program

Lider, Zespół, Synergia

11:00 - 12:00
Panel 3

Innowacje dla biznesu – rozwój usług w zakładzie ubezpieczeń społecznych

Technologie
Loga w stopce