Aktualności

kolej dla klimatu – klimat dla kolei

2021.11.12

Na przestrzeni kilkuset lat człowiek zwiększył średnią prędkość podróży o kilkadziesiąt razy. Było to możliwe do osiągnięcia, dzięki wykorzystaniu zasobów naturalnych Ziemi. Jednak te działania nie pozostały obojętne dla środowiska. Dlatego dzisiaj, dysponując wiedzą o negatywnym oddziaływaniu transportu na środowisko, czas na szybką zmianę zachowań konsumenckich i działania na rzecz szybkiego rozwoju niskoemisyjnego transportu. W ten trend wpisuje się niewątpliwie rozwój sektora kolejowego jako najbardziej przyjaznego środowisku, sukcesywnie obniżającego poziom emisji CO2, a także działania samorządów zmierzające do wymiany taboru miejskiego na niskoemisyjny. Wszystkie te starania zmierzają niewątpliwie w kierunku neutralności klimatycznej i powinny być podjęte przez wszelkie rodzje transportu: drogowy, kolejowy, lotniczy i wodny.

« wróć
Loga w stopce