XI europejskie forum gospodarcze łódzkie 2018

15-16 października
vienna house andel's lodz

 

zapraszamy!

XI Europejskie Forum Gospodarcze – Łódzkie 2018 odbędzie się w dniach 15-16 października bieżącego roku.

Forum stanowi platformę wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami świata biznesu, nauki i władzami samorządowymi.
Podobnie jak w minionych latach spotkają się tu reprezentanci małych i średnich przedsiębiorstw, aby podzielić się swoimi doświadczeniami oraz poszukiwać nowych obszarów rozwoju, zaś reprezentanci czołowych firm międzynarodowych pokażą w jaki sposób budować silne marki na arenie globalnej w oparciu o lokalne możliwości.
Wszyscy uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać prelekcji znanych polskich i zagranicznych ekspertów, wziąć udział w branżowych panelach tematycznych i nawiązać nowe kontakty biznesowe.

To tu kształtuje się przyszłość województwa łódzkiego, a także polskiej gospodarki. Nie może Państwa zabraknąć!

Wszystkich uczestników Forum zapraszamy do bezpłatnego udziału w Gali „Mocni w Biznesie”.

zaproszenie od marszałka województwa łódzkiego

Szanowni Państwo,

w imieniu Samorządu Województwa Łódzkiego, mam zaszczyt zaprosić do udziału w XI edycji Europejskiego Forum Gospodarczego, które odbędzie się w Łodzi w dniach 15-16 października 2018 r.

Europejskie Forum Gospodarcze jest imprezą cykliczną, współtworzoną przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego oraz kluczowe podmioty życia gospodarczego z całej Polski. W czasie dwóch dni spotkań, warsztatów i prelekcji budowana jest platforma dialogu i integracji dla regionalnych i europejskich środowisk gospodarczych, sprzyjająca nawiązywaniu nowych oraz umacnianiu już istniejących relacji biznesowych.

Poprzednia, dziesiąta edycja wydarzenia przyczyniła się do zwiększenia rozpoznawalności marki Europejskiego Forum Gospodarczego. Region Łódzki na kilkadziesiąt godzin stał się centrum europejskiej gospodarki dzięki licznym panelom i sesjom, w których udział wzięło ponad trzy tysiące przedstawicieli biznesu, instytucji państwowych, samorządowych, otoczenia biznesu i nauki oraz goście specjalni tacy jak Lech Wałęsa – Prezydent RP, Aleksander Kwaśniewski – Prezydent RP, Günter Verheugen – Komisarz Unii Europejskiej ds. Rozszerzenia Unii, Ian Brzeziński – ekspert ds. amerykańskiej polityki zagranicznej i spraw wojskowych, Jan Krzysztof Bielecki – Przewodniczący Rady Partnerów Ernst & Young Polska, Henryka Bochniarz – Prezydent Konfederacji Lewiatan, Dominique Foray – Profesor Zwyczajny uczelni Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Marek Belka – Prezes Narodowego Banku Polskiego w latach 2010-2016.

Będziemy zaszczyceni, jeśli przyjmą Państwo nasze zaproszenie do wzięcia udziału w tym ważnym dla regionu oraz kraju wydarzeniu i swoim autorytetem wzbogacą wydźwięk Forum, przyczyniając się do wzmocnienia wizerunku Województwa Łódzkiego i dynamicznie rozwijającego się Samorządu, szczególnie przyjaznego dla przedsiębiorców i inwestorów.

Z wyrazami szacunku,

Marszałek Województwa Łódzkiego

kontakt

ADRES
ul. Tuwima 22/26
90-002 Łódź

TELEFON
42 291 98 40

E-MAIL
forum@lodzkie.pl