Aktualności

Inspirujące rozmowy podczas drugiego dnia #efglodzkie2023

2023.06.14

Za nami drugi dzień XVI Europejskiego Forum Gospodarczego – Łódzkie 2023. Znów nie zabrakło ważnych tematów i ciekawych dyskusji, choćby o Funduszach Europejskich dla Łódzkiego, wsparciu dla przedsiębiorców, aktywności społecznej młodzieży czy o nadziejach i zagrożeniach związanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Jeden z pierwszych paneli poświęcony był przedsiębiorcom, tym, którzy chcą rozpocząć starania o pozyskanie Funduszy Europejskich. Mogą oni liczyć na pomoc i wsparcie Województwa Łódzkiego, tzn. skorzystać m.in. z dofinansowania szkoleń pracowników, doradztwa zawodowego, środków dla osób potencjalnie przeznaczonych do zwolnienia oraz na poprawę warunków pracy.

„Europejski Rok Umiejętności – wyzwania z perspektywy lokalnej i regionalnej” to z kolei temat panelu, którego partnerem merytorycznym była Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Europejskim Komitecie Regionów. Jej członkowie analizowali wyzwania i możliwości, jakie stwarza zmieniające się środowisko rynku pracy w Europie. Razem z marszałkiem Grzegorzem Schreiberem rozmawiali też o tym, jak tworzyć bardziej odporny rynek pracy w kontekście transformacji ekologicznej i cyfrowej UE.

– Chcemy podczas tej dyskusji zastanowić się nad założeniami tego programu, ale przede wszystkim nad możliwościami, jakie on daje w naszych regionach – mówił marszałek. – W jego założeniach są dwie istotne liczby związane z celami społecznymi na 2030 r. To 78% ludzi zatrudnionych i 60% pracujących biorących rocznie udział w szkoleniach. Ten pierwszy wymóg spełniamy. Już teraz 80% Polaków ma pracę, bo polityka rządu Prawa i Sprawiedliwości wzmacnia możliwości zatrudnienia, otwiera rynki pracy. Z drugim wymogiem jest gorzej. Ale ten program daje nam możliwości, aby te wyniki poprawić.

W dyskusji udział wzięli także Marco Marsilio, przewodniczący regionu Abruzja we Włoszech, przewodniczący EKR, Juan-Garcia Gallardo Frings, wiceprzewodniczący regionu Castilla-y-Leon w Hiszpanii, Barbara Hegedűs, członkini zgromadzenia lokalnego Veszprém na Węgrzech oraz Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego

O inwestycjach infrastrukturalnych dla gospodarczego rozwoju Łódzkiego rozmawialiśmy podczas panelu, którego gościem specjalnym był Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury. – Sprawna infrastruktura powoduje dynamiczny rozwój gospodarczy. Bez dobrze rozlokowanej sieci dróg szybkiego ruchu, ale i nie mniej ważnych dróg lokalnych, trudno mówić o dobrym rozwoju gospodarczym – mówił minister, podkreślając poprawiającą się jakość dróg wojewódzkich w Łódzkiem.

O sztucznej inteligencji i robotyzacji, a także wpływie rewolucji przemysłowej na rozwój regionalny mówił m.in. Janusz Cieszyński, minister cyfryzacji. Wnioski? Rozwój AI umożliwi automatyzację niektórych zadań, które od dawna wymagają ludzkiej pracy. Transformacja ta otworzy zupełnie nowe możliwości dla przedsiębiorstw, gospodarki i społeczeństwa. Automatyzacja i robotyzacja procesów przemysłowych napędzana sztuczną inteligencją będzie też dynamicznie rozwijać gospodarkę regionu.

Podczas drugiego dnia EFG wysłuchaliśmy się również w głos młodych. W trakcie panelu „Przełamywanie barier: zwiększanie aktywności społecznej młodzieży przez współpracę i innowacyjne podejścia” eksperci i młodzi działacze rozmawiali o tym, jak aktywność społeczna wpływa na kompetencje zawodowe i umiejętności cenione przez pracodawców. Z młodzieżą spotkali się marszałek Schreiber i minister Cieszyński.

Media

« wróć
Loga w stopce