Aktualności

innowacje w opiece i wsparciu samodzielności seniorów

2021.11.19

Istniejące rozwiązania, takie jak elektroniczna wymiana danych o pacjencie, e-zdrowie, opaski monitorujące funkcje życiowe i czujniki upadku oraz sprzęt rehabilitacyjny nie pozwalają całkowicie poprawić jakości życia osób starszych oraz zaspokoić wszelkich potrzeb zdrowotnych tych osób. Możliwe jest wykorzystanie nowoczesnych technologii i wdrażanie z powodzeniem rozwiązań ułatwiających życie osób starszych, jednocześnie poprawiając ich sprawność czy zapewniając poczucie bezpieczeństwa. Innowacje wdrażane i testowane w domach dziennego pobytu czy domach pomocy społecznej pozwalają na aktywizowanie ruchowe i stymulowanie pracy mózgu poprzez wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości (VR) czy rozszerzonej rzeczywistości (augmented reality).

Oczekiwania osób starszych, jako ważnej grupy konsumentów, dotyczą między innymi dostępności przestrzennej i dostosowania miejsca zamieszkania do stanu zdrowia, czy dostępności do usług zdrowotnych. Aktywizowanie osób starszych to nie tylko zapewnienie oferty spędzania czasu wolnego, zajęć sportowych i rehabilitacyjnych czy oferty kulturalnej np. w ramach Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Ważnym elementem tworzonego w województwie łódzkim ekosystemu jest angażowanie przedstawicieli rożnych branż we współtworzenie adekwatnych narzędzi wsparcia. Oferta taka może także przyczynić się do rozwoju innowacji w regionie łódzkim, jednocześnie dając możliwość rozwoju firm działających w sektorze IT i współpracujących z sektorem medycznym i opiekuńczym, czy też podmiotami pomocy społecznej.

Dlatego też Województwo Łódzkie idąc w myśl przedsiębiorczego odkrywania angażuje grupy przedsiębiorców, przedstawicieli świata nauki, instytucji otoczenia biznesu oraz samorządy, w celu wypracowania najlepszych rozwiązań dla mieszkańców regionu.

Obejrzyj retransmisję z panelu tutaj.

« wróć
Loga w stopce