Aktualności
Kiedy

16.12.2022

Gdzie Hotel VH Andel's Łódź Rejestracja

Ekonomia społeczna: wszyscy na niej zyskujemy

2022.11.30

Ekonomia społeczna to most między sektorem prywatnym a publicznym. W skrócie: należą do niej takie podmioty, które budują społeczeństwo obywatelskie przez swoją działalność komercyjną. Dzięki prawnemu uregulowaniu podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorczy twórcy takich jednostek mogą realizować swoje plany, równocześnie działając na rzecz społeczności.

Głównym celem podmiotów ekonomii społecznej jest prowadzenie takiej działalności ekonomicznej i pożytku publicznego, która służy tworzeniu nowych miejsc pracy, integracji zawodowej i społecznej i świadczeniu usług użyteczności publicznej. W praktyce przedsiębiorcy jest to znacznie mniej skomplikowane niż brzmi: wystarczy w ramach istniejącej firmy utworzyć Zakład Aktywności Zawodowej. Dzięki temu można ze znacznymi ułatwieniami przekazywać zysk na inwestycje w polepszanie warunków pracy, wyposażenie, podnoszenie kwalifikacji i dodatkowe miejsca pracy.

Lista działalności, które decydują się na uczestnictwo w ekonomii społecznej jest długa. Najliczniejszy jest bez wątpienia sektor usług. Znakomicie sprawdzają się w nim firmy prowadzące usługi edukacyjne, opiekuńcze czy użyteczności publicznej. Znakomicie sprawdzają się usługi wzajemne: ubezpieczenia, usługi zdrowotno – opiekuńcze, kooperatywy zapewniające dostęp do Internetu w miejscach „białych plam”.

Jednostki ekonomii społecznej pozwalają iść o krok dalej niż tylko generować zysk mierzony w pieniądzach – dzięki nim, liczony jest w efektach odczuwalnych przez całą wspólnotę. To znakomita forma działalności biznesowej dla ludzi, którzy chcą zmieniać nie tylko własne życie, ale i podnosić jakość swojego otoczenia.

Trzeciego dnia #efglodzkie2022 panele poświęcimy ekonomii społecznej i pokrewnym tematom, podczas których będzie można spotkać się z fachowcami i praktykami.

« wróć
Loga w stopce