program

Lider, Zespół, Synergia

10:30 - 11:30
PANEL 5

To my jesteśmy edukatorami podstawowych zawodów – potencjał Ochotniczych Hufców Pracy

Edukacja

Sytuacja społeczno – gospodarcza jest dynamiczna i obfituje w nieprzewidziane zdarzenia oraz nieznane współczesnym zagrożenia. Jednocześnie rynek wymaga od pracowników bycia kreatywnymi, nowoczesnymi, wszechstronnie wykształconymi. Czy oferta OHP odpowiada na pytania zadawane przez rynek? Czy kształcimy pracowników gotowych na współczesny rynek pracy?

Moderator
Joanna Roczek Specjalista ds. Programów, Łódzka Wojewódzka Komenda OHP w Łodzi
Gość specjalny
Piotr Modzelewski Zastępca Komendanta Głównego OHP
Małgorzata Zwiercan Komendant Główny OHP
Prelegenci
Marta Kołodziejczyk Kierownik Zespołu ds. Kształcenia i Wychowania, Rozwoju Zawodowego i Programów Międzynarodowych, Łódzka Wojewódzka Komenda OHP w Łodzi
Robert Przybyła Wojewódzki Komendant OHP w Łodzi
Partner merytoryczny
Łódzka Wojewódzka Komenda OHP w Łodzi
Loga w stopce