTTON
Czytaj więcej
PANEL
online

LODZKIE GOES TO… JAPONIA
WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Z JAPONIĄ

SALA VELVET 2
Czytaj więcej
PANEL
online

BEZPIECZEŃSTWO W MAŁYM PALUSZKU

SALA VELVET 1
Czytaj więcej
online

PRZEMIANY PRZESTRZENI – BADANIA ARCHITEKTONICZNE I URBANISTYCZNE JAKO ŹRÓDŁO INNOWACJI GOSPODARCZYCH

SALA VELOUR 2
Czytaj więcej
13:30 – 14:00 NETWORKING
14:00 – 15:00 SESJA PANELOWA 10
PANEL
online

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI – WIZJA INNOWACYJNEJ TRANSFORMACJI REGIONALNEJ

SALA VELOUR 1
Czytaj więcej
PANEL
online

LODZKIE GOES TO… ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
ODKRYWANIE POTENCJAŁU BRANŻY BUDOWLANEJ W ZJEDNOCZONYCH EMIRATACH ARABSKICH

SALA COTTON
Czytaj więcej
PANEL
online

LODZKIE GOES TO … KOREA POŁUDNIOWA
INNOWACYJNE KONCEPCJE WSPÓŁPRACY: ŁÓDZKIE I KOREA POŁUDNIOWA

SALA VELVET 2
Czytaj więcej
PANEL

PRZEMYSŁ 4.0: DRONY – ICH WPŁYW I ZASTOSOWANIA W BIZNESIE

SALA VELVET 1
Czytaj więcej
PANEL

ARCHITEKTURA KOŁEM ZAMACHOWYM GOSPODARKI

SALA VELOUR 2
Czytaj więcej
15:00 – 16:00 LUNCH
Loga w stopce